Sở Nội vụ: Hoàn thành căn bản các nhiệm vụ

09:11 25/09/2018

Sáng 24-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Từ đầu năm đến nay, Sở Nội vụ thành phố đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, hoàn thành căn bản những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ lớn của Thành ủy, HĐND, UBND TP và Bộ Nội giao theo đúng tiến độ.

Trong tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức lãnh đạo, Sở tham mưu, trình Ban Cán sự Đảng ủy UBND TP Đề án sắp xếp các Ban quản lý dự án trực thuộc UBND TP, sở, ngành, UBND quận, huyện; xây dựng Đề án sắp xếp lại các ban chỉ đạo, các hội đồng, cơ quan liên ngành, ban quản lý dự  án, giải thể các tổ chức trung gian.

Về công tác quản lý công chức, viên chức, Sở Tham mưu UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ về việc thực hiện thí điểm đổi mới một số nội dung tuyển dụng công chức tại Hải Phòng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình đánh giá cao công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Sở đã có những đóng góp tích cực trong cải cách hành chính, về tinh giản, xử lý hợp đồng ngoài biên chế, chủ động triển khai các nghị quyết của Trung ương và thành phố trong triển khai các vấn đề lớn liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ công chức.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị thời gian tới, trong tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, Sở Nội vụ cần bám sát nghị quyết của TƯ, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, thành phố, đảm bảo kịp thời, ổn định tổ chức. Về công tác quản lý công chức, viên chức sở cần bám sát sự chỉ đạo của TƯ, Bộ Nội vụ về cuộc thi tuyển thí điểm, trong năm 2018 cố gắng tiếp tục triển khai kỳ thi nghiêm túc minh bạch, rà soát các trường hợp tuyển dụng không qua thi tuyển, đảm bảo tính chính xác, đúng quy trình, đối tượng.

Về đào tạo bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Xuân Bình đề nghị Sở mở lớp đào tạo đội ngũ công chức mới, đồng thời mở các khóa đào tạo nghiệp vụ gắn với nhiệm vụ của đối tượng cụ thể; giải quyết chế độ chính sách với công chức, đảm bảo công khai, minh bạch; cần xây dựng lộ trình, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND về sắp xếp, giải quyết các hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ. Trong công tác CCHC, Sở Nội vụ cần tăng cường thanh tra, kiểm tra…

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông