Thanh, kiểm tra 182 đơn vị sử dụng lao động

11:54 12/11/2017

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố, trong tháng 9, BHXH thành phố đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 35 đơn vị, lũy kế 182 đơn vị.

BHXH TP đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH những tháng cuối năm

Trong đó phối hợp với thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội thanh tra tại 1 đơn vị sử dụng lao động, lũy kế 31 đơn vị; thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của BHXH thành phố Hải Phòng 34 đơn vị sử dụng lao động, lũy kế 137 đơn vị; kiểm tra 8 cơ sở KCB BHYT; kiểm tra nội bộ 6 đơn vị. Sau kiểm tra, các đơn vị đã nộp một phần số nợ là 4,489 tỷ đồng.

Cũng trong tháng, BHXH thành phố Hải Phòng đã tiếp 5 lượt công dân đến giải quyết các chế độ tại phòng Tiếp dân, lũy kế 43 lượt. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tại BHXH thành phố 4 đơn thư, lũy kế 77 đơn, thư.

Bùi Hạnh

Bình luận của bạn về bài viết...

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông