Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm

16:09 15/01/2014

Chiều 14-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Phóng viên ảnh tác nghiệp
Phóng viên ảnh tác nghiệp

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2013, các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm: chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Chính phủ, Quốc hội, nhất là nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước; tích cực, chủ động tuyên truyền về sửa đổi Hiến pháp và sửa đổi Luật Đất đai với tinh thần trách nhiệm chính trị cao.

Tuy nhiân bên cạnh những mặt đã làm được, hoạt động báo chí còn những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục: Tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, thiên về khai thác mặt trái, giật gân, hình ảnh phản cảm nhằm câu khách vì mục tiêu kinh tế gia tăng ở một số đơn vị báo chí. Một số cơ quan báo chí buông lỏng quy trình tác nghiệp, thiếu nhạy bén trong xử lý tình huống; thông tin sai sự thật, thậm chí, có thông tin sai sót ở mức nghiêm trọng. Quy hoạch báo chí chậm dẫn đến phân tán, lãng phí các nguồn lực; vi phạm bản quyền có chiều hướng gia tăng. Trong một số trường hợp, sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản các bộ, ban, ngành, địa phương trong cung cấp, chỉ đạo, định hướng, xử lý thông tin, xử lý các sự việc, vấn đề liên quan hoạt động báo chí chưa thực sự đồng bộ, phân tán, thiếu kiên quyết.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các giải pháp cơ bản nhằm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 và các năm tiếp theo. Theo đó, năm 2014, báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phản ánh kịp thời, trung thực, chính xác sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các nghị quyết và chỉ thị. Đặc biệt, báo chí cần bám sát Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thi hành Hiến pháp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả đạt được của báo chí đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2013. Đề cập các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, đối ngoại...; triển khai thi hành Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua. Các cơ quan báo chí phải chủ động đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm góp phần tích cực vào nhiệm vụ chung của công tác tuyên giáo là tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, thống nhất trong hành động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới đất nước.



Theo TTX


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông