Tập trung thống kê danh sách người lao động, hộ kinh doanh cá thể và cá nhân kinh doanh không có đăng ký thuế được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19

19:33 08/04/2020

Liên quan đến việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. UBND thành phố vừa có văn bản 2565/UBND-TC2 chỉ đạo, giao UBND các quận, huyện chủ trì cùng Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, thống kê người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và mất việc làm trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục và đào tạo.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thống kê Hộ kinh doanh cá thể và cá nhân kinh doanh không có đăng ký thuế gửi về UBND các quận, huyện.

Các thông tin gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong ngày 11/4/2020. Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp chung và báo cáo UBND thành phố trong ngày 12/4/2020.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích