Tháng 1 – 2022, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 6.688 tỷ đồng

15:25 22/02/2022

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến hết tháng 1 -2022, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thu được 6.688 tỷ đồng, đạt 10,51% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ), đạt 9,75% so với chỉ tiêu của UBND thành phố Hải Phòng giao (68.600 tỷ); tăng 33,66% so với cùng kỳ năm 2021.
Tháng 1-2022, thu ngân sách Hải quan Hải Phòng tăng 33,66% so với cùng kỳ năm 2021

Riêng khu vực Hải Phòng thu được hơn 5.631 tỷ đồng, đạt 10,07% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (55.930 tỷ), đạt 9,39% chỉ tiêu UBND thành phố Hải Phòng giao (60.000 tỷ); tăng 27,37% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, Chi Cục Hải quan Khu vực 1 có số thu lớn nhất với hơn 1.742 tỷ đồng, đạt 8,57% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (20.330 tỷ); Chi cục Hải quan Khu vực 3 thu được hơn 1.316 tỷ đồng, đạt 11,45% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (11.500 tỷ).

Khu vực 3 tỉnh ngoài địa bàn Hải Phòng (gồm Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình) thu được 1.056 tỷ đồng, đạt 13,73% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.

Trong tháng đầu tiên của năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt khoảng 9.536,4 triệu USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 4.626,64 triệu USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 47,31 triệu USD, tăng 210,8% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu đạt 4.909,74 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021;  kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.900,74 triệu USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể: Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng  linh kiện phụ tùng ô tô, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, sắt thép, máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể: mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 78,56 triệu USD tăng 68,5%; mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,67 triệu USD tăng 6,8%; mặt hàng xăng dầu đạt 83,55 triệu USD tăng 14,3%;  mặt hàng sắt thép đạt 273,29 triệu USD tăng 43,6%; mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.791,29 triệu USD tăng 13,4%.

Riêng mặt hàng ô tô, xe máy, bia rượu, mỹ phẩm  giảm so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, mặt hàng ô tô  đạt 49,48 triệu USD giảm 33,6%; mặt hàng xe máy đạt 0,58 triệu USD giảm 0,1%; mặt hàng bia rượu đạt 1,85 triệu USD giảm 55%, mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,40 triệu USD giảm 26,2%.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu có thuế các mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, sắt thép, máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể: mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 41,87 triệu USD tăng 38,8%; mặt hàng xe máy đạt 0,58 triệu USD tăng 0,7%; mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,64 triệu USD tăng 5,8%; mặt hàng xăng dầu đạt 82,16 triệu USD tăng 13,9%; mặt hàng sắt thép đạt 220,70 triệu USD tăng 45,7%; mặt hàng máy móc thiết bị đạt 407,62 triệu USD tăng 18,9%.

Có được những kết quả này, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Hải Phòng đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19; cùng với đó, xây dựng, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách cũng như nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại,…

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông