Thanh toán chi phí KCB BHYT khi sử dụng dịch vụ theo yêu cầu

09:56 11/04/2019

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 1608/BYT-KH-TC về thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu.

Theo đó, việc thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu như: khám bệnh, ngày giường, các dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, vật tư y tế...như sau:

1. Đối với các dịch vụ được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT: Quỹ BHYT thanh toán theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT. Phần chênh lệch giữa chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và mức thanh toán của Quỹ BHYT do người bệnh thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Đối với các dịch vụ không được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT: Người bệnh tự chi trả toàn bộ chi phí các dịch vụ đó.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông