Quyết liệt triển khai hiệu quả 3 chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022

16:47 29/07/2022

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh – Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) TW các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 tại hội nghị trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình MTQG 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, sáng 29-7, tại điểm cầu Chính phủ. Cùng dự, có lãnh đạo một số bộ, ngành TW. Tại điểm cầu Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ và lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

6 tháng qua, triển khai công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan TW và địa phương thực hiện 3 chương trình MTQG, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2021-2025, dự toán NSTW năm 2022. Trong đó, đã giao 92.057,861 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025, chiếm 92,06% tổng vốn cho các địa phương; giao kế hoạch vốn NSTW năm 2022 là 34.049 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022.

Tính đến hết ngày 26-7-2022, có 33/52 địa phương (nhận ngân sách phân bổ từ TW) đã trình HĐND cấp tỉnh thông qua Nghị quyết phân bổ vốn NSTW. Trong đó, 22 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; 7/52 địa phương đang trình HĐND cấp tỉnh; 12/52 địa phương còn lại đang trong quá trình xây dựng Nghị quyết trình HĐND cấp tỉnh.

Nhìn chung, các bộ, cơ quan, địa phương, các thành viên BCĐ TW đã chỉ đạo tập trung xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình MTQG; tích cực chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, làm cơ sở để triển khai các chương trình MTQG.

Tại Hải Phòng, giai đoạn 2021-2025, thành phố triển khai 2 chương trình MTQG là xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững. Hải Phòng là địa phương tự chủ nguồn kinh phí triển khai các chương trình MTQG.

Tính đến nay, triển khai chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu tại 49 xã trong 2 năm (2021, 2022), các huyện đều cam kết sẽ hoàn thành các công trình và giải ngân hết vốn đầu tư đã bố trí năm 2022. Về kết quả triển khai chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, 6 tháng đầu năm 2022, UBND TP đã phê duyệt 1.002 hộ nghèo đủ điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết 52/2019/NQ-HĐND ngày 9-12-2019 của HĐND TP.

Thành phố đã bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời thực hiện các chương trình giảm nghèo; tích cực lồng ghép chương trình NTM với chương trình giảm nghèo bền vững nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ xây dựng, trình ban hành, ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan TW còn chậm, chưa đồng bộ. Việc giao kế hoạch vốn năm 2022 chậm dẫn đến các địa phương chậm triển khai giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, điều hành các chương trình MTQG, 6 tháng cuối năm, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị từ nay đến cuối năm, các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp xử lý các nhóm vấn đề trọng tâm, cấp bách sau:

Các bộ đẩy nhanh tiến độ ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện 3 chương trình MTQG. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15-8-2022. HĐND cấp tỉnh các địa phương quan tâm, sớm thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn năm 2022; sớm ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn NSTW thực hiện các chương trình.

Về vướng mắc của Ủy ban Dân tộc trong xác định địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh sống để tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc căn cứ các quy định chủ động xây dựng, quy định bổ sung vào Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12-11-2020 để thống nhất triển khai, áp dụng, tránh phân tán, chồng chéo, phát sinh nhiều văn bản quy phạm pháp luật…

Sau hội nghị này, tất cả các tỉnh/thành, bộ, ngành phải quyết liệt triển khai hiệu quả 3 chương trình MTQG; phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn TW và nguồn vốn đối ứng địa phương.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông