Sẽ lấy phiếu tín nhiệm chức danh do HĐND bầu

16:36 20/04/2013

Chiều 18-4, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy,Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ chuẩn bị kế hoạch kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa 14.

Theo đó, kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố là kỳ họp thường lệ giữa năm. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, quyết định một số nội dung chủ yếu, gồm: Xem xét việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2013; phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2012.

Đồng thời, HĐND thành phố quyết định các vấn đề về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách XHH giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao thành phố giai đoạn 2013-2016, định hướng đến năm 2020; xem xét ban hành nghị quyết về phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố đến năm 2020; quyết định việc huy động và hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới thành phố; quyết định một số phí, lệ phí, chế độ chi ngân sách theo thẩm quyền HĐND thành phố; lấy phiếu tín nhiệm 17 chức danh HĐND thành phố bầu và thực hiện một số nội dung khác theo quy định. Theo kế hoạch, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 16 đến 18-7-2013).

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát nội dung được phân công, tích cực chuẩn bị các nội dung, tờ trình bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Riêng nội dung về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và vấn đề quản lý, bảo vệ các nguồn nước các con sông, HĐND thành phố xem xét vào kỳ họp cuối năm.

ĐH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông