Sẽ xử lý nghiêm những doanh nghiệp nợ đọng thuế

20:16 21/08/2019

Chiều 21/8, UBND TP họp đôn đốc tăng thu ngân sách trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và khu vực dịch vụ vận tải hàng hóa và taxi. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình, Tổ trưởng Tổ đôn đốc, chống thất thu thuế trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Cục thuế thành phố, tính đến tháng 12/2018, có 330 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp nợ thuế 444 tỷ đồng. Trong đó riêng 10 doanh nghiệp có số nợ lên tới 321 tỷ. Riêng khối Vinashin nợ 225 tỷ. Thời gian qua, tổ công tác đã tiến hành phân loại các khoản nợ khó thu của 10 doanh nghiệp trong khối các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp. Trong đó làm việc trực tiếp với 7 doanh nghiệp, lập biên bản doanh nghiệp cam kết nộp số tiền thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước. Kết quả lũy kế các doanh nghiệp này đã nộp vào ngân sách nhà nước 10,217 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách và taxi, tính đến tháng 6/2019 có 3.087 doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động. Trong đó doanh nghiệp hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách nộp 28,639 tỷ đồng; doanh kinh doanh taxi nộp 16,2 tỷ đồng…

Tại cuộc họp, các thành viên tổ công tác thuộc các sở ngành như Cục thuế, Công thương, Sở Giao thông vận tải, Tài Chính đề xuất những biện pháp để tăng cường phối hợp giữa các thành viên tổ công tác trong kiểm tra, rà soát, chống thất thu thuế trong các lĩnh vực công nghiệp; vận tải hàng hóa, hành khách và taxi trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình kết luận cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên tổ công tác chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và khu vực dịch vụ vận tải hàng hóa và taxi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh: Trong thời gian qua, ngành Thuế và các ngành chức năng thành viên trong tổ đã có những cố gắng về thu thuế và thu hồi nợ thuế. Tuy nhiên  kết quả còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Để làm tốt công việc này, thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu Văn phòng UBND TP phối hợp với Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải và Cục Thuế cần có phân công cụ thể lại trách nhiệm của các thành viên trong Tổ, chậm nhất 31/8 báo cáo UBND TP.

Trên cơ sở phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP giao Cục Thuế chủ trì lên danh mục cụ thể các doanh nghiệp chịu thuế; các doanh nghiệp còn nợ thuế trong các lĩnh vực này. Bước đầu cần phân loại mức độ nợ thuế của các DN. Qua đó rà soát, chỉ ra những doanh nghiệp nợ thuế cần tập trung chỉ đạo để thu hồi nợ thuế, báo cáo UBND TP trước ngày 15/9.

Trên cơ sở rà soát lại các DN kinh doanh thuộc lĩnh vực này nợ đọng thuế, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP yêu cầu cần tập trung triển khai những nội dung sau: Theo quy định của pháp luật, cần thiết kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tuyên bố phá sản. Đối với trường hợp trốn nợ thuế chuyển cho các cơ quan pháp luật xem xét xử lý, cần thiết truy tố tội trốn thuế. Đồng thời xem xét thu hồi Giấy phép kinh doanh và giấy phép kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông