Sở Tài nguyên-Môi trường: Hoàn thành hơn 1.000 nhiệm vụ được giao

09:51 27/09/2019

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên-Môi trường đã được giao tổng số 1.422 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ giao có thời hạn là 761; nhiệm vụ giao không có thời hạn là 661.

 Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên-Môi trường

Kết quả giải quyết, đến thời điểm hiện tại, ngành đã hoàn thành 1.056 nhiệm vụ, trong đó giải quyết đúng hạn là 142 nhiệm vụ; quá hạn là 473 nhiệm vụ và nhiệm vụ không thời hạn là 441 nhiệm vụ. Sở đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện giải quyết 366 nhiệm vụ còn lại, trong đó có 114 nhiệm vụ quá hạn, với 54 nhiệm vụ  quá hạn 3 tháng; 166 nhiệm vụ không có thời hạn và 32 nhiệm vụ trong hạn.

Đối với viêc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, Sở Tài nguyên-Môi trường đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện xây dựng quy trình điện tử đối với 102 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và của ngành.

Đồng thời, phối hợp với Bưu điện thành phố thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả 89 thủ tục hành chính, qua đó giảm chi phí, thời gian, thủ tục và dần đáp ứng tiêu chí “Hiện đại hóa hành chính”.

Các phòng, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc thực hiện xin lỗi công khai khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá thời hạn, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông