Thông báo đối thoại trực tuyến

22:05 08/08/2018

Từ 8h30’ đến 9h30’ ngày 22/8/2018, Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức Đối thoại trực tuyến cho đồng chí Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền trên Cổng thông tin đỉện tử thành phố về các vấn đề líên quan đến xây dựng chính quyền điện tử tại quận Ngô Quyền. 

Đề nghị các tổ chức và cá nhân quan tâm gửi câu hỏi, ý kíên qua các địa chỉ sau: 

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: http://doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn 

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố và số điện thoại: 02253.550952 của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền (trong giờ hành chính). 

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn hoặc thư điện tử của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền: ubngoquyen@haiphong.gov.vn 

Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 3/8/2018 đến 9h15’ ngày 22/8/2018.
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông