Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết TTHC

09:44 11/10/2019

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành-Trưởng Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) số 3 làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) vào chiều 10-10. Cùng tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, áp dụng nhiều cách làm mới trong thực hiện các nội dung CCHC. Công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp công dân, xử lý đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực, giảm thời gian thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp và người dân.

Ngành cũng đã tham mưu với UBND thành phố tổ chức 31 hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng; theo dõi, đôn đốc và đề xuất các biện pháp, giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố (PCI); phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, UBND các quận, huyện xây dựng 216 quy trình thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trong 9 tháng năm 2019, Sở giải quyết được 12.282 hồ sơ đúng hạn trong tổng số 12.552 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, các TTHC cơ bản được công khai đầy đủ tại bộ phận Một cửa. Đối với các nhiệm vụ thành phố giao, đến ngày 27-7-2019 Sở đã hoàn thành 772 nhiệm vụ, trong đó số nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn hoặc không có hạn là 530 nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành quá hạn là 242 nhiệm vụ.

Sau khi đi kiểm tra tại bộ phận Một cửa, nghe báo cáo của ngành, ý kiến của các thành viên trong Đoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận sự nỗ lực của Sở KHĐT, đồng thời yêu cầu sở tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, thực hiện các TTHC trực tuyến mức độ 4. Tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố thực thực hiện tiếp nhận-trả kết quả  TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, nhất là khâu tiếp nhận.

Đặc biệt là rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, doanh nhiệp và người dân. Chú trọng công tác cải cách thể chế, xây dựng kế hoạch luân chuyển tạo điều kiện cho công chức phấn đấu, quan tâm đời sống bộ phận công chức bộ phận Một cửa và công chức làm công tác tiếp dân. Phối hợp với Trung tâm Thông tin-Tin học Văn phòng UBND thành phố đồng bộ dữ liệu chỉ đạo điều hành quản lý văn bản.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông