Thẩm quyền giải quyết về dân sự của tòa án

09:36 31/08/2017

Bạn PTP, ở Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng hỏi: Trong trường hợp cơ quan công chứng thực hiện công chứng một giao dịch dân sự không đúng bản chất của vụ việc thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố văn bản công chứng đó không có hiệu lực pháp luật không, đề nghị Chuyên mục “Luật gia của bạn” Báo ANHP cho biết?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì những yêu cầu về dân sự sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

1. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

2. Yêu cầu thông báo tìm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.

3. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.

4. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết.

5. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định về hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

6. Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

7. Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.

8. Yêu cầu công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định về thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam.

9. Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án và yêu cầu khác theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

10. Các yêu cầu khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên, thì người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến văn bản công chứng giao dịch dân sự không đúng bản chất của vụ việc  có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố văn bản công chứng đó là vô hiệu.

 Luật gia Phạm Thế

Thông tin với chuyên mục “Luật gia của bạn” qua điện thoại: 0225.3842262 hoặc gửi thư điện tử vào địa chỉ email: bientaptin@gmail.com

tin bài cùng chuyên mục:

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

14:03 16/06/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

09:16 26/05/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

21:53 22/05/2018

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

16:19 13/05/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

16:22 09/05/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

15:25 05/05/2018