Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên

22:10 24/11/2020

Thời gian qua, công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được các cấp bộ Đoàn thành phố đổi mới cả về nội dung, phương thức triển khai theo hướng đáp ứng nhu cầu, sở thích của thanh niên. Tổ chức Đoàn, Hội đã chú trọng tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho thanh niên. Qua đó, phát huy lực lượng nòng cốt trong các hoạt động để thực hiện công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.
Quận đoàn Kiến An kết nạp đoàn viên mới

Việc sử dụng các trang mạng xã hội để đoàn kết, tập hợp, định hướng thanh thiếu niên gắn với đặc trưng ngành nghề, sở thích, nhu cầu chính đáng của thanh niên cũng như các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ Đoàn chú trọng đẩy mạnh.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố đã chỉ đạo Hội sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên các trường nhiệm kỳ 2018 - 2020 bảo đảm đúng quy trình trong Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam; chỉ đạo Hội Sinh viên thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố làm Đại hội điểm cụm Đồng bằng Sông Hồng và Trung du Bắc Bộ. Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ, cùng với việc kết nạp 76.477 đoàn viên mới, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên của các cấp bộ Đoàn thành phố đạt 64,05%...

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông