Thông báo cấp GCN QSDĐ ngày 23 -7-2019

  06:00 23/07/2019

  VĂN PHÒNG ĐKĐĐ - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN

  Thông báo về việc cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất

  * VP đang thụ lý hồ sơ cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Trọng Dũng và bà Nguyễn Thị Liên. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 35/55/29/46 (số cũ 35/55/46; 19/41/46) Lạch Tray, P.Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng.

       Theo xác minh của UBND P. Hàng Kênh nguồn gốc được thể hiện như sau: nguyên là đất ở của bà Đào Thị Minh SD trước ngày 22/3/1985, một phần DT trong thửa đất H-2-124 Lạch Tray A; Ngày 22/3/1985 bà Minh nhượng nhà ở cho ông Nguyễn Doãn Quyến có xác nhận của UBND P.Hàng Kênh. Sau đó ông Nguyễn Doãn Quyến bán cho ông Hoàng Lệnh, giấy tờ mua bán thất lạc. Ngày 9/1989 ông Hoàng Lệnh nhượng nhà ở cho ông Nguyễn Trọng Dũng, giấy mua bán viết tay không có xác nhận cơ quan có thẩm quyền. Ngày 17/9/1990 ông Dũng chuyển hộ khẩu đến địa chỉ trên. 

  * VP đang thụ lý hồ sơ cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Trịnh Doãn Nguyện và bà Nguyễn Thị Hạnh. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 18/4/170 (số cũ tổ 75, cụm 3 - Niệm Nghĩa) Phạm Hữu Điều, P.Niệm Nghĩa, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng.

       Theo xác minh của UBND P. Niệm Nghĩa nguồn gốc được thể hiện như sau: nguyên là đất ở của ông Trần Huy Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thanh Hương SD trước năm 1993; ông Nghĩa kê khai thuế nhà đất tại trang 35, tổ 75, cụm 3 sổ thuế nhà đất P.Niệm Nghĩa (bản sao kèm theo). Năm 1994 ông Nghĩa và bà Hương thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất cho bà Nguyễn Thị Lợi (giấy tờ thất lạc). Năm 1996 bà Lợi thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất cho ông Lê Anh Sơn và bà Đào Thị Thủy (giấy tờ mua bán thất lạc). Năm 1997 ông Sơn và bà Thủy nhượng lại nhà, đất cho ông Hoàng Phương Lưu và bà Đào Thị Lợi (giấy tờ thất lạc). Năm 1999, ông Lưu và bà Lợi có đơn xin bán nhà cho ông Trịnh Doãn Nguyện và bà Nguyễn Thị Hạnh có xác nhận của UBND phường ngày 22/10/1999.

        Vậy thông báo đến cá nhân, tổ chức có quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai – CN quận Lê Chân – Số 10 Hồ Sen, Dư Hàng,HP. Sau 30 ngày kể từ khi đăng thông báo nếu không có ai đến khiếu nại, VP sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho gia đình ông Nguyễn Trọng Dũng và bà Nguyễn Thị Liên; ông Trịnh Doãn Nguyện và bà Nguyễn Thị Hạnh theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến SD đất trước đây không còn giá trị.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông

  Liên kết hữu ích