Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân

09:53 18/02/2022

Sáng 17/02/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân”. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo còn có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nội dung “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân”, dự kiến sẽ trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị theo chương trình làm việc đã được phê duyệt.

Để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về các văn bản dự thảo (đề án, tờ trình, chỉ thị) trước khi trình Bộ Chính trị duyệt, ban hành Chỉ thị, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo nhằm xin ý kiến lần cuối về các văn bản dự thảo trước khi trình Bộ Chính trị theo dự kiến.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp làm rõ thêm về chủ đề tên gọi, bố cục, nội dung, khái niệm về thuật ngữ, từ, cụm từ phản nội hàm của văn bản dự thảo; trao đổi, cung cấp thêm những tư liệu, nguồn tài liệu, kinh nghiệm, trải nghiệm và một số tư duy về tầm nhìn, định hướng nhằm góp ý, bổ sung hoàn chỉnh Đề án…

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn các ý kiến của đại biểu đã tham luận ngày hôm nay. Các ý kiến đều ngắn gọn, rõ ý, rõ nghĩa, có trọng tâm, trọng điểm, tâm huyết và trách nhiệm; có nội dung, nội hàm đánh giá và khẳng định về việc nghiên cứu xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân” là rất quan trọng... Đồng thời, Hội thảo sẽ tiếp thu tối đa có chọn lọc và khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh văn bản dự thảo theo kế hoạch, lộ trình.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân” được Bộ Chính trị, duyệt ban hành sẽ vô cùng cần thiết và đáp ứng những yêu cầu cấp thiết về công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng Công an trong giai đoạn hiện nay, nhằm cụ thể hóa chủ trương đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua…

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông