THÔNG BÁO CỦA UBND QUẬN DƯƠNG KINH NGÀY 3-9-2019

    07:30 03/09/2019

    Thực hiện Thông báo số 374/TB-UBND ngày 26/8/2019 của UBND thành phố Hải Phòng liên quan đến nội dung Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nghiên cứu khảo sát thực hiện dự án tại khu vực mặt đường Phạm Văn Đồng đoạn từ đường Mạc Phúc Tư (Công vụ 2) đến hết đường Tân Thành (Công vụ 3), P.Tân Thành, Q.Dương Kinh. UBND Q.Dương Kinh đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền lợi liên quan tại khu vực mặt đường Phạm Văn Đồng đoạn từ đường Mạc Phúc Tư (Công vụ 2) đến hết đường Tân Thành (Công vụ 3), P.Tân Thành, Q.Dương Kinh phô tô toàn bộ các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất gửi về UBND P. Tân Thành để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, hạn nộp đến hết ngày 11/9/2019.

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha