Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo 2019

15:41 29/11/2019

Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019. Hội nghị thu hút gần 500 báo cáo viên, đội ngũ phụ trách công tác tuyên giáo toàn thành phố tham dự.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên và phụ trách công tác tuyên giáo toàn thành phố được nâng cao kiến thức nghiệp vụ nhiều chuyên đề về công tác tuyên giáo.

Giảng viên truyền giảng kiến thức, nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Cụ thể bao gồm những nội dung: tổng quan về công tác khoa giáo; nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, “điểm nóng” ở cơ sở; xử lý khủng hoảng truyền thông nâng cao nghiệp vụ khoa giáo; nội dung công tác khoa giáo Đảng và kỹ năng công tác khoa giáo…

Trong đó, tập trung vào hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo, các nội dung cụ thể của công tác tuyên giáo và kỹ năng, nghiệp vụ công tác trong từng nội dung gắn với cập nhật thông tin, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội 12, hướng tới Đại hội 13 của Đảng.

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ báo cáo viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng về công tác khoa giáo, qua đó làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng chính quyền về chủ trương, chính sách phát triển khoa giáo của Đảng.

Cũng từ nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng công tác truyên giáo, đội ngũ báo cáo viên giúp lãnh đạo ban tham gia ý kiến về công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng của các ngành thuộc khoa giáo, thuộc thẩm quyền được giao, nắm tình hình thực hiện các chế độ, chính sách, đồng thời nắm chắc về quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ thuộc khoa giáo…, đáp ứng yêu cầu công tác khoa giáo trong tình hình mới.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông