Sở Tài nguyên-Môi trường: Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết công việc

21:50 25/10/2019

Trên đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến-Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 tại cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên-Môi trường vào chiều 23-10.

 

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến-Trưởng Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính số 4 phát biểu chỉ đạo tại Sở Tài nguyên-Môi trường

Thời gian qua, Sở Tài nguyên-Môi trường đã tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thành lập đường dây nóng và duy trì hiệu quả hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên-môi trường.

Sở cũng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết công việc, hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại bộ phận Một cửa và xử lý thường xuyên trên phần mềm điện tử, góp phần giảm tỷ lệ hồ sơ có thời gian giải quyết kéo dài, không đúng hẹn trả kết quả.

Tính đến 14-10, tổng số nhiệm vụ UBND thành phố giao Sở thực hiện là 1.494 nhiệm vụ, Sở đã hoàn thành 1.205 nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 81%; số nhiệm vụ đang thực hiện là 289 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ trong hạn là 201 nhiệm vụ.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên Môi trường

Đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính, từ đầu năm đến nay Sở tiếp nhận 836 hồ sơ, đã trả kết quả 553 hồ sơ, trả lại 168 hồ sơ và đang giải quyết 115 hồ sơ; có 105 hồ sơ được trả qua dịch vụ bưu điện.

Tại hội nghị, các bộ phận chuyên môn thuộc sở kiến nghị khó khăn về biên chế, trong khi đó lại phải giải quyết rất nhiều sự vụ; về đặc thù tài liệu nhiều, khổ lớn như bản đồ, đánh giá tác động môi trường, nên chưa thể cập nhật trên hệ thống; thiếu phương tiện, trụ sở làm việc…

Sau khi nghe báo cáo của Sở, ý kiến các thành viên của Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến cho biết: Khối lượng công việc của ngành tài nguyên-môi trường rất lớn, do vậy càng cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo ngành cũng cần quán triệt tới cán bộ công chức về việc cải cách hành chính là việc làm thường xuyên, hàng ngày và động viên anh em gắn bó với nghề, tham mưu đúng, trúng, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông