Thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương 11

15:18 14/10/2009

Chiều 13-10, Ban thường vụ Thành uỷ mở hội nghị cán bộ thành phố thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương 11 (Khoá X); quán triệt, triển khai Chỉ thị số 37 – CT/TW của Bộ Chínhtrị và Thông tri số 14 của Ban thường vụ Thành uỷ vềđại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lầnthứ XIV và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Thuận, UVTW Đảng, Bí thư Thành uỷ thông báo về kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và quán triệt nội dung Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Hội nghị TW cũng đã xem xét cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010…

Theo đó, trong năm 2010, cả nước phải tập trung mọi nỗ lực để phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2009; tạo tiền đề để tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; hợp tác và hội nhập kinh tế có hiệu quả; đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội; phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010…

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Phó bí thư thường trực Thành uỷ Dương Anh Điền phổ biến Thông tri số 14 ngày 12-10-2009 của Ban thường vụ Thành uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. Ông Dương Anh Điền làm rõ 4 nội dung chủ yếu mà đại hội đảng các cấp phải thực hiện: tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong nhiệm kỳ tới; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng và dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên theo hướng dẫn của Trung ương và của cấp uỷ cấp trên; bầu cử cấp uỷ khoá mới; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Thông tri số 14 của Ban thường vụ Thành uỷ nêu rõ: Nhân sự cấp uỷ mới nói chung phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đồng thời chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học – công nghệ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Ban thường vụ Thành uỷ chọn 3 đơn vị là Đảng bộ quận Kiến An, Đảng bộ huyện Thuỷ Nguyên và Đảng bộ Công an thành phố làm điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ.


TRẦN PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông