Tăng cường quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

10:29 12/04/2024

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các cơ sở kinh doanh núp bóng, lách luật, biến tướng trong hoạt động thuộc các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, gây bức xúc trong Nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, TTATXH của thành phố.
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật

Để tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, triển khai thực hiện các giải pháp quản lý đối với các cơ sở kinh doanh núp bóng, lách luật và biến tướng; Chủ tịch UBND TP vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuộc các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân và các cơ sở kinh doanh biết, nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng tránh và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an thành phố chịu trách nhiệm tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; siết chặt khâu thẩm định, cấp phép, nhận diện các hoạt động, hành vi biến tướng, lách luật, núp bóng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Mặt khác, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thường xuyên rà soát, xác định, thống kê lên danh sách, thu thập thông tin chi tiết, cụ thể từng cơ sở kinh doanh ngành, nghề biến tướng nêu trên và các cơ sở kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực khác có nghi vấn, nguy cơ mất ANTT, vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở đó thực hiện các giải pháp làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên lĩnh vực này; tổ chức kiểm tra liên ngành đánh giá đúng thực chất hoạt động của các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT để có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả, bịt kín sơ hở tội phạm có thể lợi dụng.

Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Du lịch chịu trách nhiệm tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, lưu trú du lịch; thực hiện chặt chẽ công tác thẩm định, cấp giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch khác.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, lưu trú du lịch và các cơ sở hoạt động kinh doanh biến tướng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch trên địa bàn thành phố.

Kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật có liên quan, nhằm bịt kín những sơ hở pháp luật mà các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có thể lợi dụng để hoạt động kinh doanh biến tướng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý để triển khai, tổ chức thực hiện.

Sở Kế hoạch&Đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện, các cơ quan xúc tiến đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký đầu tư, kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 56 và các quy định pháp luật liên quan.

Riêng đối với Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chủ tịch UBND TP giao chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thành phố trong công tác quản lý, phòng ngừa và đấu tranh đối với tội phạm vi phạm pháp luật trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương thường xuyên kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước.

Chủ tịch UBND TP giao Công an thành phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương thực hiện; tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND TP chỉ đạo, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông