Quận uỷ Ngô Quyền: Sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 18 về công tác cán bộ

13:03 08/10/2017

Chiều 5-10, Quận uỷ Ngô Quyền tổ chức sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Ban thường vụ Quận uỷ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công tác cán bộ quận đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Qua 6 năm thực hiện, Nghị quyết đã cơ bản gắn kết các khâu trong công tác cán bộ; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đã có bước phát triển đáng kể về chất lượng.

Một số tồn tại hạn chế khi sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết đã dần được khắc phục như: công tác đánh giá cán bộ ngày càng thực chất; quy hoạch cán bộ đã đảm bảo phương châm động và mở, khắc phục tình trạng khép kín; công tác đào tạo, bồi dưỡng đã dạng về hình thức, tăng số lượng đào tạo cao cấp chính trị.

Bên cạnh đó, công tác quản lý cán bộ, đảng viên ngày càng chặt chẽ, đã kịp thời phát hiện một số sai phạm để phòng ngừa, xử lý.

Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm, Quận uỷ Ngô Quyền bổ khuyết một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết đến năm 2020.

Trong đó tập trung vào việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ; thực hiện gắn kết các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo đồng bộ, kế thừa và phát triển; tiếp tục đổi mới phương pháp, quy trình bổ nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ.

Thu Ninh