Tạm đình chỉ công tác Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

09:08 29/05/2017

Ngày 26-5, Sở Nội vụ có văn bản báo cáo UBND TP xác nhận nội dung báo chí đã nêu: “Trong giờ hành chính, khi người dân đến Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) làm việc, hầu hết lãnh đạo, cán bộ đơn vị đều vắng mặt tại nhiệm sở” và đề xuất xử lý.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng vừa có ý kiến về việc này, theo Thông báo tại văn bản số 2214/VP-VXNC của Văn phòng UBND TP. Theo đó, tạm đình chỉ công tác đối với Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ để làm kiểm điểm.

Giao Sở Nội vụ dự thảo quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, trình UBND TP; đề xuất UBND TP việc tổ chức kiểm điểm đối với Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng và các cán bộ, công chức có liên quan.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông