Thẩm duyệt thiết kế về PCCC 23 hạng mục, công trình

17:24 01/08/2018

Trong tháng 7-2018, Cảnh sát PCCC thành phố đã tiến hành thẩm duyệt thiết kế về PCCC 23 hạng mục, công trình.

Cảnh sát PCCC thành phố cũng nghiệm thu về PCCC 15 hạng mục, công trình. Qua công tác thẩm duyệt hồ sơ và nghiệm thu công trình, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đã kiến nghị nhiều giải pháp an toàn PCCC, nhất là các yêu cầu có liên quan đến khoảng cách an toàn, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, cháy lớn; giải pháp thoát nạn, chống tụ khói, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát PCCC thành phố hướng dẫn chủ đầu tư, cơ quan thiết kế chỉnh lý các điểm chưa bảo đảm tiêu chuẩn, quy phạm về PCCC.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông