Tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự võ thuật năm 2018

08:32 11/06/2018

Từ ngày 7-5 đến ngày 25-5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai và hoàn thành công tác tập huấn 3 lớp điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật cho cán bộ lãnh đạo chỉ huy và cán bộ làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật kiêm nhiệm Công an các đơn vị địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nghiêm túc tập huấn điều lệnh

Đây là hoạt động thường niên do Công an tỉnh tổ chức với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các quy định của Bộ Công an về điều lệnh nội vụ và nghi lễ CAND; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm điều lệnh, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, điều lệnh CAND của CBCS Công an tỉnh.

 Trong thời gian diễn ra lớp tập huấn, đã có 137 đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và 80 đồng chí cán bộ làm công tác Điều lệnh, quân sự, võ thuật kiêm nhiệm Công an các đơn vị, địa phương tham gia tập luyện. Ban tổ chức lớp học đã triển khai công tác tập huấn chủ yếu vào các nội dung:

Thông báo tình hình thực hiện công tác chấp hành Điều lệnh CAND của cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018; quán triệt các Hướng dẫn, Thông tư và các văn bản mới của Bộ Công an chỉ đạo về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật.

Đồng thời, các đồng chí huấn luyện viên và đội mẫu hạ khoa mục hướng dẫn các đồng chí học viên tập luyện các nội dung thực hành khác như các động tác từng người không có súng, điều lệnh đội ngũ, thực hiện các nghi lễ, võ thuật CAND, cách sử dụng, bảo quản, tháo lắp súng và thực hành bắn đạn thật.

Kết quả, 3 lớp tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác điều lệnh kiêm nhiệm, 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá. Tỷ lệ các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương thực hành các động tác Điều lệnh, nghi lễ, võ thuật CAND đạt yêu cầu cao, đúng động tác.

Ngay sau khi kết thúc lớp tập huấn của Công an tỉnh tổ chức, các đơn vị, địa phương đã tổ chức cho 100% CBCS đơn vị mình tập luyện. CBCS các đơn vị, địa phương đã tham gia tập luyện với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc. Việc tổ chức tập huấn điều lệnh trong CAND góp phần quan trọng vào việc duy trì việc chấp hành điều lệnh của CBCS và việc thực hiện nền nếp làm việc kỷ cương trong Công an tỉnh.

Qua các đợt tập huấn điều lệnh, ý thức chấp hành các quy định của ngành về chế độ điều lệnh CAND, lễ tiết, tác phong của CBCS được củng cố và nâng lên rõ rệt. Đó là nền tảng tiên quyết xây dựng đội ngũ cán bộ CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Hoàng Tân

 

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông