Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng

14:43 24/08/2021

Trong thời gian vừa qua, do tình trạng nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn thành phố. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết còn tiếp tục nắng nóng gay gắt và có nhiều diễn biến bất thường, nguy cơ cháy rừng luôn báo động cấp IV, V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao, gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, đời sống của người dân.

 

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng trên địa bàn thành phố, Giám đốc CATP vừa ban hành văn bản số 1243/CATP-PC07-PV01 yêu cầu các đơn vị chức năng CATP và công an các quận, huyện thực hiện các nội dung sau:

Phòng PV01,PX03, PX04 đẩy mạnh tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử CATP, chuyên đề An ninh Hải Phòng và truyền hình An ninh Hải Phòng về Công điện số 905 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCC rừng tình công điện số 02 của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCC rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đưa tin bài, xây dựng phóng sự về việc tăng cường các biện pháp PCCC rừng, các hoạt động của lực lượng tham gia PCCC rừng để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa cháy rừng cho nhân dân nhất là các chủ rừng, những người thường xuyên đến khu vực có rừng tham quan thể thao và phục vụ sản xuất kinh doanh.

Phòng PV05 hướng dẫn công an cấp huyện, cấp xã nơi có rừng đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an toàn PCCC rừng góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa Công an thành phố, Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố trong hoạt động bảo vệ biên giới, hải đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng

Phòng PC07 tham mưu với Giám đốc CATP ban hành các văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn PCCC rừng trên địa bàn thành phố; phối hợp với Công an các quận, huyện trong công tác PCCC rừng theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm nghiệp. Bên cạnh đó, Phòng PC07 CATP phối hợp xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ rừng có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền PCCC rừng, nâng cao ý thức PCCC rừng trong nhân dân.

Công an các quận, huyện tham mưu với UBND các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 905 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách PCCC rừng; Công điện số 02 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCC rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xây dựng, củng cố, kiện toàn, bổ sung các đội quần chúng bảo vệ rừng ở xã, phường, thị trấn để đảm bảo có đủ lực lượng chữa chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường bổ sung dụng cụ PCCC rừng nhất là bàn dập lửa, dao chặt, xây dựng bể nước, trang bị máy bơm chữa cháy…Xây dựng kế hoạch huy động các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân phòng, dân quân tự vệ, lực lượng PCCC cơ sở của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia chữa cháy khi xảy ra cháy rừng; khẩn trương dập tắt đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Xây dựng phương án nạo vét các ao, hồ, kênh gần chân đồi rừng; đào bổ sung các ao nước để làm nguồn nước phục vụ chữa cháy rừng; tổ chức làm đường ranh cản lửa, đường giao thông phục vụ chữa cháy. Niêm yết nội quy PCCC, biển báo cấm lửa, biển báo cấp nguy hiểm. Tổ chức tuyên truyền (qua pano, áp phích, khẩu hiệu), tuyên truyền trực tiếp bằng loa phát thanh tại khu vực có rừng cho hộ dân biết để cảnh giác phòng ngừa cháy rừng.

Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch huy động lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng tăng cường tuần tra, canh gác PCCC; xây dựng chòi canh lửa nhằm phát hiện sớm các điểm cháy rừng đừng để kịp thời xử lý hiệu quả.

Chủ động xây dựng phương án chữa cháy, phương án ứng phó, xử lý sự cố cháy rừng. Tổ chức học tập, quán triệt cho CBCS nắm rõ phương án và quy định, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể được phân công. Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy rừng để rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chiến thuật trong chữa cháy rừng. Bố trí lực lượng thường trực phối hợp với các lực lượng chủ rừng tham gia chữa cháy rừng, xử lý kịp thời không để xảy ra cháy lan, cháy lớn khi có cháy rừng.

Tăng cường phối hợp cùng các lực lượng Kiểm lâm và Ban chỉ huy Quân sự các quận, huyện thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ chỉ huy Quân sự Thành Phố, Công an thành phố, Cảnh sát PCCC thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố trong hoạt động bảo vệ biên giới, hải đảo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng

Phối hợp với Phòng PC07 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc biệt là đối với chủ rừng, người dân sinh sống trên địa bàn xã, phường có rừng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về công tác bảo vệ PCCC rừng.

Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tổ chức kiểm tra an toàn PCCC rừng 6 tháng hoặc 1 năm đối với rừng có nguy cơ xảy ra cháy và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm cháy trái hoặc vi phạm quy định an toàn PCCC và khi có yêu cầu bảo vệ đặc biệt. Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, PCCC rừng. Tổ chức điều tra nguyên nhân gây cháy rừng, kiên quyết xử lý vi phạm các quy định về PCCC và các đối tượng có hành vi gây ra cháy rừng. Các đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị công an các đơn vị báo cáo Giám đốc CATP (qua Phòng PC07) để kịp thời chỉ đạo.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông