Sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị tại huyện Thuỷ Nguyên và An Dương

10:49 30/05/2024

Sáng 29-5, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về việc hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập thành phố Thuỷ Nguyên và quận An Dương. Cùng dự có lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; các ngành thành phố.

                                         Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc giám sát

Theo huyện An Dương, huyện đã lập đề án rà soát, đánh giá, thực hiện đầu tư phát triển đô thị; lập danh mục và đề xuất các dự án đầu tư phát triển đô thị; đề xuất tổng mức đầu tư. Năm 2024, thành phố phân bổ vốn đầu tư công phân cấp cho huyện 958,4 tỷ đồng; vốn đầu tư công thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 295 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã triển khai các bước đầu tư các dự án. Dự kiến sau đầu tư, sẽ đạt 21/25 tiêu chuẩn. Còn 4 tiêu chuẩn có khó khăn là trường THPT đạt chuẩn quốc gia; mật độ đường giao thông đô thị; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị.

Lãnh đạo huyện An Dương báo cáo

Huyện An Dương đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các dự án, công trình để nâng cao chất lượng đô thị An Dương. Cụ thể, cải tạo, chỉnh trang các khu vực dân cư hiện trạng để nâng cao đời sống của người dân; xây dựng triển khai thực hiện mở rộng đường giao thông, phát triển các dự án giao thông trục chính để làm tăng khả năng kết nối của khu đô thị với các khu vực lân cận, các khu công nghiệp và các trung tâm thương mại, kinh tế lớn; xây dựng các công trình xử lý nước thải để cải thiện môi trường sống và bảo vệ tài nguyên nước.

Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên báo cáo

Theo huyện Thuỷ Nguyên, qua rà soát, đánh giá, đến nay huyện đạt 54/63 tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị với mức điểm đạt 84,94/75 điểm ( điểm tối thiểu yêu cầu). Về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng các khu vực dự kiến thành lập phường, có 4/17 đơn vị đạt 13 tiêu chuẩn, 5 đơn vị đạt 9/13 tiêu chuẩn, 8 đơn vị đạt 8/13 tiêu chuẩn .

Trên cơ sở các tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt theo quy định, huyện đề xuất danh mục 28 dự án đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư dự kiến 631,9 tỷ đồng. Huyện cũng cơ bản hoàn thành các hồ sơ pháp lý thành lập các phường và thành phố Thuỷ Nguyên. Tuy nhiên cũng còn có một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch chung; nguồn lực đầu tư…

Huyện đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030 để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khung đô thị như trục giao thông đối ngoại Bắc-Nam; Đông-Tây; tuyến vành đai 1, vành đai 2 đô thị Thuỷ Nguyên; nghĩa trang An Sơn; các công trình xử lý nước thải đô thị và chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị- Hành chính của thành phố Thuỷ Nguyên.

Đồng thời đề nghị Sở Xây dựng, Sở Nội vụ quan tâm hướng dẫn huyện hoàn thành hồ sơ pháp lý chưa được phê duyệt gồm: đề án phân loại đô thị Thủy Nguyên đạt tiêu chí đô thị loại 3; báo cáo trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị mới Thủy Nguyên; đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên…

          Tại cuộc giám sát, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; các ngành hướng dẫn, gợi ý một số công việc cần tiếp tục quan tâm để hoàn thành các tiêu chí, nhất là về đường giao thông, thoát nước thải, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường…

 Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố kết luận cuộc giám sát

            Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao các địa phương rất tích cực, khẩn trương thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị. Tuy nhiên, một số tiêu chí đòi hỏi kinh phí lớn, khó thực hiện cần có các giải pháp cụ thể, rõ ràng.

Đồng chí Bùi Đức Quang yêu cầu của các địa phương đề xuất các cơ chế chính sách cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB xây dựng đường giao thông, các công trình xây dựng NTMKM. Đồng chí Bùi Đức Quang đề nghị các ngành thành phố tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương; phối hợp rà soát quá trình thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn; tập trung cho các tiêu chí khó hoàn thành. Trên cơ sở đó, sẽ hoàn thành báo cáo giám sát trình Thường trực HĐND thành phố ban hành kết luận chung, góp phần đẩy nhanh tiến độ thành lập thành phố Thuỷ Nguyên và quận An Dương./.

                                                                                                                          Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông