Tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều

10:25 05/11/2019

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 7-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, UBND TP vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:
Ảnh minh họa

Quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16-1-2017, kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 24-8-2017 của UBND TP về xử lý vi phạm về thủy lợi, đê điều ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 20-11-2018 của UBND TP.

Giao Sở NN&PTNT tăng cường quản lý đê điều, chỉ đạo lực lượng quản lý đê điều phối hợp với các ngành, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ lúc mới phát sinh.

Đôn đốc thực hiện xử lý vi phạm liên quan đến đê điều của các ngành, địa phương; tổng hợp kết quả, đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc báo cáo UBND TP.

Chủ trì lập, rà soát nội dung phương án phòng chống lũ các tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều tích hợp trong quy hoạch chung của thành phố theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Chủ động tham mưu UBND TP thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý thường xuyên, đột xuất các trường hợp vi phạm, nhất là các vụ vi phạm nổi cộm. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đê điều tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Sở TN&MT chủ động rà soát các quy định về sử dụng đất bãi bồi, đất mặt nước ven sông, ven biển đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Đê điều và các quy định khác; đề xuất giải quyết các vấn đề vướng mắc, báo cáo UBND TP.

Sở Xây dựng chủ động tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện kiểm tra, xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng, các bến, bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép trên khu bãi ven sông, ven biển theo quy định. Chủ trì cùng Sở NN&PTNT, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan rà soát các quy định của pháp luật về quản lý công trình xây dựng trên các tuyến đường thủy nội địa, hàng hải, cấp phép hoạt động cảng, bến thủy, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với các quy định của pháp luật về đê điều, báo cáo UBND TP.

CATP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm về đê điều; xử lý theo thẩm quyền hoặc xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc các vụ việc phức tạp, vi phạm nghiêm trọng, kéo dài đủ điều kiện cấu thành hành vi phạm tội...

UBND các quận, huyện tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đê điều, quản lý chặt chẽ công trình đê điều, phòng chống thiên tai, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ vi phạm theo thẩm quyền, phổ biến pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai đến cộng đồng, nhất là các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình ven đê...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông