XÉT CẤP GCN QSDĐ THÁNG 10-2017

  23:22 30/10/2017

  CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Lương Quyền và bà Nguyễn Thị Bình. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 11/161 Chùa Hàng, P. Dư Hàng, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của bà Trần Thị Bích Hảo trên GCN QSDĐ số seri AH559370, số vào sổ H00053/DH ngày 9/1/2007 (bản chính kèm theo). Ngày 3/1/2005 ông Nguyễn Hồng Phúc (chồng bà Hảo) chết. Ngày 6/2/2013 bà Hảo, bà Nguyễn Thị Ngảm, ông Nguyễn Duy Hậu lập văn bản khai nhận và tặng cho di sản thừa kế tại VPCC Đất Việt (bản chính gia đình kê khai thất lạc mất, chỉ còn bản sao lục kèm theo). Ngày 6/2/2013 ông Nguyễn Quốc Huy lập hợp đồng ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Hậu được toàn quyền thay mặt thực hiện các việc ký văn bản khai nhận phân chia di sản thừa kế được hưởng của bố đẻ là ông Nguyễn Hồng Phúc tại thửa đất trên, ký văn bản tặng cho hoặc hợp dồng tặng cho phần di sản thừa kế được hưởng cho mẹ đẻ là bà Trần Thị Bích Hảo (bản chính gia đình kê khai thất lạc mất, chỉ còn bản sao lục kèm theo). Ngày 7/2/2013 bà Hảo chuyển nhượng cho ông Nguyễn Lương Quyền và bà Nguyễn Thị Bình theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại VPCC Đất Việt số công chứng 175/CNĐ-HTN, quyển số 01 TP/ CC-SCC/HĐGD ngày 7/2/2013 (bản chính kèm theo). DT xin cấp GCN: 56,3m2.

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho ông Nguyễn Lương Quyền và bà Nguyễn Thị Bình theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Huy Biên và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, số 112A/84 Dân Lập. P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980, tờ bản đồ số 02, thửa đất số 632, DT 809m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Đặng Thị Son. Năm 1990, tờ bản đồ số 02, thửa đất số 1100, DT 809m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Đặng Thị Son. Năm 1995, tờ bản đồ số 07, thửa đất số 35, DT 79m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Đặng Thị Thìn; thửa đất số 36, DT 75m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Hồng; thửa đất số 37, DT 79m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Tẹo; thửa đất số 38, DT 496m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Đặng Thị Son. Năm 2005, tờ bản đồ số 22, thửa đất số 56, DT 548,4m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Đặng Thị Son. Nguồn gốc đất trước đây ông Trần Hữu Lục và bà Đặng Thị Son quản lý và sử dụng trước năm 1980, đăng ký đầy đủ trong sổ mục kê qua các thời kỳ. Ngày 20-5-2007, bà Son cùng các con chuyển nhượng cho ông Vũ Huy Biên và bà Nguyễn Thị Thu Hằng thửa đất có DT 84,0m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến tổ dân phố). DT xin cấp GCN: 83,10m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Phùng Thị Chi (đại diện sử dụng đất). Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 9/86/262 (số cũ 95B/228) Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nhà và đất ở là của ông Khúc Văn Hoành quản lý và sử dụng từ thời điểm trước ngày 15-10-1993, không có giấy tờ gì liên quan thời gian sử dụng thông qua xin ý kiến của tổ dân phố. Ngày 8-6-1995, ông Hoành chuyển nhượng cho ông Nguyễn Phi Hùng và chuyển nhượng lại cho bà Đỗ Thị Minh Khanh, giấy tờ mua bán có xác nhận của UBND phường. Ngày 5-1-2011, bà Khanh chuyển nhượng lại cho ông Đào Văn Hòa và bà Phùng Thị Chi, giấy tờ mua bán không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 11-8-2013, ông Hòa chết không để lại di chúc, nay gia đình xin cấp giấy theo hình thức cử người đại diện sử dụng đất.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Hùng và vợ là bà Vũ Thị Lạc. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ số 39/162 (số cũ 26B/170; 55/162) Hàng Kênh, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Vũ Văn Linh và bà Bùi Thị Bôi sử dụng làm nhà ở trước ngày 28-2-1984. Hồ sơ gốc về QSDĐ hiện không có. Ngày 28-2-1984, bà Bôi ủy quyền quản lý nhà cho bà Bùi Thị Quyền được toàn quyền xử lý trong việc bán đứt hay cho thuê, có xác nhận của UBND phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (bản chính kèm theo). Ngày 7-5-1984, bà Quyền bán cho ông Đoàn Văn Đồng và bà Vũ Thị Thanh, có xác nhận của UBND xã Dư Hàng Kênh (bản chính kèm theo). Ngày 15-2-1993, ông Đồng cắt một phần DT bán cho bà Nguyễn Thị Hòa, giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). DT xin cấp GCN 30,6m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Bùi Thị Vũ (tài sản riêng). Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ số 32/63 (số cũ 03/65) Nguyễn Công Trứ, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nguyên là đất ở của ông Dư Kim Bình mua của ông Cảnh trước ngày 6-6-1992, giấy mua bán viết tay hiện gia đình kê khai thất lạc mất. Hồ sơ gốc về QSDĐ không có. Ông Bình có biên bản kiểm tra nhà đất và công trình đô thị số 12/6/BBKT do Đội TT/GT đô thị quận Lê Chân lập ngày 6-6-1992 (biên bản kèm theo). Sau đó ông Bình bán cho ông Hoàng Cao Lợi và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, giấy mua bán viết tay gia đình kê khai thất lạc mất. Ngày 7-7-1995, ông Lợi và bà Ngọc bán cho bà Hoàng Thị Diệp, có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (bản chính kèm theo). Ngày 5-1-1996, ông Hoàng Văn Thiệu và bà Diệp nhượng nhà cho bà Bùi Thị Vũ bằng giấy mua bán viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy nhượng nhà viết tay kèm theo). Ngày 9-9-1996, bà Vũ có đơn đề nghị về việc sửa chữa lại nhà ở, có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (đơn đề nghị bản chính kèm theo). Ngày 12-7-2017, ông Nguyễn Đức Nhập (chồng cũ bà Vũ) có giấy cam kết thửa đất trên là tài sản riêng của bà Vũ, có chứng thực của UBND phường Hàng Kênh ngày 14-7-2017. DT xin cấp GCN 28,5m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Điệp và bà Phạm Thị Dâng. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 10/2/157 (số cũ: 12/44/87 Nguyễn Công Trứ) Hồ Sen, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Nguyễn Văn Điệp và bà Phạm Thị Dâng mua của ông Bùi Đình Thanh từ trước ngày 15-10-1993 bằng giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ gốc về QSDĐ và giấy mua bán viết tay hiện gia đình kê khai thất lạc mất. Căn cứ giấy thông báo nộp thuế đất ngày 9-12-1996 người nộp: Nguyễn Văn Điệp nộp từ 1993 đến 1996 (thông báo nộp thuế kèm theo). Căn cứ sổ hộ khẩu số 280054215 chủ hộ bà Phạm Thị Dâng địa chỉ số 10-2-157 Hồ Sen, P, Hàng Kênh, chuyển đến ngày 25-4-1994 (bản so sổ hộ khẩu kèm theo). DT xin cấp GCN: 44,3m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Đỗ Thế Bốn và bà Đặng Mộng Huyền. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 24/74/128 (số cũ: 130b tổ42) Tôn Đức Thắng, P. An Dương, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở, được ông Vũ Viết Niệm sử dụng đất để ở từ trước năm 1983. Ngày 28-3-1983 ông Niệm chuyển nhượng căn nhà nằm tại thửa đất trên cho ông Đỗ Thế Bốn và bà Đặng Mộng Huyền giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Trong quá trình sử dụng ngày 30-5-2003 ông Bốn và bà Huyền có chuyển nhượng một phần QSDĐ cho ông Phạm Văn Rắc có bản photo giấy chuyển nhượng kèm theo. DT xin cấp GCN: 20,0m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Phạm Như Vinh (TS riêng). Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 3/15 (số cũ: 1B/15) Chợ Hàng, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của gia đình bà Hoàng Thị Bịp sử dụng đất làm nhà ở trước ngày 15-10-1993 (căn cứ phiếu lấy ý kiến khu dân cư). Năm 1979 bà Bịp và con trai là ông Đặng Hữu Dậu chuyển nhượng nhà và đất cho ông Phạm Minh Ước bằng giấy tờ mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Gia đình kê khai thất lạc hiện không lưu giữ. Ngày 28-7-2004 ông Ước chuyển nhượng nhà và đất cho ông Ninh Văn Sơn và bà Phạm Thị Minh bằng giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 6-8-2006 ông Sơn và bà Minh có giấy nhượng nhà cho ông Phạm Như Vinh bằng giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngày 22-7-2017 ông Vinh và vợ là bà Nguyễn Thị Biên có văn bản tự khai và cam kết về phần bất động sản tại địa chỉ số 3/15 Chợ Hàng là TS riêng của ông Phạm Như Vinh. DT xin cấp GCN: 45,1m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Trịnh Xuân Hùng và bà Đoàn Thanh Vân. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 16/37/2 (số cũ: 27/2) Chợ Hàng, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của gia đình ông Nguyễn Đức Giang sử dụng đất làm nhà ở trước ngày 15-10-1993 (có phiếu lấy ý kiến của khu dân cư kèm theo). Ngày 10-4-1995 ông Giang chuyển nhượng cho ông Trịnh Xuân Hùng bằng giấy tờ viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. DT xin cấp GCN: 28,0m2.

  * VP  đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Đệ và bà Phạm Thị Lúy, số 9/82/152 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980, TBĐ số 01, thửa đất số 1202A, DT 63m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Son. Năm 1990, TBĐ số 01, thửa đất số 786, DT 63m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Son. Năm 1995, TBĐ số 18, thửa đất số 155, DT 75m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Đệ. Năm 2005, TBĐ số 12, thửa đất số 331, DT 70,4m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Đệ. Nguồn gốc thửa đất thổ cư của bà Nguyễn Thị Son quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980; ngày 13-3-1994 bà Son đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Đệ và bà Phạm Thị Lúy DT 68,50m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến tổ dân phố).

  * VP  đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Kheo Văn Quang và bà Nguyễn Thị Dung, số 7/444 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980, TBĐ số 01, thửa đất số 1399, DT 6601m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng Công ty Du lịch Hải Phòng. Năm 1990, TBĐ số 01, thửa đất số 2298, DT 6601m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng Công ty Du lịch Hải Phòng. Năm 1995, TBĐ số 19, thửa đất số 237, DT 2000m2, ghi đất CDK chủ sử dụng ghi Khu tập thể giao thông. Năm 2005, TBĐ số 28, thửa đất số 273, DT 148,9m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Phạm Văn Nghĩa. Nguồn gốc thửa đất Công ty Du lịch Hải Phòng quản lý và sử dụng; ngày 1-6-1993 Công ty Du lịch Hải Phòng có QĐ thanh lý số 308/DLHP-QĐ cho bà Phạm Thị Lựa căn nhà trên thửa đất 73,73m2 với số tiền phải nộp là 3,341.000 đồng, QĐ thanh lý số 309/DLHP-QĐ cho ông Phạm Đình Tộ căn nhà trên thửa đất 70,86m2 với số tiền phải nộp là 2.827.700 đồng. Ngày 25-12-1996 ông Phạm Đình Tộ và bà Nguyễn Thị Đoàn đã chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Nghĩa và bà Phạm Thị Lựa DT 71,0m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Ngày 8-1-2007 ông Phạm Văn Nghĩa và bà Phạm Thị Lựa đã chuyển nhượng cho ông Kheo Văn Quang và bà Nguyễn Thị Dung DT 133m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Đức Nhất và bà Vũ Thị Thắng, ở số 29/464 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980, TBĐ số 01, thửa đất số 1414, DT 379m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Bùi Thị Phà. Năm 1990, TBĐ số 01, thửa đất số 2286, DT 379m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Bùi Thị Phà. Năm 1995, TBĐ số 19, thửa đất số 221, DT 190m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Dương Đức Quang. Năm 2005, TBĐ số 28, thửa đất số 225, DT 67,30m2, ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Vũ Đức Nhất. Nguồn gốc thửa đất thổ cư của ông Dương Đức Quang và bà Bùi Thị Phà quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980; ngày 1-6-1994 ông Quang và bà Phà đã chuyển nhượng cho ông Đoàn Quang Cửi và bà Nguyễn Thị Thinh DT 185m2 bằng giấy viết tay có xác nhận của chính quyền địa phương (giấy mua bán bản phô tô). Ngày 28-5-2000 ông Cửi và bà Thinh đã chuyển nhượng cho Vũ Đức Nhất và bà Vũ Thị Thắng DT 68m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Phạm Văn Thái và bà Vũ Thị Lý. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 06/50 (số cũ: 48) Chợ Hàng, P. Đông Hải, Q. Lê Chân .

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của bà Đặng Thị Tảo có bằng khoán tạm thời khu địa bộ Lạch Tray B số 9P số địa chính H-14-212 (Bản photo). Bà Tảo đã chết để lại nhà và đất ở cho con trai là ông Nguyễn Hạng sử dụng. Ngày 9-1-1998 ông Hạng cùng vợ là bà Đào Thị Lý chuyển nhượng một phần DT nhà và đất ở cho ông Phạm Văn Thái cùng vợ là bà Vũ Thị Lý, đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường Đông Hải ngày 14-1-1998. DT xin cấp GCN: 25,4m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Trịnh Văn Trang và bà Dương Thị Quỳnh Hoa. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 16/5/80 (số cũ 44B/80) Dư Hàng, P. Dư Hàng, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của bà Chu Thị Quế quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1990 (nhà ở không có giấy tờ gốc). Ngày 27-8-2001 bà Quế chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Yến với tổng DT là 230,0m2 (đơn bán nhà có xác nhận của UBND phường bản pho to, có đơn trình bày, cam kết về nguồn gốc đất ở, phiếu lấy ý kiến của tổ dân phố về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đã được bà con hàng xóm, tổ dân phố xác nhận). Ngày 11-12-2001 bà Yến chuyển nhượng cho bà Trần Thị Hằng một phần DT 53,00m2 (đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường). Ngày 5-3-2002 bà Hằng chuyển nhượng cho bà Dương Thúy Hải với DT 53,00m2 (đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường). Ngày 23-4-2003 bà Hải chuyển nhượng cho ông Trịnh Văn Trang và bà Dương Quỳnh Hoa (Dương Thị Quỳnh Hoa) DT 53,00m2 (đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường). Hiện thửa đất có DT sử dụng theo đo vẽ mới là 48,75m2 thuộc thửa đất số 269 tờ bản đồ số 03 bản đồ địa chính phường năm 2005.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Đào Xuân Hải và bà Nguyễn Thị Ngoan. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ số 16/48/217 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980, tờ bản đồ số 01, thửa đất số 884, DT 184m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng bà Nguyễn Thị Ngán. Năm 1990, tờ bản đồ số 01, thửa đất số 1855, DT 184m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng bà Nguyễn Thị Ngán. Năm 1995, tờ bản đồ số 18, thửa đất số 100, DT 179 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Ngán. Năm 2005, tờ bản đồ số 12, thửa đất số 20, DT 67,40m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đào Xuân Hải. Nguồn gốc thửa đất thổ cư của bà Nguyễn Thị Ngán quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980; ngày 18-9-1995 bà Ngán đã chuyển nhượng cho ông Đào Xuân Hải và bà Nguyễn Thị Ngoan, DT 68,00m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Ngày 25-10-1995, ông Hải có đơn khai báo tạm trú và được UBND xã Dư Hàng Kênh xác nhận (có biên bản làm việc với bà Đào Thị Thuận là vợ ông Nguyễn Nhật Thu và là con dâu bà Ngán (bà Ngán và ông Thu đã chết).

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Bùi Minh Đại và bà Trần Thị Thái Thu. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 55/123/173 (số cũ: 14B/59/173) Hàng Kênh, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến tổ dân phố về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của tổ dân phố số 12 ngày 19/7/2017 thì thửa đất trên nguyên là đất ở của ông Nguyễn Văn Minh trên GCN QSDĐ số 4627, địa bạ số 636 do Ủy ban hành chính TP Hải Phòng cấp ngày 12/6/1956 (bản sao chứng thực kèm theo). Sau đó ông Minh thừa kế cho con trai là ông Nguyễn Văn Soi một phần DT. Ngày 23/12/2000 ông Soi bán một phần DT được thừa kế cho ông Bùi Minh Đại giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). DT xin cấp GCN: 29,4m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Bùi Trần Thành và bà Nguyễn Thị Kim Thoa. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 65/123/173 (số cũ: 14/59/173) Hàng Kênh, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến tổ dân phố về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của tổ dân phố số 12 ngày 19/7/2017 thì thửa đất trên nguyên là đất ở của ông Nguyễn Văn Minh trên GCN QSDĐ số 4627, địa bạ số 636 do Ủy ban hành chính TP Hải Phòng cấp ngày 12/6/1956 (bản sao chứng thực kèm theo). Sau đó ông Minh thừa kế cho con trai là ông Nguyễn Văn Sáng một phần DT. Ngày 06/8/2008 ông Sáng và bà Phạm Thị Đằng bán một phần DT cho ông Bùi Trần Thành và bà Nguyễn Thị Kim Thoa giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). DT xin cấp GCN: 35,7m2.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.


  CHI NHÁNH QUẬN NGÔ QUYỀN

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của bà Trương Thị Khương, chồng là ông Nguyễn Anh Lề. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Tại số 41/71 Đông Khê, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc thửa đất được xác định: Đất được UBND TP giao cho bà Đào Thị An theo Quyết định số 277/QĐ-UB ngày 23-2-2000 để làm nhà ở. Ngày 25-6-2005 bà Đào Thị An có chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Đình Bồng là 67,50m2. Ngày 14-7-2006 ông Bồng chuyển nhượng lại cho bà Trương Thị Khương với DT là 67,50m2, bà Khương sử dụng làm nhà ở ổn định từ đó đến nay. Ngày 19-4-2017 bà Khương có đơn trình bày và cam kết về việc làm thất lạc bản chính giấy tờ mua bán của bà An chuyển nhượng cho ông Bồng có xác nhận của UBND phường. Nay bà Trương Thị Khương có đơn xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở.

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Trần Văn Đức, vợ là bà Bùi Kim Dung. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Tại số 49/71 Đông Khê, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất như sau: Đất thổ cư của bà Trần Thị Nguyệt được UBND TP Hải Phòng giao đất làm nhà ở theo QĐ số 277/QĐ-UBND ngày 23-2-2000 của UBND TP Hải Phòng, DT là 78,75m2. Ngày 5-6-2001 bà Nguyệt có viết giấy tặng cho em là Trần Văn Đức, DT là 78,50m2 không có xác nhận của UBND phường, ông Đức đã sử dụng làm nhà ở ổn định từ đó đến nay.

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Phùng Văn Dũng, vợ là bà Vũ Thị Huyền. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Tại số 12/63 (số cũ 21/38 Đông An Phụng) Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất như sau: Nhà đất tại địa chỉ số 21/38 Đông An Phụng (nay là 12/63 Nguyễn Bỉnh Khiêm) thuộc thửa số 35, tờ bản đồ LT.23) trước đây thuộc quyền sử dụng và quản lý của ông Trần Huy Khôi và bà Lê Thị Thành sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1990, DT là 80,0m2 (không có giấy tờ về nguồn gốc, không lấn chiếm). Ngày 22-9-1990, vợ chồng ông Khôi chuyển nhượng cho ông Lê Văn Lương, DT 80m2 (giấy tờ viết tay không có xác nhận của UBND phường). Năm 1992, vợ chồng ông Lương chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Tiến 20m2 để làm ngõ đi riêng của gia đình ông Tiến (giấy tờ viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương). DT còn lại gia đình ông Lương sử dụng là 60m2. Ngày 29-12-1994, vợ chồng ông Lương chuyển nhượng cho ông Phùng Văn Dũng và vợ là bà Vũ Thị Huyền, DT 60m2, giấy tờ viết tay có xác nhận của UBND phường. Nay vợ chồng ông Dũng có đơn xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở.

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại thắc mắc, VPĐK đất đai chi nhánh quận Ngô Quyền - Số 19 đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng sẽ làm thủ tục trình UBND quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên.

  *  VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của bà Lê Thị Phương Lan. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 8/21 Nguyễn Hữu Tuệ (số cũ 16B/15), P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc thửa đất được xác định: Nhà và đất ở tại địa chỉ số 8/21 (số cũ 16B/15) Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, Hải Phòng của ông Tô Vân đã được Sở nhà đất và Công trình đô thị Hải Phòng cấp Chứng chỉ đăng ký làm nhà trên đất sử dụng số 121/N-Q ngày 20-11-1975 với DT là 333m2 (gia đình hiện cung cấp bản photo). Ngày 26-4-1993 ông Vân và vợ là bà Nguyễn Thị Hằng chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Hưu, có xác nhận của UBND phường Gia Viên ngày 27-4-1993 (gia đình hiện cung cấp bản photo). Ngày 12-12-1996 bà Hưu trích nhượng một phần DT là 120m2 cho ông Nguyễn Quang Phương, có xác nhận của UBND phường Gia Viên ngày 12-2-1996 (ông Phương mua chung thửa đất cùng với ông Nguyễn Văn Đức và bà Nguyễn Thị Thanh). Sau đó ông Phương đứng ra tiến hành xây dựng thành 3 căn nhà 1 tầng riêng biệt (gia đình hiện cung cấp bản photo). Ngày 29-6-1997 ông Phương và ông Nguyễn Văn Đức chuyển nhượng 1 gian nhà có DT là 42,1m2 cho ông Vũ Văn Thứ, có xác nhận của UBND phường Gia Viên ngày 2-7-1997. Ngày 8-9-1997 ông Thứ và vợ là bà Hoàng Thị Doanh chuyển nhượng cho bà Trịnh Thị Mầm, có xác nhận của UBND phường Gia Viên ngày 9-9-1997. Ngày 12-11-2001 bà Trịnh Thị Mầm chuyển nhượng cho ông Lê Thành Long và vợ là bà Phùng Thị Bích Hằng, có xác nhận của UBND phường Gia Viên ngày 14-11-2001. Ông Long đã tiến hành xây dựng lại thành nhà 2 tầng. Ngày 9-10-2006 ông Long và bà Hằng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Đệ, có xác nhận của UBND phường Gia Viên ngày 10-10-2006. Ngày 6-11-2006 ông Đệ và vợ là bà Hoàng Thị Kích (Nụ) chuyển nhượng cho bà Lê Thị Phương Lan, có xác nhận của UBND phường Gia Viên ngày 10-11-2006.

  Tổng DT 42,1m2 đã được quản lý và sử dụng ổn định từ năm 1975. Trong giấy mua bán đều ghi phần diện tích trích nhượng là 44,0m2 là do các hộ đo đạc chưa chính xác.

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của bà Nguyễn Thị Sinh Vân. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 8/10/117 Cấm, P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc thửa đất như sau: Nguyên nhà ở, đất ở số 8/10/117 (cũ 8/91) Cấm - Gia Viên thuộc quyền quản lý và sử dụng của bà Trần Thị Hảo (nguồn gốc: GCN QSH ruộng đất số 6755 địa bạ số 35 do UBHC Hải Phòng cấp  ngày 25-6-1956, khi mua bán chỉ nhận được bản phô tô). Ngày 18-6-1992 ông Nguyễn Ngọc Bích vợ là Nguyễn Thị Diệp là con của bà Trần Thị Hảo chuyển nhượng cho ông Trần Phương Tư diện tích 120m2 (có xác nhận của UBND phường Gia Viên). Ngày 2-12-2005 vợ chồng ông Tư chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Sinh Vân căn nhà nằm trên DT đất 35m2 (có xác nhận của UBND phường Gia Viên).

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Nguyễn Văn Khiên (Đại diện hộ gia đình). Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 32/2B (cũ 11/2) Phạm Ngũ Lão, P. Lương Khánh Thiện, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Căn nhà, đất tại số 32/2B (cũ 11/2) Phạm Ngũ Lão, P. Lương Khánh Thiện, ông Nguyễn Văn Khiên mua của bà Nguyễn Thị Sâm ngày 20-6-1990 (có xác nhận của chính quyền địa phương); bà Sâm đứng tên chủ sở hữu (Bằng khoán số 366 GA) GCN QSH nhà và quyền sử dụng đất số: 3467/CNSH (được trích lục ngày 08-8-1994 của Sở nhà đất và Công trình đô thị). Bà Sâm chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Khiên 1 gian nhà tầng 2 có DTSD là: 29m2 cùng với khu phụ trong khuôn viên khu đất 16m2. Đến ngày 10-6-1990 gia đình ông Khiên và gia đình bà Sâm có Giấy thỏa thuận về DTSD khu sân chung của 2 hộ gia đình. Tổng DTSD căn phòng tầng 2 ông Khiên mua của bà Sâm là 29m2 và DT phụ là 16m2. Hiện nay ông Khiêm đang sử dụng khu phụ trong khuôn viên khu đất là 18,7m2 theo trích đo. Ông Khiên ăn ở ổn định từ năm 1990 đến nay. Ngày 13-4-2015 tại VPCC Toàn Cầu gồm có ông Nguyễn Văn Khiên, anh Nguyễn Mạnh Hùng, anh Nguyễn Việt Cường và chị Nguyễn Thị Châu Giang đã thống nhất cử người đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Nguyễn Văn Khiên.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại thắc mắc, VPĐK đất đai chi nhánh quận Ngô Quyền - Số 19 đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng sẽ làm thủ tục trình UBND quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên.


  CHI NHÁNH QUẬN HỒNG BÀNG

  * VP tiếp nhận đơn đề nghị cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Lưu Văn Phong. Địa chỉ thửa đất: Tổ Đống Hương, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng.

  Nguồn gốc sử dụng đất: Ngày 21-2-2014 ông Lưu Văn Phong và vợ là bà Nguyễn Thị Minh Hồng được UBND quận Hồng Bàng cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất số BP 415467, DT 107,1m2 thuộc thửa số 171+183 tờ BĐ số 35. Ngày 3-8-2017 ông Phong bà Hồng có đơn trình báo về việc mất GCN số BP 415467 (có xác nhận của CAP Quán Toan). Ngày 3-10-2017 ông Phong bà Hồng có đơn đề nghị cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do mất GCN trên.

  * VP tiếp nhận đơn đề nghị cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Hữu Tài và vợ là bà Hoàng Thị Thanh. Địa chỉ thửa đất tại số 12/2/40 Quang Đàm (số cũ 30/12 An Lạc 2), P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Ông Tài và bà Thanh được UBND quận Hồng Bàng cấp GCN QSDĐ số AI 520746 ngày 4-10-2007, DT 47,04m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận sử dụng đất. Ngày 8-2-2017, ông Tài có đơn trình báo về việc làm mất GCN trên (có xác nhận của CAP An Biên, Q. Lê Chân). Nay ông Tài và bà Thanh có đơn đề nghị cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất.

  Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân khiếu nại về quyền lợi liên quan đến đất ở trên, Chi nhánh VPĐK đất đai quận Hồng Bàng - Số 1A, Phan Chu Trinh, quận Hồng Bàng sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND quận Hồng Bàng cấp lại GCN QSDĐ cho các đình theo quy định theo quy định. Các GCN QSDĐ trước đây không còn giá trị.


  QUẬN DƯƠNG KINH

  * VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của bà Đào Thị Năng chồng là ông Vũ Văn An trú tại 49/166 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền; ông Đào Văn Hiểu vợ là bà Phạm Thị Tâm trú tại Phương Lung, Hưng Đạo, Dương Kinh; bà Phạm Thị Vân Anh chồng là ông Đào Văn Sơn trú tại Phương Lung, Hưng Đạo, Dương Kinh.

  Nguồn gốc sử dụng đất:

  1. Thửa đất số 106b, TBĐ số 06, DT: 75,0m2, tổ Phương Lung, Hưng Đạo, Dương Kinh, được UBND huyện Kiến Thụy cấp GCN QSDĐ ngày 28-12-2005 cho hộ bà Đào Thị Năng chồng là ông Vũ Văn An. Trong quá trình lưu giữ GCN hộ bà Năng đã làm thất lạc. Ngày 9-10-2017, bà Năng có đơn khai báo việc mất GCN tại UBND phường Hưng Đạo.

  2. Thửa đất số 833, TBĐ số 06, DT: 248,0m2, tổ 6, Hưng Đạo, Dương Kinh, là đất ở được UBND huyện Đồ Sơn giao đất cho ông Vũ Văn Giáp theo QĐ số 231 ngày 15-9-1985. Ngày 1-2-1987, ông Giáp chuyển nhượng cho ông Đào Văn Hiểu (có giấy tờ viết tay). Trong quá trình lưu giữ ông Hiểu làm thất lạc toàn bộ giấy tờ gốc.

  3. Thửa đất số 257, TBĐ số 06, DT: 54,0m2, tổ 6, Hưng Đạo, Dương Kinh, là một phần đất ở sử dụng trước ngày 18-12-1980 của ông Đào Văn Tạn vợ Vũ Thị Nắp. Ngày 20-12-2005, ông Tạn và bà Nắp chuyển nhượng 54,0m2 cho bà Đào Thị Tuyết (có xác nhận của chính quyền địa phương), ngày 12-9-2007, bà Tuyết chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Vân Anh (giấy viết tay).

  * VP nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Trịnh Văn Liêu vợ là bà Tạ Thị Với trú tại tổ 11, Hưng Đạo, Dương Kinh; bà Trần Thị Đợi trú tại Phúc Hải, Đa Phúc, Dương Kinh; bà Trần Thị Gái chồng là ông Đoàn Văn Thức trú tại Đông Lãm, Đa Phúc, Dương Kinh.

  Nguồn gốc sử dụng đất:

  1. Thửa đất số 430, TBĐ số 04, DT: 135,0m2, tổ 11, Hưng Đạo, Dương Kinh, là một phần đất ở sử dụng trước ngày 18-12-1980 của bà Tạ Thị Tằm. Năm 1992, bà Lê Thị Khe và bà Lê Thị Kéo (con của bà Tạ Thị Tằm) chuyển nhượng cho ông Trịnh Văn Liêu toàn bộ thửa đất (việc mua bán không có giấy tờ).

  2. Thửa đất số 512, TBĐ số 09, DT: 158,0m2, tổ Phúc Hải, Đa Phúc, Dương Kinh, được UBND huyện Kiến Thụy cấp GCN ngày 23-1-2006 cho hộ ông Trần Văn Hoàn vợ là bà Trần Thị Đợi, DT: 176,0m2. Trong quá trình lưu giữ, hộ bà Đợi đã làm thất lạc GCN.

  3. Thửa đất số 29, TBĐ số 01, DT: 257,0m2, tổ Đông Lãm, Đa Phúc, Dương Kinh, được UBND huyện Kiến Thụy cấp GCN ngày 19-6-2006 cho bà Trần Thị Gái chồng là ông Đoàn Văn Thức, DT: 257,0m2. Trong quá trình lưu giữ, hộ bà Gái đã làm thất lạc GCN.

  * VP tiếp nhận 5 hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Nguyễn Tài Khẩu và vợ là bà Nguyễn Thị Xen, trú tại Cao Bộ, Đại Hà, Kiến Thụy; 4 hồ sơ của ông Ngô Xuân Văn và vợ là bà Trịnh Thị Thanh Nga, trú tại Quyết Tiến, Hợp Đức, Đồ Sơn; 2 hồ sơ của ông Đặng Bá Minh và vợ là bà Hoàng Thị Thảo trú tại Kim Sơn, Tân Trào, Kiến Thụy; của ông Đặng Bá Văn và vợ là bà Nguyễn Thị Thương trú tại Kim Sơn, Tân Trào, Kiến Thụy; của ông Phạm Đình Thuy và vợ là bà Bùi Thị Hà, trú tại Quý Kim, Hợp Đức, Đồ Sơn.

  Nguồn gốc sử dụng đất:

  1. Thửa đất số 139, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/8/1997 cho hộ ông Bùi Đức Tấn (Phiếu thu tiền cấp QSDĐ số 90 ngày 25/6/2002). Ngày 10/8/2009, ông Tấn chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Tài Khẩu theo Hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN) QSDĐ do UBND xã Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  2. Thửa đất số 140, TBĐ số 51 DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/8/1997 cho hộ ông Ngô Văn Hạnh (Phiếu thu tiền cấp QSDĐ số 23 ngày 02/01/2002). Ngày 10/8/2009, ông Hạnh chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Tài Khẩu theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực;

  3. Thửa đất số 141, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/8/1997 cho hộ bà Trần Thị Thảo (Phiếu thu tiền cấp QSDĐ số 08 ngày 15/01/2003). Ngày 16/12/2008, bà Thảo chuyển nhượng 150,0m2 thửa đất trên cho ông Vương Văn Vũ theo HĐCN QSDĐ do UBND PHƯờNG Tân Thành chứng thực; Ngày 19/7/2009, ông Vương Văn Vũ chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Tài Khẩu theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực.

  4. Thửa đất số 142, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/8/1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Chín (Phiếu thu tiền cấp QSDĐ số 09 ngày 15/01/2003). Ngày 16/12/2008, bà Chín chuyển nhượng 150,0m2 thửa đất trên cho ông Vương Văn Vũ theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực; Ngày 19/7/2009, ông Vũ chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Tài Khẩu theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực.

  5. Thửa đất số 148, TBĐ số 01 (theo bản đồ giải thửa), DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ ông Đỗ Xuân Vịnh (Phiếu thu tiền cấp QSDĐ số 55 ngày 18/01/2002). Ngày 07/02/2009, ông Vịnh chuyển nhượng 150,0m2 thửa đất trên cho bà Nguyễn Thị Hằng theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực; Ngày 07/6/2009, bà Hằng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Tài Khẩu và vợ là bà Nguyễn Thị Xen theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực.

  6. Thửa đất số 116, TBĐ số 48 DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ ông Vũ Minh Tân (Phiếu thu tiền cấp QSDĐ số 111 ngày 09/10/2002). Ngày 28/7/2008, ông Tân chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Ngô Xuân Văn theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày;

  7. Thửa đất số 115, TBĐ số 48 DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ ông Nguyễn Tiến An (Phiếu thu tiền cấp QSDĐ số 82 ngày 16/4/2002). Ngày 25/7/2008, ông An chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Ngô Xuân Văn theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày;

  8. Thửa đất số 42, TBĐ số 48, DT 180,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 16/10/1994 cho hộ ông Nguyễn Văn Tía (Phiếu thu lệ phí cấp đất ở số 01 ngày 30/12/1991, Phiếu thu số 18 ngày 30/12/1992). Ngày 19/9/2002, ông Tía chuyển nhượng 180,0m2 đất ở tại thửa đất trên cho ông Phạm Văn Khuyến theo HĐCN QSDĐ do UBND xã Tân Thành xác nhận; Ngày 12/01/2008, ông Khuyến chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Ngô Xuân Văn theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực;

  9. Thửa đất số 52, TBĐ số 51 DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ ông Đoàn Văn Duy (Phiếu thu tiền cấp QSDĐ số 11 ngày 02/2/2003). Ngày 20/5/2008, ông Duy chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Ngô Xuân Văn theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày;

  10. Thửa đất số 104, TBĐ số 48 DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ ông Ngô Văn Tạo (Phiếu thu tiền cấp QSDĐ số 102 ngày 01/9/2002). Ngày 16/2/2009, ông Tạo chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Đặng Bá Minh theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày;

  11. Thửa đất số 105, TBĐ số 48 DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ ông Đỗ Xuân Hiếu (Phiếu thu tiền cấp QSDĐ số 22 ngày 02/01/2002). Ngày 16/2/2009, ông Hiếu chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Đặng Bá Minh theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

  12. Thửa đất số 103, TBĐ số 48 DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ ông Nguyễn Văn Hiền (Phiếu thu tiền cấp QSDĐ số 102B ngày 01/9/2002). Ngày 16/8/2009, ông Hiền chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Đặng Bá Văn theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực;

  13. Thửa đất số 33, TBĐ số 44, thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Giấy giao đất làm nhà ở ngày 06/8/1993 cho hộ bà Vũ Thị Thảo (Phiếu thu tiền SDĐ số 15 ngày 03/3/2002). Ngày 03/01/2009, bà Thảo chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Phạm Đình Thuy theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày;

  14. Thửa đất số 148, TBĐ số 01 (theo bản đồ giải thửa) thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1993 cho hộ bà Phạm Thị Bích Loan (Phiếu thu tiền SDĐ số 78 ngày 02/3/2002). Ngày 25/02/2009, bà Loan chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Cao Đức Thành theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày.

  Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh - Km3, đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng. tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông