XÉT CẤP GCN QSDĐ THÁNG 2-2018

  08:45 01/02/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN

  Ngày 1 tháng 2 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Bùi Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, tại tổ 13, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980: Tại TBĐ số 02, thửa số 375 có DT 460m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Nguyễn Tiến Giáo. Năm 1990: Tại TBĐ số 02, thửa số 485 có DT 460m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Nguyễn Tiến Giáo. Năm 1995: Tại TBĐ số 22 thửa số 247 có DT 376m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Nguyễn Tiến Giáo. Năm 2005: Tại TBĐ số 38, thửa số 170 có DT 42.3m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.

  Quá trình sử dụng đất: Ngày 5-6-2004 ông Nguyễn Tiến Giáo và bà Vũ Thị Chinh chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, giấy tờ chuyển nhượng viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện ông Bùi Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 38.5m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Huệ, ở số 60A Nguyễn Công Hòa, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc đất được thể hiện như sau: Đất ở do gia đình ông Nguyễn Hùng Đoan và bà Phạm Thị Gióng sử dụng làm nhà ở từ năm 1973. Năm 2002, phường Niệm Nghĩa đo đạc bản đồ địa chính, toàn bộ DT đất của gia đình ông Đoan và bà Gióng được thể hiện thành 3 thửa (thửa 02 TBĐ 01 DT 105,8m2, thửa số 03 TBĐ số 01 DT 105,0m2 và thửa số 42 TBĐ 01 DT 130,8m2). Ngày 30-10-2012, ông Đoan và bà Gióng ly hôn, có QĐ số 255/212/QĐST-HNGĐ của TAND quận Lê Chân. Sau khi ly hôn, ông Đoan và bà Gióng tự thỏa thuận phân chia nhà đất và xây dựng nhà ở riêng, có biên bản tự phân chia đất ở lập ngày 3-12-2012 (hiện có bản pho to). Năm 2012, ông Đoan tự thỏa thuận cho tặng con gái là Nguyễn Thị Huệ một phần DT sử dụng, theo biên bản thỏa thuận viết tay ngày 5-12=2012. Ngày 1-8-2017, UBND phường lập biên bản sử dụng đất số 17/BBKT xác nhận quản lý tại địa phương. DT đề nghị cấp GCN: 74,50m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Nguyễn Hùng Đoan, ở số 60 Nguyễn Công Hòa, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc đất được thể hiện như sau: Đất ở do gia đình ông Nguyễn Hùng Đoan và bà Phạm Thị Gióng sử dụng làm nhà ở từ năm 1973. Năm 2002, phường Niệm Nghĩa đo đạc bản đồ địa chính, toàn bộ DT đất của gia đình ông Đoan và bà Gióng được thể hiện thành 3 thửa (thửa 02 TBĐ 01 DT 105,8m2 , thửa số 03 TBĐ số 01 DT 105,0m2 và thửa số 42 TBĐ 01 DT 130,8m2). Ngày 30-10-2012, ông Đoan và bà Gióng ly hôn, có QĐ số 255/212/QĐST-HNGĐ của TAND quận Lê Chân. Sau khi ly hôn, ông Đoan và bà Gióng tự thỏa thuận phân chia nhà đất và xây dựng nhà ở riêng, có biên bản tự phân chia đất ở lập ngày 3-12-2012. Ngày 1-8-2017, UBND phường lập biên bản sử dụng đất số 16/BBKT xác nhận quản lý tại địa phương. DT đề nghị cấp GCN: 72,90m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Lê Văn Cầu và bà Cao Thị Khánh, tại số 27/80 Chợ Đôn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất như sau: Đất ở do gia đình ông Phạm Minh Xương và bà Trịnh Thị Vót quản lý, sử dụng từ năm 1992 với DT khoảng 128m2. Năm 2009 ông Xương và bà Vót chuyển nhượng một phần DT đất cho ông Lê Văn Cầu và bà Cao Thị Khánh, giấy tờ chuyển nhượng viết tay ngày 29-8-2009 không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện ông Cầu và bà Khánh đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 87.6m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Bùi Văn Hiệp và bà Phạm Thị Thục tại số nhà 26/8 Nguyễn Tường Loan, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất như sau:Đất ở do gia đình bà Trần Thị Lan tự san lấp, lấn chiếm đất trồng để làm nhà ở từ năm 1991 với DT khoảng 60m2. Ngày 6-12-2000, gia đình bà Lan chuyển nhượng cho ông Bùi Văn Hiệp và bà Phạm Thị Thục, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện ông Hiệp và bà Thục đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 60,2m2.

  Ngày 5 tháng 2 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Lê Văn Tuế và bà Nguyễn Thị Như, ở số 88/29/124 Lạch Tray (số cũ 21C/124), P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên đất ở của ông Trần Đức Minh được hưởng thừa kế của bố là ông Trần Đức Mộc có chúc thư phân chia di sản được hưởng một phần DT là 139,0m2. Chúc thư chia cho các con lập năm 1934 (bản pho to). Ông Minh cùng vợ là bà Phạm Thị Thông đã chia một phần DT đất ở cho con trai là ông Trần Ngọc Thành, giấy chia đất cho con viết tay ngày 1-1-1994 không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 17-6-1996, ông Thành cùng vợ là bà Phạm Thị Thanh Vân chuyển nhượng cho ông Lê Văn Tuế và bà Nguyễn Thị Như, đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường Đông Hải ngày 17-6-1996. Ông Tuế và bà Như sử dụng nhà đất ổn định, các mốc giới thửa đất không thay đổi, không có tranh chấp, thuộc thửa đất số 302, TBĐ số 03, ghi loại đất ở chủ sử dụng đất là ông Lê Văn Tuế. DT xin cấp GCN 81,6m2 đã được sử dụng ổ định từ trước ngày 15-10-1993 DT tăng là khi mua bán không đo vẽ cụ thể.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Phạm Đức Hùng và bà Nguyễn Thị Bình, ở số 74 Cát Cụt, P. An Biên, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở nguyên là đất thổ cư của các gia đình ông, bà: Chung Khải Tường, Kiều Thị Hợi, Phạm Văn Nhuận, Vũ Thế Minh trong ngõ 74 ngõ Cát Cụt, P. An Biên (theo phiếu ý kiến dân cư). Đất ở gồm 5 thửa: Thửa 1: ngày 8-5-1980 ông Chung Khải Tường làm giấy mua bán viết tay bán gian nhà số 74 Cát Cụt với DT 12m2 cho bà Nguyễn Thị Bình không có xác nhận của cơ quan nhà nước. Thửa 2: Ngày 8-5-1980, bà Kiều Thị Hợi làm giấy bán nhà, bán gian nhà có DT 18m2 cho bà Nguyễn Thị Bình không có xác nhận của cơ quan nhà nước. Thửa 3: Ngày 20-4-1985 bà Kiều Thị Hợi làm giấy bán nhà, bán gian nhà có DT 33m2 cho bà Nguyễn Thị Bình không có xác nhận của cơ quan nhà nước. Thửa 4: Ngày 15-8-1990 ông Phạm Văn Nhuận làm giấy viết tay bán nhà, bán gian nhà có DT 32m2 cho bà Nguyễn Thị Bình không có xác nhận của cơ quan nhà nước. Thửa 5: ngày 30/04/2000 ông Vũ Thế Minh viết giấy bán gian nhà có DT 15m2 cho bà Nguyễn Thị Bình và ông Phạm Đức Hùng có xác nhận của UBND phường An Biên. Năm 2001, gia đình bà Bình xây dựng căn nhà 2 tầng trên toàn bộ DT 5 thửa đất nêu trên. DT đề nghị cấp GCN: 110,0m2.

  Ngày 7 tháng 2 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho bà Lưu Thị Thúy Hà tại 191 Vũ Chí Thắng, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Thửa đất thuộc TBĐ số 27, thửa số 4A/124 là đất ở do gia đình ông Hoàng Đăng Long quản lý, sử dụng từ năm 1991. Năm 1993, ông Long chuyển nhượng cho ông Lê Văn Thụ và các ông (bà) Hoàng Văn Mùi, Trần Thị Oanh, Phạm Công Huân. Ngày 22-7-2003, ông Thụ đại diện cho các ông (bà) Mùi, Oanh, Huân chuyển nhượng một phần DT khoảng 48m2 cho bà Nguyễn Thị Anh theo biên bản kiểm tra số 215/BBKT ngày 16-7-2003 của UBND phường Niệm Nghĩa. Ngày 28-8-2013, bà Anh và chồng là ông Đinh Văn Lý chuyển nhượng cho bà Lưu Thúy Hà giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyển. Hiện bà Hà đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN với DT 47,5m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Hữu và bà Chu Thị Phòng. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 1 Hồ Sen, P. Trại Cau, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Căn nhà số 1 Hồ Sen nguyên là đất ở của ông Phạm Viết Bé và bà Phạm Thị Cân sử dụng ổn định từ trước 15-10-1993 (không có giấy tờ gì). Ngày 13-6-1980, ông Bé, bà Cân bán lại một phần ngôi nhà này cho ông Nguyễn Văn Hữu và bà Chu Thị Phòng, giấy biên nhận bán nhà không có xác nhận của chính quyền địa phương. Ông Hữu và bà Phòng sử dụng ổn định tới nay không có tranh chấp gì về QSDĐ, DT cấp GCN 27,0m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Phương Đông tại số nhà 3/91/261 Trần Nguyên Hãn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Thửa đất thuộc TBĐ số 19, thửa số 148 là đất ở do gia đình ông (bà) Đặng Tuấn Thành, Nguyễn Thị Thư và gia đình ông (bà) Vũ Bá Bình (Phạm Thu Dung) quản lý, sử dụng từ trước năm 1990. Năm 1992, ông (bà) Thành, Thư và gia đình ông (bà) Bình (Dung) chuyển nhượng phần đất phía sau của 2 gia đình gồm bếp và khu phụ cho bà Nguyễn Thị Hiền với DT khoảng 57,5m2, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ngày 20-12-1992. Ngày 2-9-2005, bà Hiền chuyển nhượng cho ông Nguyễn Phương Đông, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiền ông Đông quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN với DT 56,2m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Lan Phương. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 42/2 Nguyễn Văn Linh (số cũ 120C/17 Đình Đông), p. Đông Hải,, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở, nhà ở nguyên của ông Trần Đức Minh sử dụng từ năm 1992, không có giấy tờ sử dụng đất do cơ quan có thảm quyền cấp. ông Minh chuyển nhượng TS nhà đất ở cho ông Đỗ Văn Chẩm năm 1992, không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ nội dung đơn xin bán nhà năm 1998 có xác nhận của UBND phường Đông Hải kê khai: Ông Đỗ Văn Chẩm và bà Phạm Thị Diến ủy quyền cho bố đẻ là ông Đỗ Văn Thặng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Lâm, đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường Đông Hải ngày 22-1-1998. Ngày 15-8-2010, ông Toàn bà Lâm chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Lan Phương, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. DT xin cấp GCN 62,2m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Đặng Văn Hoài và bà Phạm Thị Nhung. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 36/10/157 (số cũ: 36/10/57/85; 44/87 Nguyễn Công Trứ) Hồ Sen, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Nguyễn Văn Phiếm sử dụng trước ngày 15-10-1993, hồ sơ gốc về QSDĐ hiện không có. Sau đó ông Phiếm bán cho ông Nguyễn Văn Quang và bà Vũ Thị Dung, giấy tờ mua bán hiện gia đình kê kh ai bản chính viết tay thất lạc mất. ngày 26-5-2003, ông Quang, bà Dung bán cho ông Đặng Văn Hoài, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan các cấp có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Ngày 11-8-2017, ông Hoài và bà Phạm Thị Nhung có giấy ủy quyền cho ông Đặng Văn Khu làm các thủ tục, ký nộp hồ sơ đo đạc đất có xác nhận của UBND xã Xuân Đông, huyển Cẩm Mỹ, Đồng Nai (giấy ủy quyền kèm theo). DT xin cấp GCN 41,4m2.

  Ngày 8 tháng 2 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thu Hà. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 20/83 (số cũ 10/63) Cầu Cáp, P. Lam Sơn, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên đất ở của gia đình ông Nguyễn Duy Cương và bà Bùi Thị Phú dựng đất làm nhà ở từ trước 15-10-1993. Ngày 6-8-1999, ông Cương và Phú làm đơn bán lại nhà cho ông Nguyễn Minh Hồng, có xác nhận của UBND phường Lam Sơn. Ngày 23-11-2002, ông Hồng và vợ là bà Đỗ Thị Lan Hương làm đơn bán lại nhà cho ông Đỗ Xuân Hiếu, có xác nhận của UBND phường Lam Sơn ngày 4-12-2002. Ngày 11-12-2008, gia đình ông Hiếu làm giấy bán viết tay bán lại nhà cho ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thu Hà, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. DT đề nghị cấp GCN 36,00m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Chung và bà Vũ Thị Nhất tại số 24/72/66 Nguyễn Tường Loan, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở của gia đình ông Đào Nhật Thắng quản lý, sử dụng làm nhà ở ổn định từ năm 1970. Đến ngày 25-2-1994, ông Thắng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đắc Minh, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 26-6-1995, ông Minh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Chung và bà Vũ Thị Nhất, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 23-10-1995, gia đình ông Chung, bà Nhất đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên. Hiện ông Chung, bà Nhất đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 60,0m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Trần Quang Dũng và bà Trần Thị Thá, tại số 236 Lán Bè, P. Lam Sơn, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở của gia đình ông Hoàng Văn Ngọt và bà Lê Thị Hoàn quản lý, sử dụng làm nhà ở ổn định từ năm 1992. Khoảng năm 1992, ông Ngọt bà Hoàn chuyển nhượng cho ông Nguyễn Bảo Ngọc và bà Trần Minh Loan, giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường Lam Sơn (hiện đã thất lạc), Ngày 28-8-2000, ông Ngọc bà Loan chuyển nhượng cho ông Trần Quang Dũng và bà Trần Thị Thá, giấy tờ chuyển nhương có xác nhận của UBND phường Lam Sơn (hiện đã thất lạc, chỉ còn bản photo). Ngày 6-9-2006, ông Dũng bà Thá có đơn trình bày về việc đã làm thất lạc giấy chuyển nhượng, đơn có xác nhận của UBND phường Lam Sơn. Hiện ông Dũng, bà Thá đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 27,1m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Trần Ngọc Trường và bà Phạm Thị Sáu. Địa chỉn hà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 7/48/30 (số cũ 115/30 ngõ Đoàn Thị Điểm) Trần Nguyên Hãn, P. Cát Dài, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Mai Xuân Hậu và bà Hoàng Thị Dung sử dụng là nhà ở từ trước năm 1989. Ngày 1-3-1993, ông Hậu bà Dung chuyển nhượng nhà cho ông Đoàn Văn Thành và bà Phạm Thị Cầm, giấy tờ mua bán nhà có xác nhận của UBND phường Cát Dài ngày 18-5-1993. Ngày 20-4-1999, ông Thành bà Cầm viết giấy bán nhà cho ông Trần Ngọc Trường và bà Phạm Thị Sáu, giấy tờ mua bá viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Dương Thị Bính (đại diện chủ sử dụng đất). địa chỉn hà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 29/267 (số cũ 16/267) Hàng Kênh, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Cao Văn Nguyên sử dụng đất làm nhà ở trước ngày 2-3-1991. Hồ sơ gốc về QSDĐ hiện không có (phiếu lấy ý kiến của tổ dân phố kèm theo). Ngày 2-3-1991, ông Nguyên và bà Phạm Kim Liên bán cho ông Vũ Quốc Khánh, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan cấp có thẩm quyền (giấy mua bán viết tay kèm theo). Ngày 29-6-1993, ông Khánh bán cho ông Nguyễn Thế Hòa, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy mua bán viết tay kèm theo). Ngày 26-11-2008, ông Hòa chết (bản sao chứng thực giấy chứng tử kèm theo). Ngày 31-8-1998, ông Nguyễn Đức Mạnh chết (bản sao chứng thực giấy chứng tử kèm theo). Ngày 6-9-1998, ông Nguyễn Thế Dũng chết (bản sao chứng thực giấy chứng tử kèm theo). Ngày 2-8-2017, bà Dương Thị Bính, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, ông Nguyễn Việt Anh có văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất số công chứng 001486.PTT/2017; quyển số 02-PA.TP/CC-SCC/HĐGD của VPCC Phú An chứng nhận (văn bản kèm theo). DT xin cấp GCN 64,4m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Phạm Thị Thi, ở số 17/19/267 (số cũ: 31/267), P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Lê Văn Dung và bà Vũ Thị Roan và con trai Lê Văn Tráng sử dụng từ trước ngày 14-9-1989. Hồ sơ gốc về quyền sử dụng đất hiện gia đình kê khai thất lạc mất. Ngày 14-9-1989 ông Dung và vợ là bà Roan và con trai bán cho ông Vũ Hồng Phi và vợ là Trần Thị Hiền có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (bản chính kèm theo). Ngày 26-5-1993 ông Phi và bà Hiền bán cho bà Phạm Thị Thi, giấy mua bán viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). DT xin cấp GCN: 29,7m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Thái Đức Thuận và bà Nguyễn Thị Mái, ở số 45/26 Nguyễn Tường Loan, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất như sau: Đất ở của gia đình ông Vũ Văn Kê và bà Trần Thị Hạnh chuyển nhượng cho ông Thái Đức Thuận và bà Nguyễn Thị Mái, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện ông Thuận và bà Mái đang quản lý sử dụng ổ định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT: 52,6m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Vũ Thị Dung, ở số 10/01/223 Nguyễn Công Hòa (số cũ 149/54/143 Tôn Đức Thắng), P. An Dương, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở được bà Lại Thị Hòe sử dụng để ở từ  trước ngày 15-10-1993. Tháng 3-2003 bà Hòe bán căn nhà nằm tại một phần thửa đất trên cho ông Đinh Văn Bình và bà Trịnh Thị Chữ, giấy tờ mua bán hiện nay đã bị thất lạc. Ngày 22-8-2003, ông Bình và bà Chữ bán lại căn nhà này cho bà Vũ Thị Dung. Hai bên mua bán bằng giấy tờ viết tay không có xác nhận của UBND phường An Dương. DT đề nghị cấp GCN: 77,7m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị Nhiễu, tại số 45/23 (số cũ 13C/23) Chợ Hàng, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất như sau: Đất ở nguyên là của ông Vũ Văn Tẹo chuyển nhượng cho ông Vũ Văn Tiến theo khế ước bán đoạn đất tư có xác nhận của chủ nhiệm HTX nông nghiệp Đông Xuân ngày 11-4-1969 (bản pho to). Ngày 25-12-1999, ông Tiến và bà Phó Thị Quý đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Sửa, đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường Đông Hải ngày 3-1-2000, DT kê khai 268,0m2 (bản pho to). Ngày 26-9-2000, ông Sửa và vợ là bà Nguyễn Thị Lựu đã chuyển nhượng cho bà Vũ Thị Minh Nguyệt, chuyển nhượng 1 phần DT đất và nhà kê khai 48,0m2, đơn bán nhà có xác nhận của UBND phường Đông Hải ngày 8-9-2000. Ngày 8-2-2007, bà Nguyệt đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thanh Sơn, đơn xin bán nhà không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. DT xin cấp GCN quyền sử dụng đất 48,0m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho bà Phùng Thị Thành, ở số 8/44/51 Dư Hàng (số cũ 50/51) Dư Hàng, P. Dư Hàng, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất là đất ở của cụ ông Phùng Văn Tỉnh và cụ bà Nguyễn Thị Tuất (bố mẹ đẻ bà Thành) quản lý và sử dụng làm nhà ở từ những năm 1949. Ngày 4-11-1970 ông Tỉnh đã được Viện Quy hoạch và thiết kế thành phố Hải Phòng cấp giấy phép số 553/QHĐT (giấy phép bản chính, chứng chỉ đăng ký số 2396 cấp ngày 27-4-1956 đã bị thất lạc mất). Theo sổ hộ khẩu gia đình cấp ngày 20-2-1993 gia đình bà Phùng Thị Thành đã chuyển hộ khẩu về địa chỉ trên ở từ những năm 1949, ăn ở ổn định liên tục từ đó đến nay, hàng năm gia đình có nộp thuế nhà đất với chính quyền địa phương từ năm 1993 đến nay (có đơn trình bày và cam kết về nguồn gốc đất ở). Ngày 30-11-2017, bà Thành, ông Phùng Văn Hợp và ông Phùng Văn Hậu (là con của cụ Tỉnh và cụ Tuất - cả hai cụ đã chết) trước khi chết không để lại di chúc về việc phân chia căn nhà trên, nay gia đình có văn bản thỏa thuận cử người đại diện. Bằng văn bản này, những người có tên nêu trên, cùng thống nhất để bà Phùng Thị Thành làm người đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ (văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận của Phòng công chứng số 3 theo HĐCC số 459/17.VK/122HG, Quyển số 01.TP/CC-SCC/HĐGD/454.17). Thửa đất có DTSD là 64,00m2, DT đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ 64,00m2 thuộc thửa đất số 06 tờ bản đồ số 06 bản đồ địa chính phường năm 2005. Hiện nay bà Thành đang sử dụng làm nhà ổn định từ năm 1949, hiện không có tranh chấp về QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất, phù hợp với quy hoạch đất ở đô thị.

  Ngày 26 tháng 2 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Đặng Văn Lũy và bà Mai Thị Lụa. Địa chỉ số 155 (số cũ 149) Đình Đông, P.Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên đất ở của bà Đặng Thị Mùi có GCN QSH nhà và đất bằng khoán số 614 Lạch Tray A  do Sở Xây dựng cấp ngày 16-5-1994. Ngày 26-9-1977 bà Mùi có đơn xin bán nhà cho ông Mai Đình Mùi và bà Đoàn Thị Nhiễu đã được UBHC tiểu khu Chợ Hàng chứng thực ngày 26-9-1977. Ngày 1-12-1997 ông Mùi cùng vợ và các con trong gia đình có chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Lũy và bà Mai Thị Lụa bằng giấy tờ mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước thẩm quyền. DT đề nghị cấp GCN: 42,2m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Lê Thanh Bình và bà Bùi Thị Diễm Hằng tại số 44/61/52 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất như sau: Năm 1980 TBĐ số 01, thửa số 468 có DT 458m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ông Nghiêm Quang Hòa. Năm 1990 TBĐ số 01, thửa ố 1127 có DT 458m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ông Nghiêm Quang Hòa. Năm 1995 TBĐ số 16, thửa số 207 có DT 50m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất là ông Dương Anh Hốt. Năm 2005 TBĐ số 2, thửa số 137 có DT 56,56m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất là ông Dương Anh Hốt.

  Quá trình sử dụng đất: Đất thổ cư của ông Nghiêm Quang Hòa quản lý sử dụng làm nhà ở trước năm 1980. Ông Hòa chuyển nhượng cho ông Vũ Huy Thái, giấy tờ chuyển nhượng thất lạc. Ngày 24-3-1994, ông Thái chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hường, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 11-1-1995, ông Trương Công Phượng và bà Hường chuyển nhượng cho ông Dương Anh Hốt và bà Dương Thị Chuyên, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Năm 2010, ông Hốt chuyển nhượng cho ông Trần Đình Thanh và bà Nguyễn Thị Đức, giấy tờ chuyển nhượng hiện thất lạc. Ngày 11-1-1995, ông Thanh và bà Đức chuyển nhượng cho ông Lê Thanh Bình, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện ông Lê Thanh Bình và bà Bùi Thị Diễm Hằng đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp lại GCN với DT 55.2m2.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN HỒNG BÀNG

  Ngày 2 tháng 2 năm 2018

  * VP tiếp nhận đơn đề nghị cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Bùi Công Xứng. Địa chỉ thửa đất tại: Số 3/118 đường Hạ Lý, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Hộ bà Thạch Thị Hồng được UBND quận Hồng Bàng cấp GCN QSDĐ số AI539328 ngày 28-1-2008; thửa đất số 192, TBĐ số 23; địa chỉ: Số 3/118 đường Hạ Lý, DTSD 18,75m2; mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị. Ngày 18-6-2013, bà Hồng cùng các con chuyển nhượng thửa đất cho ông Bùi Công Xứng theo HĐ số 1602/HĐCN do VPCC số 5 chứng nhận (tuy nhiên ông Xứng chưa làm thủ tục sang tên trên GCN). Ngày 11-7-2017, ông Xứng làm đơn xin xác nhận về việc bị mất GCN trên, có xác nhận của CAP Hạ Lý. Ngày 30-10-2017, bà Hồng cùng các con có Văn bản cam kết về việc đã bàn giao GCN và nhận đủ số tiền theo như HĐ nói trên. Nay ông Bùi Công Xứng đề nghị cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại địa chỉ trên.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có tổ chức, cá nhân nào khiếu nại về quyền lợi liên quan đến thửa đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Hồng Bàng - Số 1 Phan Chu Trinh, Q. Hồng Bàng sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND quận Hồng Bàng cấp lại GCN theo quy định; GCN QSDĐ AI539328 trước đây không còn giá trị.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN NGÔ QUYỀN

  Ngày 5 tháng 2 năm 2018

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của bà Lê Thị Nguyệt và ông Ngô Tiến Mão. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 4/8/23/199 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà và đất ở tại địa chỉ số 4/8/23/199 Lạch Tray, trước đây thuộc quyền quản lý và sử dụng của bà Nguyễn thị Tý (không có giấy tờ, không lấn chiếm). Năm 1989, bà Tý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Lợi DT 63,7m2 thỏa thuận bằng giấy viết tay, không có xác nhận của UBND phường. Năm 1995 ông Lợi chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Thuần DT 63,7m2 không có xác nhận của UBND phường. Ngày 2-7-2001, ông Thuần chuyển nhượng cho ông Nguyễn Mạnh Thanh DT 63,7m2, có xác nhận của UBND phường (bản photo công chứng). Ngày 4-1-2002, ông Thanh chuyển nhượng 32,1m2 cho bà Nguyễn Thị Oanh, có xác nhận của UBND phường. ngày 14-10-2002, bà Oanh cùng chồng là Nguyễn Hữu Kim chuyển nhượng cho bà Lê Thị Nguyệt, có xác nhận của UBND phường. Ngày 26-12-2017, ông Mão có bản cam kết về việc bị thất lạc giấy tờ mua bán năm 1989 và năm 1995. Nay bà Nguyệt và ông Mão có đơn xin cấp GCN tại địa chỉ trên.

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại, thắc mắc, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Ngô Quyền - Số 19 Đà Nẵng, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền sẽ làm thủ tục trình UBND quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ cho hộ bà Nguyệt tại địa chỉ nói trên.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH

  Ngày 26 tháng 2 năm 2018

  * VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Trần Việt Sơn vợ là bà Phùng Thị Tâm trú tại số 180B Đà Nẵng, P. Lạc Viên, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất: Thửa đất số 835, TBĐ số 06, DT: 72,0m2, TDP số 06, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, là một phần DT đất được UBND huyện Đồ Sơn cấp theo quyết định số 228 QĐ/UB ngày 15/9/1985 giao cho ông Trần Văn Chín, DT: 180,0m2. Ngày 28-3-2002, ông Chín chuyển nhượng cho ông Trần Việt Sơn, DT: 72,0m2 được UBND xã Hưng Đạo xác nhận.

  Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông Chín chỉ giao cho ông Sơn QĐ số 228 QĐ/UB ngày 15-9-1985 và GPXD số 103 GP/XD ngày 20-6-1986 bản sao công chứng mà không giao bản gốc.

  Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến thửa đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh - Km3, đường Phạm Văn Đồng, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho ông Trần Việt Sơn vợ là bà Phùng Thị Tâm theo quy định.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông