Tăng 4.352 người tham gia BHXH tự nguyện

15:59 12/11/2020

Tính đến ngày 31/10, số người tham gia BHXH trên địa bàn thành phố là 431.948 người, đạt tỷ lệ 37,42 % so với lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố, giảm 1.918 người so với năm 2019.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 412.321 người, đạt 91,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm 6.270 người so với năm 2019. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 19.627 người, đạt 65,35% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 4.352 người so với năm 2019 (tăng 28,49%). Số người tham gia BH thất nghiệp là 395.589 người, đạt 34,27 % so với lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố, giảm 5.846 người so với năm 2019.

Số người tham gia BHYT là 1.788.149 người, đạt 97,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm 5.261 người so với thời điểm năm 2019, chiếm tỷ lệ 87,6% dân số toàn thành phố tham gia BHYT.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông