THÔNG BÁO GIẢI THỂ

  09:29 14/06/2018

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN NĂNG KIM SƠN
  Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, X. Lê Thiện, H. An Dương, TP Hải Phòng

  GCN ĐKKD: 0107C00009, đăng ký lần đầu ngày 5-8-2004

  Lý do giải thể: Mô hình HTX nông nghiệp không còn phù hợp

  Chủ nhiệm: Ông PHÍ VĂN VIỀN


   HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN NĂNG CỮ
  Địa chỉ: Thôn Cữ, X. Lê Thiện, H. An Dương, TP Hải Phòng

  GCN ĐKKD: 0107C00015, đăng ký lần đầu ngày 9-4-2000, thay đổi lần ba ngày 2-10-2008

  Lý do giải thể: Mô hình HTX nông nghiệp không còn phù hợp

  Chủ nhiệm: Ông VŨ VĂN ĐÔNG 


  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG DỤ NGHĨA
  Địa chỉ: Thôn Dụ Nghĩa, X. Lê Thiện, H. An Dương, TP Hải Phòng

  GCN ĐKKD: 0107C00007, đăng ký lần đầu ngày 4-8-2000, thay đổi lần một ngày 3-8-2009

  Lý do giải thể: Mô hình HTX nông nghiệp không còn phù hợp

  Chủ nhiệm: Ông NGUYỄN VĂN XUÂN


   HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN NĂNG PHÍ XÁ
  Địa chỉ: Thôn Phí Xá, X. Lê Thiện, H. An Dương, TP Hải Phòng

  GCN ĐKKD: 0107C00008-AD, đăng ký lần đầu ngày 4-8-2000

  Lý do giải thể: Mô hình HTX nông nghiệp không còn phù hợp

  Chủ nhiệm: Ông VŨ VĂN TOAN

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông