Tập trung chuẩn bị Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX

16:20 13/03/2019

Sáng 13-3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2019. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị

Thời gian vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, chương trình, mục tiêu của Nhà nước và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới. Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được duy trì và triển khai sâu rộng đến cơ sở, khu dân cư, hướng vào lợi ích thiết thực với đời sống nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục có chuyển biến tích cực, chủ động hơn.

Hoạt động đối ngoại nhân dân đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và ngoại giao của Nhà nước; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp được triển khai chủ động… Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 8298/11159 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội; cấp huyện đã có 19/712 đơn vị tổ chức Đại hội điểm.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông