Sản lượng khai thác thuỷ sản đạt gần 93 nghìn tấn

12:33 12/11/2020

Tháng 10, diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn thành phố ước đạt 6.936,1 ha, bằng 98,74% so cùng kỳ năm 2019; tổng 10 tháng đạt 12,0 nghìn ha, tăng 0,17% so cùng kỳ. Sản lượng tháng 10 ước đạt 5.446,5 tấn, bằng 100,46% so cùng kỳ; lũy kế 10 tháng ước đạt 59.566 tấn, bằng 99,8% so với cùng kỳ. Sản xuất giống ước đạt 449,9 triệu con giống, lũy kế từ đầu năm ước đạt 2.196,8 triệu con giống, bằng 100,3% so với cùng kỳ.
Tháng 10 sản lượng khai thác thuỷ sản đạt gần 93 nghìn tấn

Ở lĩnh vực khai thác, toàn thành phố có 1.191 tàu thuyền khai thác thủy sản. Sản lượng khai thác trong tháng đạt 9.357,4 tấn, bằng 104,3% so với cùng kỳ, nâng tổng sản lượng khai thác 10 tháng qua của thành phố lên ước đạt 92.900,5 tấn, tăng 9,15% so với cùng kỳ.

Từ nay đến cuối năm, cùng với việc tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm; ngành nông nghiệp tập trung thực hiện đúng quy định, quy trình về đăng kiểm tàu cá, cấp phép hoạt động nghề cá; đảm bảo an toàn thông tin; tiếp tục thực hiện công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông