Tăng cường lãnh đạo, cán bộ dự sinh hoạt tại cơ sở ở phường Vĩnh Niệm (Lê Chân): Cách làm hay, hiệu quả lớn

10:41 05/12/2020

Thực hiện kế hoạch số 82-KH/QU ngày 02/5/2019 của Ban Thường vụ Quận uỷ Lê Chân về việc đưa lãnh đạo, cán bộ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Vĩnh Niệm đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí lãnh đạo, uỷ viên BCH Đảng bộ và cán bộ, công chức cơ quan phường định kỳ hàng tháng dự họp tại các chi bộ tổ dân phố, đồng thời phối hợp với các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các ban, ngành đoàn thể của quận dự sinh hoạt tại các chi bộ để lắng nghe ý kiến của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sau hơn 1 năm triển khai, kế hoạch đưa lãnh đạo, cán bộ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.
Lãnh đạo, cán bộ dự sinh hoạt tại cơ sở gắn kết chặt chẽ người dân và cán bộ

Phường Vĩnh Niệm có diện tích gần 500 ha, với hơn 9 nghìn hộ, gần 30 nghìn nhân khẩu sinh sống tại 32 tổ dân phố. Đảng bộ phường có 41 chi bộ trực thuộc với 1.186 đảng viên trong đó chi bộ cơ quan phường có 28 đảng viên. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ các cấp đối với cơ sở, đặc biệt là chi bộ trực thuộc đảng ủy trong việc xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngày 02/5/2019 Ban thường vụ Quận uỷ Lê Chân đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/QU về việc đưa lãnh đạo, cán bộ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.

Theo đó, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Vĩnh Niệm đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công từng đồng chí lãnh đạo, uỷ viên BCH đảng bộ và cán bộ, công chức cơ quan phường định kỳ dự họp tại các chi bộ tổ dân phố. Tại các cuộc sinh hoạt chi bộ, các đồng chí lãnh đạo, cấp uỷ viên sẽ thông tin tình hình thời sự, về chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin tình hình kinh tế xã hội của quận và của phường đến cán bộ đảng viên; đồng thời định hướng dư luận các vấn đề được xã hội quan tâm.

Lãnh đạo, cán bộ dự sinh hoạt tại cơ sở gắn kết chặt chẽ người dân và cán bộ

Cùng với đó, các đồng chí lãnh đạo cũng sẽ trực tiếp tham gia, trao đổi, góp ý với chi bộ về nội dung sinh hoạt của cấp uỷ, chi bộ; lắng nghe ý kiến, đề xuất phản ánh từ cơ sở, nhất là các ý kiến phản hồi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của cấp trên.

Chính từ sự thẳng thắn, cởi mở này mà nhiều vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được kịp thời nắm bắt, phản ánh về Ban thường vụ, cấp uỷ các cấp để có biện pháp tháo gỡ; những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách được các đồng chí cấp uỷ viên kịp thời chỉ đạo, giải quyết tại chỗ tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Từ khi Kế hoạch 82 được triển khai tại phường Vĩnh Niệm hơn 1 năm qua cho thấy đây là một chủ trương sát, đúng của Ban Thường vụ Quận uỷ. Qua dự sinh hoạt tại cơ sở, các đồng chí lãnh đạo đã nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa bàn được phân công phụ trách; qua đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ đối với cơ sở, đặc biệt là chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của  tổ chức đảng, từng bước nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ.

Lãnh đạo, cán bộ dự sinh hoạt tại cơ sở gắn kết chặt chẽ người dân và cán bộ

Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Minh Tiệp chia sẻ: Việc đưa cán bộ về dự sinh hoạt tại cơ sở đã mang lại nhiều hiệu quả rõ nét. Cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi các cấp ủy viên đến công tác và dự sinh hoạt chi bộ đều rất phấn khởi, tin tưởng, qua đó tạo được niềm tin vào sự lãnh đạo của thường trực quận uỷ, Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy chính quyền phường, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với đó, phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ chuyển biến tích cực theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; Thông qua sinh hoạt đảng tại các chi bộ tổ dân phố đã giúp cán bộ, công chức gần gũi, gắn bó với đảng viên và nhân dân hơn. Bên cạnh đó, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở có thể giám sát, đánh giá được đầy đủ hơn năng lực của từng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tốt hơn, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Qua thực tiễn đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo được phổ biến nhân rộng, tạo hiệu ứng tích cực... cụ thể như công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường năm qua đã có những bước chuyển mới, tiến độ nhanh, kết quả ngày càng rõ nét. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn phường Vĩnh Niệm có 14 dự án qui mô lớn, nhỏ được triển khai thực hiện với tổng số diện tích đất bị thu hồi là 100,36ha, 1115 hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp.

Tuy nhiên, với nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị của Chi bộ không thể tách rời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do đó, thông qua các đợt sinh hoạt chi bộ, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ đã lồng ghép với công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm đối với sự phát triển của thành phố và quận. Đồng thời, chỉ đạo phân công nhiệm vụ, kiên trì vận động các gia đình chấp hành bàn giao đất phục vụ dự án.

Bên cạnh việc tuyên truyền giải thích cặn kẽ, cụ thể từng thắc mắc, kiến nghị của người dân, các đồng chí cán bộ, lãnh đạo đã tổ chức các đoàn công tác hàng tuần, hàng tháng đến từng nhà người dân có đất bị thu hồi để kịp thời giải đáp các thắc mắc dù là nhỏ nhất của người dân, từ cây cối hoa mầu, vật kiến trúc hay nhân hộ khẩu...đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ để tháo gỡ những “nút thắt” trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Duy trì việc phân công lãnh đạo, cán bộ dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư không chỉ giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo sâu sát hơn với tình hình thực tiễn ở cơ sở mà còn kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của chi bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cho Quận ủy xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Với cách làm này, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng Đảng bộ phường ngày càng vững mạnh toàn diện.

 Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông