XÉT CẤP GCN QSDĐ THÁNG 3-2018

  15:05 01/03/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN HỒNG BÀNG

  Ngày 1 tháng 3 năm 2018

  * VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Thoa (là đại diện cho các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Long), ĐKHKTT tại số 36 Trần Quang Khải, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Ngày 27-12-2000, Sở XD cấp GCN QSHNƠ & QSDĐƠ hồ sơ gốc số 2699 tại số 36/36 Trần Quang Khải cho ông Nguyễn Văn Long và vợ là bà Nguyễn Thị Thoa, với DTSD là 92,0m2, DTXD là 50,0m2, thuộc thửa đất số 13, TBĐ số E-27, BK 112 Nhà Thờ; sử dụng riêng 50,0m2, sử dụng chung 0m2. Ngày 3-12-2005 ông Long chết. Do sơ suất, bà Thoa đã làm mất GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất nêu trên. Bà Thoa đã làm đơn trình báo CAP Hoàng Văn Thụ việc mất GCN, có xác nhận ngày 9-1-2018.

  Ngày 13 tháng 3 năm 2018

  * VP tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thùy Vinh. Địa chỉ thửa đất tại số 15 C154 phố Đốc Tít, P. Trại Chuối, Q. Hồng Bàng.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Bà Nguyễn Thùy Vinh được UBND quận Hồng Bàng cấp GCN QSDĐ số CK 252700 ngày 22/11/2017, DT 56,4m2. Hình thức sử dụng: Riêng. Mục đích sử dụng đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Ngày 28-2-2018, bà Vinh có đơn trình báo về việc mất GCN trên (có xác nhận của CAP Trại Chuối ngày 28-2-2018). Nay bà Vinh có đơn đề nghị cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất.

  Ngày 30 tháng 3 năm 2018

  * VP tiếp nhận đơn đề nghị cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS gắn liền với đất của bà Vũ Thị Loan. Địa chỉ thửa đất tại: Số 48/71 ngõ 31 Đội Văn, P. Trại Chuối, Q. Hồng Bàng.

  Nguồn gốc sử dụng đất: Bà Loan được UBND quận Hồng Bàng cấp GCN QSDĐ số  AI 520900 ngày 29-8-2007, DT 97,3m2. Hình thức sử dụng: Riêng. Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: lâu dài. Ngày 30-11-2016 bà Loan có đơn trình báo về việc làm mất GCN trên (có xác nhận của CAP Trại Chuối ngày 27-12-2016).

  Nay bà Vũ Thị Loan có đơn đề nghị cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất. 

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai quận Hồng Bàng - Số 6 đường Hồng Bàng, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND quận Hồng Bàng cấp lại GCN cho các gia đình trên. Các giấy tờ trước đây không còn giá trị. 


   VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN

  Ngày 5 tháng 3 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Phúc. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ số 1/33/62 Nguyễn Huy Thông, P. Lam Sơn, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất như sau: Nguyên là đất ở của bà Đỗ Thị Nhung. Bà Nhung đã ăn ở ổn dịnh tại đây từ trước ngay 15-10-1993, có phiếu lấy ý kiến của tổ dân phố về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất kèm theo. Ngày 26-7-2000, bà Nhung chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Mơ (có xác nhận của UBND phường Lam Sơn), với DT 20,00m2. Ngày 11-6-2011, bà Mơ chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Phúc bằng giấy tờ viết tay (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), với DT 18,60m2. Ngày 14-6-2011, UBND phường Lam Sơn đã kiểm tra về nhà ở và xác định ranh giới mốc giới thửa đất (có biên bản kèm theo). Ngày 4-1-2018, ông Phúc có giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân số 06/UBND-XNTTHN, do UBND phường Lam Sơn xác nhận.

  Nay ông Phúc đề nghị cấp GCN với DT 21,00m2, tăng 1,00m2 so với giấy chuyển nhượng năm 2000, tăng 2,40m2 so với giấy chuyển nhượng năm 2011. Nguyên nhân tăng DT là do khi chuyển nhượng các bên tự kê khai áng chừng DT vì không có trích đo cụ thể. DT thực tế của thửa đất là 21,00m2 được các chủ lần lượt sử dụng theo đúng chỉ giới từ trước ngày 15-10-1993 đến nay, không lấn chiếm, đã được các hộ giáp ranh ký xác nhận. trong hồ sơ địa phương quản lý, thửa đất trên thuộc TBĐ số 6, thửa số 110, DT trên bản đồ là 21,70m2. Ông Phúc sử dụng nhà đất tại đây không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đất ở đô thị.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho bà Vũ Thị Hồng Vân (đại diện sử dụng đất), tại tổ 4, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất như sau: Năm 1980, tại TBĐ số 02, thửa số 1233 có DT 387m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Phạm Văn Sanh. Năm 1990, tại TBĐ số 02, thửa số 1558 có DT 387m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Phạm Văn Sanh. Năm 1995, tại TBĐ số 02 thửa số 112 có DT 290m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Nguyễn Văn Tấn (Sổ mục kê 1995 thống kê nhầm phần đất của ông Nguyễn Văn Sanh sang đất của ông Nguyễn Văn Tấn). Năm 2005, tại TBĐ số 34, thửa số 104 có DT 23.1m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi bà Vũ Thị Hồng Vân.

  Quá trình sử dụng đất: Ngày 20-11-1998 ông Phạm Văn Sanh chuyển nhượng cho ông Phạm Đức Chung, có DT 19,8m2, giấy tờ chuyển nhượng viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 2-8-2000, ông Chung chuyển nhượng cho ông Phạm Đức Thiết DT 26.6m2, giấy tờ chuyển nhượng viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 11/11/2002, ông Thiết chuyển nhượng cho bà Vũ Thị Hồng Vân DT 24m2, giấy tờ chuyển nhượng viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Hiện bà Vũ Thị Hồng Vân đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 19.8m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Vũ Văn Tâm. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ, ở số 43/62 Phạm Huy Thông, P. Lam Sơn, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Trịnh Hữu Thanh và bà Vũ Thị Boòng. Gia đình ông Khanh, bà Boòng bắt đầu sử dụng đất làm nhà ở từ trước năm 1989, có phiếu ý kiến của tổ dân phố về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất kèm theo. Ngày 29-8-1989, ông Thanh và bà Boòng chuyển nhượng cho ông Đặng Minh Hoài và bà Đoàn Thị Lan, có xác nhận của UBND phường Lam Sơn, DT là 80,00m2. Ngày 17-10-2012, ông Hoài và bà Lan chuyển nhượng cho ông Vũ Văn Tâm và bà Nguyễn Thị Phương (có biên bản kèm theo). DT ghi trên giáy tờ chuyển nhượng là do các bên tự áng chừng vì chưa có trích đo hiện trạng cụ thể. Trong hồ sơ địa phương quản lý thửa đất trên có DT là 84,60m2. Nay gia đình đề nghị cấp GCN với DT 84,60m2, DT này các chủ sử dụng ổn định từ trước năm 1989, không lấn chiếm và đã được các chủ giáp ranh ký xác nhận.

  Ông Vũ Văn Tâm và bà Nguyễn Thị Phương sử dụng nhà đất liên tục, ổn định tại đây, không có tranh chấp, khiếu kiện - phù hợp quy hoạch đất ở đô thị.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Ngô Đức Vĩnh và bà Phạm Thị Minh Hoa, tại số 108 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc như sau: Năm 1980, tại TBĐ số 01, thửa số 2126 có DT 85m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Ngô Đức Lân. Năm 1990, tại TBĐ số 01, thửa số 226 có DT 85m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Ngô Đức Lân. Năm 1995, tại TBĐ số 10 thửa số 145 có DT 77m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Ngô Đức Lân. Năm 2005, tại TBĐ số 14, thửa số 13 có DT 39,2m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Đức Vĩnh.

  Quá trình sử dụng đất: Đất thổ cư do gia đình ông Ngô Đức Lân và bà Chu Thị Kim Thanh quản lý sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980 được đăng ký kê khai đầy đủ sổ mục kê. Ngày 15-4-1992, ông Lân và bà Thanh chuyển nhượng cho ông Ngô Đức Vĩnh và bà Phạm Thị Thanh Hoa, giấy tờ chuyển nhượng viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Hiện ông Ngô Đức Vĩnh và bà Phạm Thị Thanh Hoa đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 39,0m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Ngô Đức Viễn và bà Nguyễn Thị Vân Anh, tại số 110 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc như sau: Năm 1980, tại TBĐ số 01, thửa số 2126 có DT 85m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Ngô Đức Lân. Năm 1990, tại TBĐ số 01, thửa số 226 có DT 85m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Ngô Đức Lân. Năm 1995, tại TBĐ số 10 thửa số 145 có DT 77m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Ngô Đức Lân. Năm 2005, tại TBĐ số 14, thửa số 13 có DT 39m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Đức Viễn.

  Quá trình sử dụng đất: Đất thổ cư do gia đình ông Ngô Đức Lân và bà Chu Thị Kim Thanh quản lý sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980 được đăng ký kê khai đầy đủ sổ mục kê. Ngày 25-7-1992, ông Lân và bà Thanh chuyển nhượng cho ông Ngô Đức Viễn và bà Nguyễn Thị Vân Anh, giấy tờ chuyển nhượng viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Hiện ông Ngô Đức Viễn và bà Nguyễn Thị Vân Anh đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 38,7m2.

  Ngày 7 tháng 3  năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Mỵ tại số 38/116 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất như sau: Năm 1980, TBĐ số 01, thửa số 1547A có DT 25m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất là bà Nguyễn Thị Ngọc (ông cha để lại). Năm 1990, TBĐ số 01, thửa số 154 có DT 25m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất là bà Nguyễn Thị Ngọc. Năm 1995, TBĐ số 10, thửa số 32A có DT 28m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất là bà Nguyễn Thị Ngọc (Đạt). Năm 2005, TBĐ số 13, thửa số 123 có DT 28,1m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất là bà Nguyễn Thị My.

  Quá trình sử dụng đất: Đất của ông Nguyễn Danh Đạt và bà Nguyễn Thị Ngọc quản lý, sử dụng trước năm 1980, được đăng ký, kê khai đầy đủ trong sổ mục kê. Ông Đạt và bà Ngọc chuyển nhượng lại cho bà Đào Kim Oanh, có biên bản làm việc với bà Ngọc ngày 27-12-2017. Ngày 29-9-1999, bà Oanh chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị My, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Hiện bà My đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN với DT 28,1m2.

  Ngày 12 tháng 3 năm 2018

   * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Hiệu và bà Nguyễn Thị Sáng tại số 47/292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc như sau: Đất ở thuộc TBĐ số 42, thửa số 86 đã được UBND quận Lê Chân cấp GCN QSDĐ số AE 525502 ngày 16-8-2006, số vào sổ 00845/DHK cho ông Lê Văn Minh với DT 50,0m2 mang tên ông Lê Văn Minh. Ngày 8/8/2007 ông Minh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Hiệu và bà Nguyễn Thị Sáng, giấy tờ chuyển nhượng viết tay,không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Ngày 5/2/2018, UBND phường Kênh Dương lập biên bản kiểm tra, theo đó ông Hiệu và bà Sáng hiện đang quản lý, sử dụng ổ định nhà - đất tại địa chỉ số 47/212 Lạch Tray, P. Kênh Dương. Ông Hiệu khẳng định việc chuyển nhượng nhà-đất là có thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Hiện ông Nguyễn Văn Hiệu và bà Nguyễn Thị Sáng đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 50,0m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Bá Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ số 147/173 Hàng Kênh (số cũ 75/173), P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Phạm Thanh và vợ là bà Lê Thị Hằng sử dụng đất làm nhà ở từ trước ngày 8-11-1989. Hồ sơ gốc về quyền sử dụng đất hiện gia đình kê khai thất lạc mất. Ngày 8-11-1989, ông Thanh và bà Hằng có giấy đổi nhà cho ông Các Ngọc Hoàn và bà Ngô Thị Lan có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (bản chính gia đình kê khai thất lạc mất, bản phô tô kèm theo). Ngày 4-8-2008, ông Hoàn và bà Lan chuyển nhượng cho bà Ngô Thị Thay Thủy giấy mua bán viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giáy viết tay kèm theo). Ngày 1-12-2017 bà Thủy có đơn xin xác nhận trình báo về việc thất lạc giấy tờ mua bán có xác nhận của CAP Hàng Kênh (đơn xin xác nhận kèm theo). Ngày 24-1-2018, bà Thủy có biên bản kiểm tra xác minh việc mua bán chuyển nhượng nhà ở, đất ở của công dân có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (biên bản kèm theo).

  DT  xin cấp giấy chứng nhận 83,5m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Hữu Xạ và bà Lê Thị Kim Thu. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ số 1/118 (số cũ 2/118) Lạch Tray, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Trần Văn Minh cùng 2 bà vợ là bà Trần Thị Quý và bà Nguyễn Thị Thọ nhận chuyển nhượng của ông Trần Đức Khuê và là Nguyễn Thị Yên có bằng khoán địa bộ khu Lạch Tray A số 85-P sổ địa chính H-5-649 (bản pho to). Bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Ông Minh và bà Quý đều đã chết. Trước khi chết không để lại di chúc phân chia tài sản. Ngày 20-11-1985 bà Nguyễn Thị Ngọ cùng con trai là ông Trần Quang Trung chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trọng Tân bằng giấy mua bán viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (bản pho to). Bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Năm 1987 ông Tân chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hữu Xạ bằng giấy mua bán viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Gia đình kê khai hiện đã thất lạc.

  DT xin cấp GCN QSDĐ 111,61m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Trọng Lăng, tại số 203/4/240 Tô Hiệu, P. Trại Cau, quận Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông Đỗ Văn Thức từ năm 1971. Năm 1986, ông Thức và bà Nguyễn Thị Ái chuyển nhượng cho con gái và con rể là Đỗ Thị Lan và Vũ Trọng Lăng, giấy tờ chuyển nhượng gia đình không kê khai bị thấy lạc. Hiện ông Vũ Trọng Lăng và bà Đỗ Thị Lan đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 69.3 m2.

  Ngày 15 tháng 3 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Trần Quang Vang và bà Chu Thị Mai. Địa chỉ số 20 đường Cầu Niệm I, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc như sau: Thửa đất số 106 + 107, TBĐ số 24 bản đồ địa chính phường thành lập năm 2002 nhà và đất tại số 20 đường Cầu Niệm I của gia đình ông Trần Quang Vang và bà Chu Thị Mai đang sử dụng với tổng diện tích 113,1m2 gồm 2 thửa đất gộp lại. Thửa đất số 106 TBĐ số 24: nguồn gốc là đất ở của gia đình bà Nguyễn Thị Lan sử dụng từ trước năm 1990. Năm 2001 bà Lan chuyển nhượng cho ông Trần Quang Vang giấy viết tay ngày 9-6-2001 với DT khoảng 53,00m2. Thửa đất số 107 TBĐ số 24: nguồn gốc là đất ở của gia đình bà Trần Thị Tâm sử dụng từ trước năm 1990. Năm 1995 gia đình bà Tâm chuyển nhượng cho ông Trần Quang Vang và bà Chu Thị Mai giấy viết tay lập ngày 20-3-1995 với DT khoảng 62,00m2, DT ngõ đi do gia đình tự cắt đất làm ngõ khoảng 24,00m2.

  Hiện gia đình ông Trần Quang Vang và bà Chu Thị Mai đang ăn ở ổn định, không có tranh chấp.

  Ngày 16 tháng 3 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Tú và bà Nguyễn Thị Yến. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN: Số 70A/20 Trần Nguyên Hãn, P. Cát Dài, Q. Lê Chân.

  Căn cứ bản đồ địa chính được phê duyệt năm 1994, cùng các giấy tờ nhà đất liên quan, thửa đất ông Tú và bà Yến đăng ký cấp GCN QSDĐ thuộc thửa số 42C, TBĐ 05, có nguồn gốc tạo lập và thời gian sử dụng như sau: Là đất ở sử dụng trước năm 1993 cùng các giấy tờ nhà đất liên quan. Thửa đất ông Tú và bà Yến đăng ký cấp GCN QSDĐ cho ông Triệu Văn Dần, ông Triệu Quang Vinh và bà Trần Thị Quốc Hội. Số hồ sơ AM 755061, số vào sổ H00225/CD, cấp ngày 23-5-2008 (GCN bản photo, gia đình khê khai bản chính GCN đã bị thất lạc). Ngày 29-9-2008, ông Dần, ông Vinh, bà Hội làm đơn bán nhà cho bà Chu Thị Thúy, giấy tờ mua bán có xác nhận của UBND phường Cát Dài cùng ngày. Ngày 7-4-2009, bà Thúy làm đơn bán nhà cho bà Nguyễn Thị Yến, giấy tờ mua bán có xác nhận của UBND phường Cát Dài cùng ngày.

  Ông Tú và bà Yến sử dụng nhà đất liên tục, ổn định với DT thực tế là 43,20m2 từ năm 2009 đến nay, không có tranh chấp, khiếu kiện, phù hợp với quy hoạch.

  Ngày 19 tháng 3 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Thanh Bình và bà Nguyễn Thúy Hạnh, tại số 24A/64/476 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc như sau: Năm 1980: Tại TBĐ số 01, thửa số 1340 có DT 759m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Đoàn Gia Khánh. Năm 1990: Tại TBĐ số 01, thửa số 2228 có DT 759m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ghi ông Đoàn Gia Khánh. Năm 1995: Tại TBĐ số 28 thửa số 224 có DT 606m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Đoàn Gia Khánh. Năm 2005: Tại TBĐ số 19, thửa số 337 có DT 657.4m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi Đoàn Gia Khánh.

  Quá trình sử dụng đất: Đất ở do gia đình ông Đoàn Gia Khánh quản lý, sử dụng làm nhà ở trước năm 1980 được kê khai đầy đủ trong sổ mục kê qua các thời kỳ. Năm 2010, ông Khánh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Dũng và bà Phan Thị Oanh, giấy tờ chuyển nhượng viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thất lạc (có biên bản làm việc với các bên liên quan). Ngày 19-12-2010, ông Dũng và bà Oanh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thanh Bình DT khoảng 48m2, giấy tờ chuyển nhượng viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có biên bản làm việc với các bên liên quan).

  Hiện ông Nguyễn Thanh Bình và bà Nguyễn Thúy Hạnh đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 44.7m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Trần Văn Hằng và bà Nguyễn Thị Hương, tại số 24/108 Cát Cụt (số cũ 7/102 Cát Cụt), P. Hồ Nam, Q. Lê Chân.

  Nhà ở đất ở nguyên của ông Nguyễn Văn Kính là đất ở, có giấy phép sửa chữa nhà số 78 QHTK do Viện Quy hoạch và thiết kế - Sở Xây dựng Hải Phòng cấp ngày 17-3-1985. Năm 1994, ông Kính đã bán nhà đất trên cho bà Nguyễn Thị Bích Liên, giấy tờ mua bán có xác nhận của UBND phường Hồ Nam ngày 29-8-1994. Năm 1998, bà Liên, đã bán nhà đất trên cho bà Nguyễn Thị Thanh, giấy tờ mua bán có xác nhận của UBND phường Hồ Nam ngày 14-9-1998. Ngày 9-5-2001, bà Thanh lập di chúc viết tay có người làm chứng, cho tặng nhà đất trên cho con dâu là Lê Thị Cúc và 2 cháu nội Trần Tiến, Trần Quang Thọ.

  Năm 2003 phường Hồ Nam đo đạc bản đồ địa chính: thửa đất do bà Cúc và 2 con Tiến, Thọ sử dụng có DT 52,00m2 thuộc thửa đất số 87 - TBĐ số 03 - bản đồ địa chính phường.

  Năm 2010, bà Cúc và 2 con cùng chồng là Trần Đỗ Tuấn bán nhà đất trên cho ông Trần Văn Hằng và bà Nguyễn Thị Hương - có đơn xin xác nhận nhà ở của UBND phường Hồ Nam ngày 9-7-2010. Nay ông Trần Văn Hằng và bà Nguyễn Thị Hương có đơn xin cấp GCN QSDĐ ở cho thửa đất trên.

  Theo trích đo mới, thửa đất của ông Hằng và bà Hương có DT 49,90m2. DT đất được cấp GCNQSDĐ: 49,90m2. Thời gian ông Trần Văn Hằng và bà Nguyễn Thị Hương sử dụng nhà đất có nguồn gốc như trên đến nay không có tranh chấp.

  Ngày 21 tháng 3 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Nguyễn Thúy Phúc (đại diện). Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 127/37/18 (số cũ 60/36) Lạch Tray, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất như sau: Thửa thứ nhất, nguyên là đất ở của ông Phạm Văn Cường sử dụng làm nhà ở trước năm 1986, hồ sơ gốc về QSDĐ hiện không có. Ngày 18-3-1986, ông Cường bán cho ông Nguyễn Văn Dịnh, giấy mua bán viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Thửa thứ hai, nguyên là đất ở của ông Nguyễn Trọng Luật và bà Phạm Thị Tường Vy sử dụng làm nhà ở trước ngày 1-5-1992, hồ sơ gốc về QSDĐ hiện không có. Ngày 1-5-1992, ông Luật và bà Vy bán cho bà Nguyễn Thúy Phúc và ông Nguyễn Văn Dịnh, giấy mua bán viết ta, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Ông Dịnh chết ngày 24-3-2017 (trích lục khai tử bản sao kèm theo). Ngày 2-12-2017, bà Phúc cùng Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Anh Sơn có thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ, có chứng nhận của VPCC An Bình (văn bản kèm theo). DT xin cấp GCN 54,1m2.

  Ngày 29 tháng 3 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Thế Thái và bà Bùi Thị Ánh, tại số 12/18 Nguyên Hồng, P. Lam Sơn, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc như sau: Thuộc TBĐ số 08, thửa số 229, là đất ở do gia đình ông Đoàn Như Xuyến quản lý, sử dụng từ trước năm 1985, có giấy phép sửa chữa nhà ở số 174 UBXD do Ủy ban Xây dựng cơ bản Hải Phòng cấp ngày 24-6-1985. Ngày 18-5-1994, ông Xuyến chuyển nhượng cho ông Vi Quốc Tuấn, giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường Lam Sơn ngày 19-5-1994. Ngày 7-6-1995, ông Tuấn chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thành Lễ, giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường Lam Sơn. Ngày 1-2-1999, ông Lễ và bà Vũ Thị Phương Châm chuyển nhượng cho ông Nguyễn Minh Đăng, giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường Lam Sơn ngày 2-2-1999. Ngày 12-4-2008, ông Đăng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thế Thái và bà Bùi Thị Ánh, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện ông Thái và bà Ánh đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN với DT 32,2m2.

  Ngày 30 tháng 3 năm 2018

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Đinh Văn Bình và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, tại số 21/348 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân.

  Nguồn gốc tạo lập và thời gian sử dụng đất được xác định là đất ở của bà Nguyễn Thị Liên sử dụng làm nhà ở từ trước ngày 15-10-1993. Ngày 7-4-2003 bà Liên lập đơn xin chuyển nhượng nhà đất cho bà Vũ Thị Đồn (có xác nhận của UBND phường). Ngày 20-6-2008, bà Đồn và chồng là ông Lê Văn Hải lập giấy viết tay thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất cho ông Đinh Văn Bình và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Hiện thửa đất có DT 35,60m2 thuộc thửa số 322 TBĐ số 17 bản đồ địa chính phường năm 2002.

  Gia đình ông Đinh Văn Bình và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga đang sử dụng đất ổn định tại địa chỉ số 21/348 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, nhà đất hiện không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch, đủ điều kiện GCN QSDĐ.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Việt Thắng và Nguyễn Thị Thu Thủy, ở số 01/16/56 (số cũ 21B/56) Đình Đông, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của gia đình ông Vũ Văn Bé sử dụng đất trước ngày 15-10-1993 (căn cứ vào phiếu lấy ý kiến dân cư). Ngày 4-2-1999 ông Bé có giấy mua bán cho ông Phan Phi Long và bà Mai Thị Huệ bằng giấy tờ mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  DT xin cấp GCN QSDĐ 58,2m2. 

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị. 


   VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH HUYỆN AN DƯƠNG

  Ngày 14 tháng 3 năm 2018

  * VP nhận hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của bà Trần Thị Bé. Địa chỉ thửa đất cấp GCN số 59+60 tại thôn An Dương, X. An Đồng, H. An Dương.

  Nguồn gốc như sau: Thửa đất trên thuộc TBĐ số 02, DT 178,0m2, do bà Trần Thị Bé, DT sinh năm 1942, CMND số 030822257; ĐKTT tại: Số 12 lô 6 Công nhân An Dương, P. An Dương, Q. Lê Chân, nhận chuyển nhượng QSDĐ của ông Phạm Trọng Lễ, giấy chuyển nhượng viết tay, ngày 26-9-1996. Đất của ông Lễ đã được UBND huyện An Hải (nay là huyện An Dương) cấp GCN QSDĐ số A 881160 ngày 7-8-1991 và nhận chuyển nhượng QSDĐ của ông Nguyễn Văn Tân, giấy chuyển nhượng viết tay, ngày 14-9-1999. Thửa đất của ông Tân đã được UBND huyện An Hải (nay là huyện An Dương) cấp GCN QSDĐ số A 884864 ngày 22-6-1994. Tuy nhiên các bên mua bán đã không làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định. Khi nhận chuyển nhượng thửa đất trên, bà Bé đã sử dụng ổn định từ đó đến nay, hiện tại thửa đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

  Ngày 21 tháng 3 năm 2018

  * VP nhận hồ sơ đề nghị cấp lại GCN QSDĐ của bà Trần Thu Thủy, SN 1962, CCCD số 031162001074, địa chỉ tại 13/40 Mê Linh, P. An Biên, Q. Lê Chân.

  Thửa đất đề nghị cấp GCN số 540, TBĐ số 05, DT 160,0m2, tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng, đã được UBND huyện An Dương cấp GCN QSDĐ số BE899953 ngày 8-11-2011 mang tên Trần Thu Thủy.

  Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức, cá nhân nào khiếu nại về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến thửa đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh huyện An Dương - Tổ dân phố 4, TT An Dương, huyện An Dương sẽ tiến hành hoàn thiện thủ tục trình UBND huyện cấp GCN QSDĐ cho các gia đình trên theo quy định.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN HẢI AN

  Ngày 5 tháng 3 năm 2018

  * UBND phường Đông Hải 1 nhận hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ của bà Nguyễn Thị Nhàn tại tổ dân phố Đoạn Xá 3, P. Đông Hải 1, Q. Hải An.

  Nguồn gốc sử dụng đất: Thửa đất bà Nhàn đề nghị cấp GCN số 5D/92, TBĐ số 3-1, DT 60,3m2, thuộc tổ dân phố Đoạn Xá 3, P. Đông Hải 1, Hải An, có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của bà Phạm Thị Thái. Năm 1988, bà Thái được Cty Địa vật lý bố trí ở tai phòng số 8 nhà A khu tập thể của Cty. Ngày 19-9-1988, Cty Địa vật lý có QĐ số 818/ĐVL-QĐ cho phép các gia đình tại nhà 10 gian được xây dựng bếp nấu phía trong tường ngăn, DT mỗi bếp là 5m2. Ngày 24-10-1992, Cty ĐL và DV dầu khí có QĐ số 731/ĐVL-DVDK đồng ý nhượng bán phòng số 8 với DT 32m2 cho bà Thái cùng chồng là ông Nguyễn Đức Sở. Ngày 8-9-2001, bà Thái chuyển nhượng nhà trên cho bà Nhàn bằng giấy tờ viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 28-10-2005, thửa đất được UBND quận Hải An cấp GPXD số 140/GPXD với kích thước 3,99mx14,2m, DT là 56,66m2 cho bà Thái. DT thửa đất hiện tại bà Nhàn đang sử dụng theo đo đạc là 60,3m2.

  Sau 30 ngày kể từ ngày công khai thông báo này, nếu không có tổ chức, cá nhân nào khiếu nại về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến thửa đất trên, UBND phường Đông Hải 1 - Số 46 Phú Lương, tổ dân phố Phú Xá 1, P. Đông Hải 1, Q. Hải An sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND quận cấp GCN QSDĐ cho bà Nhàn theo quy định của pháp luật.


   

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông