Quảng Ninh: Vận động hội hỗ trợ trẻ em các xã vùng khó khăn

09:40 29/09/2019

Ngày 17-9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã vùng khó khăn giai đoạn 2019-2025
ss

Trao học bổng tặng các học sinh nghèo vượt khó thuộc huyện Ba Chẽ

Mục tiêu của Đề án nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi thông qua khám chữa bệnh; hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã vùng khó khăn; vận động nhà tài trợ hỗ trợ các gói bữa ăn bổ sung dinh dưỡng và đồ ấm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em vào mùa đông; xây dựng mạng lưới các nhà tài trợ; điều phối, vận động và lồng ghép, sử dụng các nguồn lực một cách công khai, minh bạch; tăng cường quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em…

Kinh phí thực hiện Đề án từ việc vận động các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các quỹ từ thiện, quỹ xã hội, các cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

ss

Trao quà Trung thu tặng các bệnh nhi thị xã Quảng Yên

Kinh phí ngân sách tỉnh cấp được bố trí trong dự toán chi Ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước phục vụ chi cho công tác quản lý, điều phối thực hiện kế hoạch.

 UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện; hướng dẫn các địa phương đánh giá, khảo sát nhu cầu của trẻ em, điều phối việc vận động nguồn lực và triển khai hỗ trợ trẻ em... 

Các địa phương, sở, ngành, đoàn thể phối hợp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông