Tập huấn chế độ, chính sách tài chính doanh nghiệp

18:13 15/12/2015

 

Tập huấn chính sách tài chính hợp tác xã
Tập huấn chính sách tài chính hợp tác xã

Sở Tài chính vừa tổ chức 2 lớp tập huấn chế độ, chính sách tài chính doanh nghiệp và chế độ, chính sách tài chính hợp tác xã cho gần 240 học viên là lãnh đạo, cán bộ quản lý, người đại diện phần vốn nhà nước của 33 doanh nghiệp là các công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và các công ty có vốn góp của nhà nước; chủ nhiệm, kế toán trưởng của 88 hợp tác xã; cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Tham gia các lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung mới liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; quy định về giám sát đầu tư, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; quy định về quản lý người đại diện, người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước; các nội dung mới liên quan đến Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn; chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân; thông tin về chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

PĐT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông