Tháng 1 -2022, tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng tăng 17,18 % so với cùng kỳ năm 2021

15:24 22/02/2022

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, trong tháng 1 -2022, tổng tờ khai toàn Cục Hải quan thành phố là 187.892 tờ khai. Trong đó, tờ khai nhập khẩu là 98.072 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 89.820 tờ khai, tăng 17,18% so với cùng kỳ năm 2021.
Biểu đồ phân luồng tờ khai tại các Chi cục hải quan cửa khẩu tháng 1-2022 (Cục Hải quan Hải Phòng)

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất với 43.409 tờ khai. Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực I với 4.334 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vự III có lượng tờ khai lớn nhất với 11.650 tờ khai; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực I có số tờ khai nhỏ nhất với  4.334 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất có lượng tờ khai lớn nhất với 43.409 tờ khai; Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất với 11.248 tờ khai.

Trong tháng 1 - 2022 tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 65,1%, luồng vàng 31,2%, luồng đỏ 3,2%.

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực I, Khu vực II, Khu vực III, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 19,3%; luồng vàng 71,9%; luồng đỏ 8,8%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công, Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 74,3%; luồng vàng 23,0%; luồng đỏ 2,1%.

Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới  81% (tương đương với  25.364 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ).

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông