Tập trung trí tuệ phục vụ đại hội Đảng các cấp

15:12 22/01/2010

Sáng 21-1, Ban Tổ chức Thành uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2010.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009 của Ban Tổ chức Thành uỷ tập trung làm rõ các vấn đề về: Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng, củng cố tô chức cơ sở đảng và công tác đảng viên; đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình công tác cán bộ trong việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện và cấp phường; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bô giai đoạn 2010-2015.

Nhân dịp này, Ban thường vụ Thành uỷ tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân, Ban Tổ chức Thành uỷ tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 24 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2009.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận phát biểu đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng năm 2009, và yêu cầu: Nhiệm vụ trọng tâm của ngành tổ chức xây dựng đảng năm 20010 là phải tập trung tâm sức, trí tuệ phục vụ đại hội Đảng các cấp; trước hết cần quan tâm đúng mức đến việc hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai chuẩn bị công tác nhân sự cấp uỷ, tham mưu cho Thành uỷ về quy trình chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ thuộc diện Thành uỷ quản lý; thực hiện tôt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội Đảng các cấp...


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông