Sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

11:39 06/07/2020

Tính đến ngày 26-5, 28 chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an Quảng Ninh đã tổ chức thành công đại hội và bầu ra 163 cấp ủy viên; trong đó, Bí thư được bầu trực tiếp tại đại hội với tỉ lệ 100% phiếu bầu. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10-7 đến ngày 12-7. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này cơ bản đã hoàn tất.

Việc tham gia ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo các văn kiện được các chi, đảng bộ thảo luận sôi nổi, trách nhiệm và nghiêm túc

Thời gian qua, vừa tập trung nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Công an toàn tỉnh nghiêm túc quán triệt chủ trương của Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng dịch, vừa đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị và tổ chức đại hội đảng các cấp. Do đó, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở đã diễn ra theo đúng tiến độ.

Ngay sau khi có kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh, căn cứ đề cương hướng dẫn của Đảng ủy Công an TW và định hướng của Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết cấu báo cáo chính trị, Tiểu ban văn kiện đã phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy trong việc xây dựng đề cương, tổ chức lấy ý kiến tham gia của Ban Thường vụ, Ban chấp hành và các chi, đảng bộ cơ sở.

Dự thảo báo cáo chính trị đã được tổ chức 5 bước lấy ý kiến tham gia một cách rộng rãi, từ Ban Thường vụ, Ban chấp hành đến cấp ủy Công an các đơn vị địa phương và trong cán bộ, đảng viên lực lượng Công an toàn tỉnh. Kết quả, đã có 765 lượt ý kiến tham gia thảo luận, trong đó có 382 lượt ý kiến tham gia điều chỉnh các nội dung của báo cáo để hoàn thành dự thảo lần 6  trình Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời xây dựng báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ Công an tỉnh.

Công tác chuẩn bị tổ chức được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng ngay từ đại hội của các chi đảng bộ cơ sở: từ công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện, tài liệu đại hội; chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp đến công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại đại hội các cấp trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh đã diễn ra hết sức kỹ và chu đáo; việc tham gia ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXIII cũng được các chi, đảng bộ cơ sở thảo luận hết sức sôi nổi, trách nhiệm, nghiêm túc...; qua đó thể hiện trách nhiệm cũng như trí tuệ của toàn bộ đảng viên trong công an tỉnh đã diễn ra rất sôi nổi và thể hiện trách nhiệm của toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đối với sự kiện chính trị lớn của Đảng.

Xác định phương châm đại hội “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới” với chủ đề “Phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết; tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương; siết chặt kỷ cương; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; vì ANTQ và sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh”, toàn bộ các tài liệu liên quan đến phục vụ đại hội đã được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết. Tiểu ban nhân sự tiến hành rà soát cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trong diện quy hoạch và lựa chọn bổ sung cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào diện quy hoạch để làm cơ sở cho việc lựa chọn tham gia cấp ủy khóa mới với yêu cầu đảm bảo về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, độ tuổi.

Công tác tuyên truyền hướng về đại hội được quan tâm đẩy mạnh; trong đó, chú trọng cả về tuyên truyền trực quan và trên  các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với việc thực hiện phong trào thi đua, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và kết quả các mặt công tác, chiến đấu của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Bá Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được chuẩn bị từ rất sớm; đồng thời phân công chỉ đạo đại hội cơ sở cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh.

Trong đó, Ban Thường vụ đã ban hành trên 50 văn bản các loại để chỉ đạo các nội dung công tác chuẩn bị đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, cũng như Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh. 4 tiểu ban giúp việc cho đại hội được thành lập, gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết và Tiểu ban Hậu cần. Trong thời gian qua, các tiểu ban trên đã hoạt động rất hiệu quả, để chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các chi, đảng bộ trong quá trình chuẩn bị.

Đồng chí Phó giám đốc cho biết thêm, trong quá trình xây dựng các đề cương chi tiết, sơ bộ Công an tỉnh đã tranh thủ tuyệt đối với các Ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy và tranh thủ lấy ý kiến rộng rãi đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, nhất là đối với các đảng viên trong các chi đảng bộ để tham gia ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết.

Do làm tốt công tác chuẩn bị cho nên các báo cáo về chính trị về vấn đề đề an nhân sự, Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra đảng đã được Đảng ủy Công an TW và Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt và thông qua. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đã hoàn tất.

Những ngày tới đây, Công an Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu. Đặc biệt tăng cường nắm tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp ủy các cấp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các địa phương, triển khai có hiệu quả phương án đảm bảo ANTT, bảo vệ đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

NGUYỄN KHÁNH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông