Sở Kế hoạch và Đầu tư: Có 217 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận Một cửa

15:52 07/05/2019

Theo Quyết định số 944/QĐ-CT ngày 26-4-2019 của Chủ tịch UBND thành phố có 217 thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thực hiện tại bộ phận Một cửa.

 

Bộ phận Một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư đáp ứng các tiêu chí văn minh, hiện đại

Trong đó, có 31 thủ tục thuộc thẩm quyền UBND thành phố; 129 thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 57 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. 

Các lĩnh vực chủ yếu về đầu tư, đấu thầu, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, hộ kinh doanh…

Được biết, thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và cấp đăng ký kinh doanh, góp phần tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong, ngoài nước triển khai thực hiện dự án, phát triển sản xuất kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cũng là một điểm sáng của ngành, đi đầu trong thực hiện cấp đăng ký kinh doanh qua mạng, rút ngắn thời gian đi lại cho doanh nghiệp và hỗ trợ về phí, lệ phí đối với các doanh nghiệp trẻ mới thành lập.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông