THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 3.480.000 kg thóc tẻ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019

  10:10 11/05/2022

  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tổ chức đấu giá lô hàng gồm 3.480.000 kg thóc tẻ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 các chỉ tiêu chất lượng đảm bảo theo yêu cầu bảo quản quy định tại QCVN14:2014/BTC theo Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc DTQG (Bán riêng lẻ theo từng đơn vị tài sản (16 đơn vị tài sản)), (Bán lại lần 05) Chi tiết từng đơn vị tài sản được thể hiện tại hồ sơ đấu giá, đấu giá theo trình tự thủ tục rút gọn được quy định tại Điều 53 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

  STT

  Đơn vị tài sản

  Địa điểm để hàng

  Số lượng (kg)

  Đơn giá (đồng/kg)

  Giá khởi điểm tài sản (đồng)

  Khoản tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm (đồng)

   

  Thóc sản xuất vụ Đông xuân năm 2019, nhập kho năm 2019

  3.480.000

   

  21.576.000.000

  2.157.600.000

  1

  Đơn vị tài sản 01

  Ngăn kho A6/1, Kho An Tiến, Chi cục DTNN Kiến An

  260.000

  6.200

  1.612.000.000

  161.200.000

  2

  Đơn vị tài sản 02

  Ngăn kho A6/3, Kho An Tiến, Chi cục DTNN Kiến An

  260.000

  6.200

  1.612.000.000

  161.200.000

  3

  Đơn vị tài sản 03

  Ngăn kho A8/2, Kho An Tiến, Chi cục DTNN Kiến An

  260.000

  6.200

  1.612.000.000

  161.200.000

  4

  Đơn vị tài sản 04

  Ngăn kho A3/3, Kho An Tiến, Chi cục DTNN Kiến An

  260.000

  6.200

  1.612.000.000

  161.200.000

  5

  Đơn vị tài sản 05

  Ngăn kho A6/2, Kho An Tiến, Chi cục DTNN Kiến An

  260.000

  6.200

  1.612.000.000

  161.200.000

  6

  Đơn vị tài sản 11

  Ngăn kho C21/5, Kho Hỗ, Chi cục DTNN Kiến An

  120.000

  6.200

  744.000.000

  74.400.000

  7

  Đơn vị tài sản 12

  Ngăn kho C22/1, Kho Hỗ, Chi cục DTNN Kiến An

  120.000

  6.200

  744.000.000

  74.400.000

  8

  Đơn vị tài sản 14

  Ngăn kho C22/3, Kho Hỗ, Chi cục DTNN Kiến An

  120.000

  6.200

  744.000.000

  74.400.000

  9

  Đơn vị tài sản 15

  Ngăn kho A17/3, Kho Vật Cách, Chi cục DTNN Kiến An

  260.000

  6.200

  1.612.000.000

  161.200.000

  10

  Đơn vị tài sản 16

  Ngăn kho C2/1, Kho Kha Lâm, Chi cục DTNN Kiến An

  120.000

  6.200

  744.000.000

  74.400.000

  11

  Đơn vị tài sản 17

  Ngăn kho C2/3, Kho Kha Lâm, Chi cục DTNN Kiến An

  120.000

  6.200

  744.000.000

  74.400.000

  12

  Đơn vị tài sản 18

  Ngăn kho C2/4, Kho Kha Lâm, Chi cục DTNN Kiến An

  120.000

  6.200

  744.000.000

  74.400.000

  13

  Đơn vị tài sản 19

  Ngăn kho A4/1, Kho Đông Tạ, Chi cục DTNN Vĩnh Tiên

  260.000

  6.200

  1.612.000.000

  161.200.000

  14

  Đơn vị tài sản 23

  Ngăn kho A8/1, Kho Cao Minh, Chi cục DTNN Vĩnh Tiên

  270.000

  6.200

  1.674.000.000

  167.400.000

  15

  Đơn vị tài sản 24

  Ngăn kho A8/2, Kho Cao Minh, Chi cục DTNN Vĩnh Tiên

  270.000

  6.200

  1.674.000.000

  167.400.000

  16

  Đơn vị tài sản 25

  Ngăn kho 13/1, Kho Thủy Nguyên, Chi cục DTNN Thủy Nguyên

  400.000

  6.200

  2.480.000.000

  248.000.000

   

  Tổng giá khởi điểm của cả lô hàng: 21.576.000.000 đồng; Tiền đặt trước là 10% giá trị của từng đơn vị tài sản đấu giá (Chi tiết tại hồ sơ đấu giá).

  - Người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc; Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

  - Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

  - Tổ chức, hộ kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá.

  1.Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 10/05/2022 đến 17 giờ ngày 16/05/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

  2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 12 + 13/5/2022 trong giờ hành chính tại các kho của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc - Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

  3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 13 + 16 + 17/5/2022 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 100004175799 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

  4. Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 8 giờ 30 phút ngày 18/5/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

  Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3678.680.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông

  Liên kết hữu ích