XÉT CẤP GCN QSDĐ THÁNG 12-2017

  16:09 04/12/2017

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN NGÔ QUYỀN

  Ngày 5 tháng 12 năm 2017

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ QSDĐ của bà Phạm Thị Tân Ninh. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ QSDĐ: Số 17/35/201 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà ở, đất ở tại địa chỉ số 17/35/201 Lạch Tray, P. Lạch Tray, trước đây thuộc quyền quản lý và sử dụng của ông Đặng Thành Lập và vợ là Lâm Thị Minh làm nhà ở từ trước 15-10-1993, DT 40m2 (căn cứ theo phiếu ý kiến khu dân cư). Ngày 6-5-1995 vợ chồng ông Lập chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hồng Hà, DT 40m2 để ở cho đến nay. Năm 2000 vợ chồng bà Hà tự bỏ kinh phí xây dựng nhà 2 tầng, DT xây dựng 40m2. Năm 2001 Sở Địa chính đo vẽ DT gia đình bà Hà sử dụng thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ LT.22, DT 40,8m2 (0,8m2 là sai lệch trong khi đo vẽ). Năm 2006 bà Nguyễn Thị Hồng Hà và chồng là ông Phạm Văn Thịnh tặng cho con gái là bà Phạm Thị Tân Ninh (văn bản thỏa thuận bằng giấy viết tay). Nay bà Phạm Thị Tân Ninh xin cấp GCN QSDĐ QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất, DT 40,0m2.

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Nguyễn Đức Phả và vợ là bà Phạm Thị Bình. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 255 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nguyên đất ở, nhà ở của ngôi nhà số 255 (số cũ thửa số 13 khu bãi làm cầu đường phía Bắc) Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, thuộc quyền quản lý và sử dụng của ông Nguyễn Văn Điệp, được UBND TP Hải Phòng cấp GPSD đất tạm thời số 60/Xây dựng ngày 14-4-1993, DT 64m2. Đến ngày 23-12-1993, ông Điệp và vợ là bà Nguyễn Thị Liên có giấy thỏa thuận mua bán đất cho bà Phạm Thị Bình (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). DT chênh lệch 13,3m2 so với giấy tờ mua bán và hồ sơ kỹ thuật thửa đất của UBND phường Máy Chai quản lý là do vợ chồng bà Bình, ông Phả tự lấn đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường Lê Thánh Tông sau ngày 15-10-1993, thửa đất trên không có tranh chấp và phù hợp quy hoạch đất ở.

  Ngày 7 tháng 12 năm 2017

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Nguyễn Văn Thấn và vợ là bà Phạm Thị Luyện. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 32/136 Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nguyên đất ở, nhà ở của ngôi nhà số 32/126 (cũ 61/126 Ngô Quyền, P. Máy Chai) thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông Vũ Đức Chính và vợ là bà Phạm Thị Đạt làm nhà ở từ trước năm 1992, DT 45m2, không có giấy tờ nguồn gốc sử dụng đất và không lấn chiếm (căn cứ phiếu lấy ý kiến khu dân cư). Ngày 27-5-1993, ông Chính và bà Đạt chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Luyện và chồng là ông Nguyễn Văn Thấn quản lý và sử dụng căn nhà và đất ở tại địa chỉ nói trên từ đó đến nay, ranh giới thửa đất không thay đổi, không tranh chấp.

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Lê Đức Giang và vợ là bà Lê Thị Hoa. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 16/66 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà đất tại địa chỉ số 16/66 Lạch Tray (nay số mới là 12, 14/66 Lạch Tray) được UBND Quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất ngày 18-4-2005, số bìa AB121214, số vào sổ HO0142/QSDĐ/NQ, DT 72,20m2. Ngày 20-7-2009, vợ chồng ông Giang lập Giấy chuyển đổi đất với hộ ông Ngô Thừa Đoan và vợ là bà Phạm Thị Loan (giấy viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương) nội dung cụ thể như sau: ông Giang được sử dụng một phần lối riêng của nhà ông Đoan với DT 2,50m2, đổi lại ông Giang nhường lại một phần đất DT 1,40m2 để gia đình ông Đoan sử dụng làm sân. Ông Giang để lại 1,0m2 để mở rộng ngõ đi chung. Tổng DT gia đình ông Giang đang sử dụng là: 72,30m2. Phần DT 2,5m2 tăng thêm có nguồn gốc như sau: trước đây thuộc quyền quản lý và sử dụng của ông Nguyễn Ngọc Lợi và bà Phạm Thị Thu làm nhà ở từ năm 1981 (căn cứ Sổ hộ khẩu), không lấn chiếm, không tranh chấp. Năm 1992, vợ chồng ông Lợi và bà Thu cho con gái là Nguyễn Thị Thu Nguyệt (giấy cho, tặng bị thất lạc). Ngày 5-9-2007 bà Nguyệt và chồng là Hoàng Tiến Hảo chuyển nhượng cho ông Hoàng Minh Sơn (giấy viết tay, có xác nhận của UBND phường). Ngày 18-12-2007 ông Sơn và vợ là Nguyễn Thị Bích Hợp chuyển nhượng cho ông Ngô Thừa Đoan và bà Phạm Thị Loan (giấy viết tay, có xác nhận của UBND phường). Năm 2009, ông Lê Đức Giang được UBND quận Ngô Quyền cấp Giấy phép xây dựng số 303/GPXD ngày 12-8-2009, nhà 3 tầng và hoàn thành trong năm 2009.

  Nay ông Lê Đức Giang có đơn trình bày và cam kết về việc giấy tờ mua bán viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương.

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của bà Nguyễn Thị Tuyết Dung và chồng là ông Bùi Đức Luân. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 5/49/63 (cũ 63B/1) Cấm, P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà và đất ở tại địa chỉ số 5/49/63 (cũ 63B/1) Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, nguyên thuộc quyền quản lý của bà Nguyễn Thị Hiên quản lý và sử dụng ổn định từ trước năm 1990 với DT là 55,6m2. Tháng 3-1982 bà Hiên chuyển nhượng cho ông Trần Hữu Quế, giấy chuyển nhượng bị thất lạc. Ngày 7-4-1983 ông Quế chuyển nhượng cho ông Nguyễn Phan Lâm, việc chuyển nhượng do hai bên gia đình tự thỏa thuận bằng giấy viết tay, không có xác nhận của UBND phường. Ngày 23-5-1989 ông Lâm và vợ là bà Lương Thị Phòng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Anh Tuấn, việc chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường. Trong giấy tờ mua bán chỉ ghi phần DT nhà, bếp, xí tắm là 50m2, DT thực tế là 55,6m2, DT biến động tăng là 5,60m2 là do tại thời điểm mua bán không đo vẽ cụ thể mà chỉ kê khai ước lượng; toàn bộ DT 55,60m2 được sử dụng từ trước năm 1990, không lấn chiếm, không tranh chấp, ranh giới vẫn giữ nguyên hiện trạng từ năm 1990 đến nay. Một phần DT 21,0m2 của nhà và đất ở tại địa chỉ số 5/49/63 (cũ 63B/1) Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, nguyên thuộc quyền quản lý của bà Nguyễn Thị Hời quản lý và sử dụng ổn định từ trước năm 1990, không lấn chiếm, không có tranh chấp. Ngày 1-1-1991 bà Hời chuyển nhượng cho bà Đinh Thị Tâm và chồng là Nguyễn Anh Tuấn, việc mua bán do hai bên gia đình tự thỏa thuận bằng giấy viết tay không có xác nhận của UBND phường. Tổng DT vợ chồng ông Tuấn nhận chuyển nhượng là  76,6m2. Năm 1992 vợ chồng ông Tuấn, bà Tâm đầu tư xây dựng lại thành nhà 2 tầng trên toàn bộ DT 76,6m2. Ngày 27-12-2000 ông Tuấn và bà Tâm chuyển nhượng toàn bộ DT là 76,6m2 cho em gái là bà Nguyễn Thị Tuyết Dung và chồng là ông Bùi Đức Luân, việc chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường. Trong giấy mua bán chỉ ghi phần DT là 76m2 là do các hộ đo đạc chưa chính xác.

  Nay bà Nguyễn Thị Tuyết Dung  có đơn trình bày và cam kết về việc giấy tờ mua bán viết tay thất lạc.

  Ngày 18 tháng 12 năm 2017

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Nguyễn Mạnh Dũng và vợ là bà Trịnh Thị Thu Hà. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 20/70 (nay là số 36/70) Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà ở, đất ở tại địa chỉ số 20/70 (nay là số 36/70) Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền (thuộc thửa đất số 83, TBĐ LT.09) trước đây thuộc quyền sử dụng của vợ chồng bà Hoàng Thị Côi làm nhà ở từ trước 15-10-1993 (căn cứ theo Phiếu ý kiến khu dân cư, không giấy tờ về nguồn gốc, không lấn chiếm). Năm 1995, chồng bà Côi chết, không để lại di chúc. Ngày 5-8-1998, bà Côi (là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất còn sống và là người giám hộ cho các con chưa đến tuổi trưởng thành, ngoài bà Côi ra không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất có quyền và nghĩa vụ liên quan) chuyển nhượng nhà đất cho bà Nguyễn Thị Lệ Nga, DT 34m2 (giấy viết tay, có xác nhận của UBND phường). Ngày 13-5-2000, vợ chồng bà Nga chuyển nhượng cho ông Nguyễn Mạnh Dũng và bà Trịnh Thị Thu Hà, DT 34m2 để ở cho đến nay (giấy viết tay, có Biên bản xác minh hiện trạng nhà ở theo đơn trình báo “Xin chuyển nhượng nhà ở” được UBND phường Lạch Tray xác nhận ngày 14-5-2000). Thực tế DT gia đình ông Dũng sử dụng là 33,60m2 (chênh lệch 0,6m2 là do đo vẽ không chính xác). Năm 2001 vợ chồng ông Dũng tự bỏ kinh phí xây dựng nhà 2,5 tầng, DT xây dựng là 33,60m2 để ở đến nay. Nay ông Nguyễn Mạnh Dũng và bà Trịnh Thị Thu Hà xin cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 36/70 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, DT 33,60m2.

  * VP nhận đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Trần Phú Hoàn và Vợ là bà Nguyễn Thanh Hằng. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: số 16/143 (số cũ 16/105) Cấm, P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà và đất ở tại địa chỉ số 16/143 (số cũ 16/105) Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, của ông Lê Quang Thành và vợ là bà Nguyễn Thị Loan quản lý và sử dụng ổn định làm nhà ở từ trước năm 1990, với DT là 80,0m2, không có giấy tờ về nguồn gốc, không lấn chiếm, không có tranh chấp (Phiếu ý kiến tổ dân phố số 13 ngày 3-11-2017). Ngày 1-7-1995 vợ chồng ông Thành chuyển nhượng 80,0m2 cho vợ chồng ông Phạm Mạnh Hải. Ngày 22-9-1995 vợ chồng ông Hải chuyển nhượng 80,0m2 cho vợ chồng ông Đào Mạnh Long. Ngày 11-7-1997 ông vợ chồng Long chuyển nhượng 80,0m2 cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Thành. (Toàn bộ giấy tờ mua bán trên đã bị thất lạc). Ngày 2-8-2001 ông Thành và bà Hằng chuyển nhượng 80,0m2 cho ông Nguyễn Anh Đức, việc chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường Gia Viên. Trong giấy tờ mua bán năm 2001 ghi DT chuyển nhượng là 76,0m2 là do đo đạc không chính xác. Ngày 20-12-2007 ông Đức và bà Vân chuyển nhượng 80,0m2 cho ông Nguyễn Quốc Túy việc chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường Gia Viên ngày 24-12-2007. Ngày 18-5-2010 ông Túy và vợ là bà Vũ Thị Hường chuyển nhượng cho ông Trần Phú Hoàn và vợ là bà Nguyễn Thanh Hằng, việc chuyển nhượng do hai bên gia đình tự thỏa thuận bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. DT thực tế hộ ông Hoàn xin cấp GCN QSDĐ là 79,30m2, DT biến động giảm so với bản đồ địa chính là do đo vẽ không chính xác. Nay vợ chồng ông Trần Phú Hoàn có đơn xin cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở.

  Sau 15 ngày kể từ ngày công khai thông báo này trên báo An ninh Hải Phòng và UBND các phường liên quan, nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại thắc mắc về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai quận Ngô Quyền - Số 19 đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền sẽ làm thủ tục trình UBND quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình tại địa chỉ nói trên.

  Ngày 7 tháng 12 năm 2017

   * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Ngô Văn Khuê và bà Vũ Thị Kim Chung. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 16/43/313 Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nguyên căn nhà địa chỉ 16/43/313 Đà Nẵng, P. Cầu Tre là của bà Vũ Thị Đông quản lý, sử dụng, giấy tờ gồm có: Giấy phép sử dụng đất tạm thời số 134/QH của UBND TP Hải Phòng cấp cho bà Vũ Thị Đông ngày 19-12-1994, DT 65,25m2 (biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, phiếu thu giấy nộp tiền đất); Giấy phép xây dựng nhà ở mới số 210/VQH ngày 20-9-1995 do Viện Quy hoạch TP Hải Phòng cấp cho bà Vũ Thị Đông; Đơn xin chuyển nhượng QSDĐ của bà Vũ Thị Đông cho bà Vũ Thị Kim Chung ngày 26-5-1999 có xác nhận của chính quyền địa phương. Đến năm 2004, ông Ngô Văn Khuê đã được đăng ký tên trong hồ sơ kỹ thuật địa chính phường Cầu Tre quản lý. Ngày 13-3-2013, ông Khuê (chồng bà Chung) đã chuyển hộ khẩu về căn nhà tại địa chỉ nêu trên. Gia đình ông Khuê, bà Chung đã sử dụng ổn định từ đó đến nay. Hàng năm đóng thuế đầy đủ. Nay vợ chồng ông Khuê, bà Chung có đơn xin cấp GCN QSD đất ở, nhà ở tại địa chỉ trên.

  Sau 30 ngày kể từ ngày công khai thông báo này trên báo An ninh Hải Phòng và UBND các phường liên quan, nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại thắc mắc về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai quận Ngô Quyền - Số 19 đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền sẽ làm thủ tục trình UBND quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình tại địa chỉ nói trên.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN

  Ngày 5 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Trần Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Tuyết Vân. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 33/30 Phố chợ Cột Đèn, P. Dư Hàng, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của bà Nguyễn Thị Hợp quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước những năm 1990. Ngày 25/2/1990 bà Hợp chuyển nhượng cho ông Nguyễn Quang Phó với DT 34m2 (giấy mua bán viết tay). Ngày 17/5/1992 ông Phó chuyển nhượng cho ông Trần Tiến Dũng với DT 38m2 (giấy bán nhà viết tay, 04m2 là do ông Phó mua thêm của bà Đức năm 1991)

  Hiện trạng theo đo vẽ mới DT sử dụng là 45,40m2, DT đủ điều kiện cấp giấy là 41,40m2, tăng DT 3,40m2 so với giấy mua bán năm 1992, sai số là do trong quá trình mua bán trước đây hai bên gia đình chỉ ước lượng, ước khoảng 38m2 chứ không đo vẽ chi tiết như hiện nay. Toàn bộ DT 41,49m2 trên đều có nguồn gốc sử dụng là đất ở từ trước năm 1990 của bà Nguyễn Thị Hợp. Đến nay các mốc giới không thay đổi đều nằm trong khuôn viên của gia đình, xung quanh các hộ đã xây dựng nhà ở, tường bao riêng biệt, gia đình ông Dũng và bà Vân ăn ở ổn định liên tục từ đó đến nay, hằng năm gia đình có nộp thuế nhà đất đầy đủ với chính quyền địa phương lấy ý kiến của tổ dân phố về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đã được bà con hàng xóm, tổ dân phố xác nhận).

  Căn cứ hồ sơ kỹ thuật thửa đất: số thửa 175 tờ bản đồ số 02. Bản đồ địa chính phường năm 2005; Mục đích sử dụng đất là đất ở thổ cư; Tên chủ sử dụng đất là ông: Trần Tiến Dũng; DT sử dụng 45,70m2; DT xin cấp GCNQSDĐ: 41,40m2 (có hồ sơ kỹ thuật thửa đất kèm theo).

  Ghi chú: thửa đất số 175 tờ bản đồ số 02 bản đồ địa chính phường năm 2005; địa chỉ số 33/30 phố Chợ cột đèn (số cũ 36/107), phường Dư Hàng, của ông Trần Tiến Dũng và vợ Nguyễn Thị Tuyết Vân đang sử dụng có diện tich xin được cấp GCNQSDĐ: 41,40m2. Hiện trạng thửa đất từ trước đến nay các mốc giới không thay đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Duy Lân và bà Vũ Thị Vĩnh,  ở tại số 16/133 Vũ Chí Thắng, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở do gia đình ông Bùi Văn Hảo quản lý, sử dụng từ năm 1990. Ngày 15/10/2000 ông Hỏa chuyển nhượng cho ông Vũ Duy Lân, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Hiện ông Vũ Duy Lân và vợ là bà Vũ Thị Vĩnh đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp lại GCN QSDĐ với DT 58.2m2.

  Ngày 6 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Dương Văn Bình và bà Đinh Thị Đào. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 2A/99 Phạm Hữu Điều, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở do gia đình ông Phạm Văn Thâu và bà Trần Thị Tuất sử dụng làm nhà ở từ năm 1956. Năm 2002, phường Niệm Nghĩa đo đạc bản đồ địa chính, thửa đất có DT 61,3m2 thuộc thửa đất số 632 tờ bản đồ 09 bản đồ địa chính phường. Năm 2009, bà Tuất có đơn xin bán nhà xây dựng trên một phần DT cho ông Dương Văn Bình, có xác nhận của UBND phường ngày 16/6/2009, DT chuyển nhượng được gia đình kê khai là 18,56m2 (văn bản này hiện còn bản sao, bản chính thất lạc). DT đề nghị cấp GCN: 18,50m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Đặng Thị Hồng Vân. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số nhà 50/262 Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nhà và đất ở của công Nguyễn Văn Thiệu quản lý và sử dụng trước ngày 10-1-1972 (toàn bộ giấy tờ liên quan đến nhà và đất đã bị thất lạc do bị bắn phá năm 1972). Đến ngày10-1-1983 ông Thiệu có cho cháu là Nguyễn Thị Quy toàn bộ thửa đất trên với DT là 360m2 bằng giấy viết tay có sự chứng kiến của tổ trưởng tổ dân phố và Cụm dân cư. Đến ngày 16-7-1983 có ra UBND phường xác nhận việc cho tặng đất trên. (toàn bộ giấy tờ mua bán gốc hiện do hộ số 46/262 Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, Q, Lê Chân quản lý; gia đình chỉ cầm bản photo). Đến ngày 10-1-1993 bà Quy chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Thịnh với DT là 250m2, có xác nhận của UBND phường Trần Nguyên Hãn. (toàn bộ giấy tờ mua bán gốc hiện do hộ số 46/262 Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân quản lý; Gia đình chỉ cầm bản photo).

  Đến ngày 26-7-1996 ông Thịnh bán một phần DT là 58m2 cho ông Nguyễn Thanh Sơn bằng giấy viết tay có xác nhận của Tổ trưởng tổ dân phó và UBND phường Trần Nguyên Hãn. Hiện thửa đất có DT 56,80m2 thuộc thửa số 169 tờ bản đồ 06. Sử dụng để làm nhà ở từ năm 1993 đến ngay ổn định không có tranh chấp.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho bà Lê Thị Thuận (đại diện sử dụng đất). Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số nhà 43/11 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất thể hiện như sau: Thửa đất nguyên là đất ở của ông Trần Văn Cường và bà Nguyễn Thị Lương quản lý và sử dụng làm nhà ở trước năm 1990 với DT 48,00m2 (trên thửa đất mua lại của bà Phạm Thị Lan, giấy tờ mua bán viết tay đã bị thất lạc mất). Ngày 9-1-1997, ông Cường và bà Lương chuyển nhượng cho bà Lê Thị Thuận với DT 48,00m2 (đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường ngày 17-1-1997). Ngày 26-7-2017, bà Thuận vợ ông Hoàng Huy Tuyến (đã chết năm 2015) cùng con trai là Hoàng Huy Tâm có văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ. Bằng văn bản này, những người có tên nêu trên cùng thống nhất để bà Lê Thị Thuận làm người đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ (văn bản thỏa thuận cử người đại diện có chứng nhận của VPCC số 1 TP Hải Phòng theo hợp đồng công chứng số 2394TQT/VBCĐD; Quyển số 02/2017/TP/CC-SCC/HĐGD). Hiện thửa đất có DT sử dụng theo đo vẽ mới là 36,80m2, DT đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ là 36,80m2 thuộc thửa đất số 355, tờ bản đồ số 07 bản đồ địa chính phường năm 2005.

  Ngày 7 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Trần Văn Lâm và bà Phạm Thị Chung, ở tại số 21/43/122 (số cũ 11/122) Đình Đông, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Đặng Quý Nhã (Đặng Văn Nhã) có bằng khoán tạm thời, địa bộ khu Lạch Tray A, số 124-P, số địa chính H-3-262 (trích ở số 322 khu Lạch Tray A) với DT 360m2 do Chi cục Quản lý nhà đất Hải Phòng cấp ngày 9-6-1969 (bản pho to), bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Ngày 26-6-1988 ông Nhã và bà Đỗ Thị Hợi có giấy thỏa thuận mua bán nhà cho ông Nguyễn Mạnh Quang đã được UBND phường Đông Hải xác nhận ngày 28-6-1988 (bản pho to), bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Ngày 24-4-1993 ông Quang có đơn xin bán nhà cho ông Trần Văn Tuấn một phần DT kê khai là 180,0m2 đã được UBND phường Đông Hải xác nhận ngày 24-4-1993 (bản pho to), bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Ngày 4-11-2005, ông Trần Minh Tuấn cùng cùng bà Lê Thị Hòa, ông Lương Công Quảng và bà Lương Thị Thu Trang có đơn xin bán nhà cho bà Đỗ Thị Ót một phần DT là 30,9m2 đã được UBND phường Đông Hải xác nhận ngày 9-11-2005. Ngày 10-9-2008 bà Ót và chồng là Phạm Văn Vĩnh chuyển nhượng cho ông Trần Văn Lâm và vợ là bà Phạm Thị Chung bằng giấy tờ mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. DT xin cấp GCN 31,0m2.

  Ngày 12 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Lê Thị Hà, ở tại số 64/57/259 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980 TBĐ số 01, thửa số 999 có DT 892m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Mai Xuân Rực. Năm 1990, TBĐ số 01, thửa số 1868 có DT 892m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Mai Xuân Rực. Năm 1995, TBĐ số 18, thửa số 148 có DT 8052m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Mai Xuân Rực. Năm 2005, TBĐ số 12, thửa số 134 có DT 41.6m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi bà Nguyễn Thị Hoàng Yến.

  Quá trình sử dụng đất: Đất thổ cư của ông Mai Xuân Rực và bà Vũ Thị Mạn chuyển nhượng 1 phần DT 44.0 cho bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 20/6/2010, bà Yến chuyển nhượng cho bà Lê Thị Hà, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện bà Lê Thị Hà đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 41.2m2.

  Ngày 13 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Trần Thị Ngọc Bích, ở tại số 18/52/97/96 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980 TBĐ số 01, thửa số 1209 có DT 715m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Nguyễn Đình Khoát. Năm 1990, TBĐ số 01, thửa số 64 có DT 715m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Nguyễn Đình Khoát. Năm 1995, TBĐ số 10, thửa số 322 có DT 444m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Nguyễn Đình Sinh. Năm 2005, TBĐ số 13, thửa số 02 có DT 22.4m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi Trần Thị Bích Ngọc.

  Quá trình sử dụng đất: Đất của ông Nguyễn Đình Khoát quản lý, sử dụng ổn định trước năm 1980. Năm 1996, ông Khoát và con là Nguyễn Đình Sinh chuyển nhượng cho ông Lưu Quang Luật và bà Nguyễn Thị Phương (có biên bản làm việc với ông Sinh). Năm 1998, ông Luật chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Ngoan (có biên bản làm việc với ông Luật và bà Phương). Ngày 29-4-2002, bà Ngoan chuyển nhượng cho bà Trần Thị Ngọc Bích, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện bà Trần Thị Ngọc Bích đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 22.4m2.

  Ngày 14 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Quang Huy và bà Cao Thị Hằng. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 21/154/173 (số cũ: 17/90/173) Hàng Kênh, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Đặng Đình Khoa sử dụng đất làm nhà ở trước năm 1974 hồ sơ gốc về quyền sử dụng đất hiện không có. Căn cứ sổ hộ khẩu số 280204588, chủ hộ Đặng Trung Hiếu (là con ông Đặng Đình Khoa) nhập sinh năm 1974 (bản sao công chứng kèm theo). Căn cứ hồ sơ kỹ thuật thửa đất: thửa đất số 549, tờ bản đồ số 06, DT 30,70m2 bản đồ địa chính phường năm 2002. Chủ sử dụng đất ông Đặng Đình Khoa (hồ sơ kỹ thuật thửa đất kèm theo). Ông Khoa chết. Ngày 12-3-2013 bà Nguyễn Thị Hồng cùng các con Đặng Trung Hiếu, vợ Dương Thị Hương, Đặng Hữu Hòa chuyển nhượng nhà đất cho ông Nguyễn Quang Huy và bà Cao Thị Hằng giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Ngày 30-12-2013 có Biên bản kiểm tra xác minh việc mua bán chuyển nhượng nhà ở, đất ở của ông Nguyễn Quang Huy và bà Cao Thị Hằng do UBND phường Hàng Kênh lập (Biên bản kèm theo). DT xin cấp GCN: 30,1m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Vinh và bà Đào Thị Cúc. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 15/27/107 (số cũ: 11/107) Đình Đông, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên đất ở của ông Vũ Trọng Nghinh có GCN QSH ruộng đất số 852, đại bạ số 845 do UBHC thành phố Hải Phòng cấp ngày 7-6-1956 (bản photocopy). Ngày 24-9-1996 ông Nghinh cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tình chuyển nhượng một phần DT nhà ở đất ở cho ông Lưu Tiến Vinh cùng vợ là bà Lê Thị Thủy, đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường Đông Hải ngày 25-9-1996. DT kê khai 59,6m2. Ngày 27-4-1998 ông Vinh cùng vợ là bà Lê Thị Thủy chuyển nhượng cho ông Nguyễn Việt Cường, đơn xin bán nhà có xác nhận UBND phường Đông Hải ngày 28-4-1998. DT kê khai 59,60m2. Ngày 8-6-2007 ông Cường cùng vợ là bà Võ Thị Quốc Hà chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tân Vinh cùng vợ là bà Đào Thị Cúc, giấy mua bán nhà không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ông Vinh cùng vợ là bà Đào Thị Cúc sử dụng nhà ở, đất ở từ khi nhận chuyển nhượng đến thời điểm hiện nay không có tranh chấp về QSDĐ. DT xin cấp GCN: 55,4m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Đức Báu và bà Nguyễn Thị Hồng Nga. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số nhà 3/1/28/52 (số cũ 7/52) Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: nguyên là đất ở của ông Nguyễn Đức Lợi và bà Đào Thị Thu quản lý và sử dụng từ trước năm 1990 (trên thửa đất mua lại của bà Trần Thị Hòa, giấy tờ mua bán chuyển nhượng đã bị thất lạc mất). Ngày 15-4-1997 ông Lợi và bà Thu chuyển nhượng cho ông Phạm Thanh Lý và bà Phạm Thị Hải Yến với DT 42m2 (đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường). Ngày 20-12-2010 ông Lý và bà Yến chuyển nhượng cho ông Hoàng Đức Báu và bà Nguyễn Thị Hồng Nga với DT 42m2 (giấy bán nhà viết tay). Hiện trạng theo đo vẽ với DT sử dụng là 46,55m2 tăng 4,55m2 so với giấy mua bán năm 1997, toàn bộ DT 46,55m2 trên đều có nguồn gốc sử dụng là đất ở từ trước năm 1990 của ông Nguyễn Đức Lợi và bà Đào Thị Thu. Qua các chủ sử dụng đến nay các mốc giới không thay đổi đều nằm trong khuôn viên của gia đình, xung quanh các hộ đã xây dựng nhà ở, tường bao riêng, gia đình ông Báu bà Nga ăn ở ổn định liên tục từ đó đến nay (có đơn trình bày và cam kết về nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến của tổ dân phố về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đã được bà con hàng xóm, tổ dân phố xác nhận). Hiện thửa đất có DT sử dụng theo đo vẽ mới là 46,55m2, DT đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ là 46,55m2 thuộc thửa đất số 821 tờ bản đồ 06 bản đồ địa chính phường năm 2005.

  Hiện nay ông Hoàng Đức Báu và bà Nguyễn Thị Hồng Nga đang sử dụng đất làm nhà ở ổn định từ ngày 20-12-2010 tại địa chỉ số nhà 3/1/28/52 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, nhà đất hiện không tranh chấp về quyền sử dụng đất, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất.

  Ngày 15 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Văn Phong và bà Trần Thị Ngấn. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 16/66/280 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở do gia đình ông Nguyễn Sỹ Long và bà Ngô Thị Thái sử dụng làm nhà ở từ trước ngày 15-10-1993. Năm 1999, ông Long và bà Thái thỏa thuận chuyển nhượng một phần DT cho ông Nguyễn Phú Tươi, theo thỏa thuận viết tay lập ngày 16-12-1999 và biên bản kiểm tra sử dụng đất và xây dựng công trình 223/BBKT ngày 20-12-1999. Năm 2000, ông Tươi và bà Nguyễn Thị Quý thỏa thuận chuyển nhượng nhà cho ông Đỗ Văn Phong và bà Trần Thị Ngấn, khi chuyển nhượng có lập giấy viết tay ghi ngày 15-4-2000. Gia Đình ông Phong và bà Ngấn sử dụng nhà đất ổn định đến nay có đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ. Hiện thử đất có DT 44,60m2 thuộc thửa số 102 TBĐ 09 bản đồ địa chính phường năm 2002.

  Gia đình ông Đỗ Văn Phong và bà Trần Thị Ngấn đang sử dụng đất ổn định tại địa chỉ 16/66/280 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, nhà đất hiện không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch, đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Văn Ba và bà Trần Thị Nga. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 5/20/66/280 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở do gia đình ông Lê Quang Nam sử dụng làm nhà ở từ trước ngày 15-10-1993. Năm 1995, ông Nam thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất cho ông Lê Văn Ba và bà Trần Thị Nga, giấy tờ liên quan hiện thất lạc. Năm 2002 phường Niệm Nghĩa đo đạc bản đồ địa chính, thửa dất ông Ba sử dụng thể hiện với DT 51,00m2 thộc thửa đất số 55 TBĐ 09 bản đồ địa chính phường. Gia đình ông Ba và bà Nga sử dụng nhà đất ổn định, liên tục, chấp hành nộp thuế đất đầy đủ đến nay có đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ. Hiện thửa đất có DT 48,00m2 thuộc thửa số 56 TBĐ 09 bản đồ địa chính phường năm 2002.

  Gia đình ông Lê Văn Ba và bà Trần Thị Nga đang sử dụng đất ổn định tại địa chỉ 5/20/66/280 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, nhà đất hiện không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch, đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ.

  Ngày 21 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Bá Đăng và bà Nguyễn Thị Ngọc Hà tại số 69 phố Chợ Đôn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở do gia đình ông Nguyễn Lâm Tới được UBND TP Hải Phòng giao theo QĐ số 602/QĐ-UBND ngày 12-4-2000. Ông Tới được giao lô số 109 với DT 60.0m2 tại mặt bằng khu dân cư mới Đồng Bún thuộc phường Niệm Nghĩa (nay là số 69 phố Chợ Đôn, P. Nghĩa Xá). Năm 2001, ông Tới chuyển nhượng cho ông Vũ Văn Tuân và bà Phạm Thị Thủy, giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường Niệm Nghĩa ngày 10-11-2001. Năm 2003, ông Tuân và bà Thủy chuyển nhượng cho ông Nguyễn Bá Đăng và bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, giấy tờ chuyển nhượng viết tay ngày 29-4-2003 không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện ông Nguyễn Bá Đăng và bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 60.0m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Lê Xuân Thanh và bà Trần Thị Kim Anh, số 14/34/157 Hồ Sen, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất làm nhà ở của bà Đặng Thị An trên GCN QSDĐ số 4427 địa bạ 408 do UBHC TP Hải Phòng cấp ngày 7-6-1956 (Giấy chứng nhận bản pho to kèm theo). Sau đó đến bà Vũ Thị Bé sử dụng bán nhà cho các ông Lê Quyết Thắng, ông Lê Viết Hùng và Phạm Ngọc Thanh từ trước ngày 15-10-1993. Giấy tờ mua bán hiện gia đình kê khai thất lạc mất. Ngày 31-1-1994 các ông Thắng, Hùng và Thanh bán cho bà Trần Kim Anh giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). DT đề nghị cấp GCN QSDD 56.50m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, tại số 55/53 Đồng Thiện, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở đã được UBND huyện An Hải cấp GCN QSDĐ số V 594778, số vào sổ 02290/QSĐ ngày 13-1-2003 mang tên ông Nguyễn Văn Hiệp. Ngày 17-11-2004 ông Hiệp chết,  ngày 26-4-2014 các đồng thừa kế lập văn bản khai nhận và phân chia di sản thừa kế số 473/KNDS-TĐM do VPCC Đất Việt chứng thực; theo đó bà Nguyễn Thị Bích Ngọc được hưởng toàn bộ di sản thừa kế. Trong quá trình luân chuyển hồ sơ tại văn phòng, đã thất lạc hồ sơ của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, bao gồm cả GCN QSDĐ số V 594778, số vào sổ 02290/QSĐ ngày 13-1-2003 mang tên ông Nguyễn Văn Hiệp và các hồ sơ khác. Hiện VPĐK đất đai - Chi nhánh quận Lê Chân đang hoàn thiện thủ tục hủy bỏ giá trị pháp lý của GCN QSDĐ số V 594778, số vào sổ 02290/QSĐ ngày 13-1-2003 mang tên ông Nguyễn Văn Hiệp, cấp đổi GCN QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

  Ngày 25 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Ngô Minh Triệu và bà Phùng Thị Cứ, ở tại số 31 Đông Trà 1, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980: Tại tờ bản đồ số 02, thửa số 255 có DT 2182m2 ghi đất Ao, chủ sử dụng ghi Hợp tác xã. Năm 1990: Tại tờ bản đồ số 02, thửa số 787 có DT 2182m2 ghi đất Ao, chủ sử dụng ghi Hợp tác xã. Năm 1995: Tại tờ bản đồ số 12, thửa số 67 có DT 97m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Nguyễn Ích Đạo. Năm 2005: Tại tờ bản đồ số 22, thửa số 242 có DT 27,12m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Nguyễn Minh Đạo.

  Quá trình sử dụng đất: Ngày 27-10-1993 UBND TP Hải Phòng có QĐ số 1739/QĐ-UB về việc phê duyệt kế hoạch giao đất làm nhà ở cho nhân dân 3 xã thuộc huyện An Hải, trong đó có xã Dư Hàng Kênh là 19.800m2 (bản pho to). Ngày 4-11-1993 UBND huyện An Hải có QĐ số 375 QĐ/UB về việc giao đất cho công dân làm nhà ở, trong đó hộ ông Nguyễn Minh Đạo được sử dụng 100m2 (bản pho to). Ông Đạo chuyển nhượng 1 phần DT 74m2 cho ông Trần Dũng (ông Dũng đã được UBND huyện An Hải cấp GCN). Phần DT còn lại, ông Đạo tiếp tục sử dụng đến ngày 16-5-2007 chuyển nhượng cho ông Ngô Minh Triệu và bà Phùng Thị Cứ, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Hiện ông Ngô Minh Triệu và bà Phùng Thị Cứ đang quản lý sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 27,4m2.

  Ngày 26 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Chiến Thắng (đại diện sử dụng đất). Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số nhà 14/136 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện: Là đất ở thuộc quyền sử dụng của ông Cương, gia đình ông Cương đã sử dụng ổn định từ trước năm 1984. Khoảng năm 1984, gia đình ông Cương chuyển nhượng cho gia đình ông Thụy; năm 1985, ông Thụy chuyển nhượng cho gia đình ông Dùng. Đến năm 1988, gia đình ông Dùng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thúy Điều và bà Lưu Thị Phượng. Các giấy tờ liên quan đến nhà, đất nói trên đã bị cháy hết trong vụ hỏa hoạn ngày 29-12-2014; ông Điều và bà Phượng cùng chết trong vụ hỏa hoạn cùng ngày. Ông Nguyễn Chiến Thắng là con đẻ của ông Điều bà Phượng, là đại diện cho các đồng thừa kế xin cấp GCN tại địa chỉ trên, theo Văn bản thỏa thuận về việc cử người đại diện những người thừa kế đứng tên trên GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do VPCC Kim Minh lập số công chứng 0607/LQH/2015/VBTT, ngày 22-10-2015. Gia đình ông Thắng sử dụng nhà, đất liên tục, ổn định từ năm 1988 đến nay không có tranh chấp, khiếu kiện. DT đề nghị cấp GCN 52,60m2.

  Ngày 27 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Đình Hà (đại diện). Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 03/115 Hồ Sen, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên đất ở của Trần Thị Thanh sử dụng đất làm nhà ở trước ngày 15-10-1993 hồ sơ gốc về QSDĐ hiện không có. Năm 1995 bà Thanh bán nhà cho ông Nguyễn Văn Mát và Lê Thị Xuyến giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan các cấp có thẩm quyền (hiện giấy mua bán gia đình kê khai thất lạc mất). Ông Mát chết ngày 16-9-2013 (bản sao trích lục khai tử kèm theo). Bà Xuyến chết ngày 12-4-2015 (bản sao giấy chứng tử kèm theo). Ông Nguyễn Văn Sợi là con của ông Mát và bà Xuyến chết ngày 4-4-1976 (bản sao trích lục khai tử kèm theo). Ngày 19-6-2017 ông Nguyễn Đình Hà có Bản khai và cam kết có chứng thực của UBND phường Hàng Kênh (bản khai và cam kết bản chính kèm theo). Ngày 5-10-2017 bà Nguyễn Thị Thoa, ông Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Thị Kim Oanh có Bản khai và cam kết có người chị gái là bà Nguyễn Thị Nghĩa chết ngày 4-4-1976 sinh thời chưa đăng ký kết hôn với ai và không có người con đẻ nào kể cả con nuôi có chứng nhận của VPCC Nhân Hòa do công chứng viên Phạm Thị Xuân Bình ký (bản khai và cam kết kèm theo). Ngày 12-10-2017 bà Nguyễn Thị Thoa, ông Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Thị Kim Oanh có Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đồng ý khai nhận và nhất trí cử ông Nguyễn Đình Hà là người đại diện sử dụng đất có chứng nhận của VPCC Nhân Hòa do công chứng viên Phạm Thị Xuân Bình ký (Văn bản kèm theo). DT đề nghị cấp GCN: 25,4 m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Đinh Lê Lai và bà Bùi Thị Dũng. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 34/23/74 (số cũ 39/74) Đình Đông, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên đất ở của bà Nguyễn Thị Lan sử dụng trước 15-10-1993 (căn cứ vào phiếu lấy ý kiến khu dân cư). Năm 1978 bà Lan chuyển nhượng cho ông Vũ Văn Sơn bằng giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Gia đình kê khai thất lạc hiện không lưu giữ. Ngày 19-9-2001 ông Sơn và bà Trần Thị Hường có đơn xin bán nhà cho ông Hồ Đức Châu đã được UBND phường xác nhận ngày 19-9-2001. Ông Châu chết ngày 28-11-2006. Ngày 10-5-2011 bà Nguyễn Thị Nụ (vợ ông Châu cùng các con gồm: ông Hồ Đức Báu, ông Hồ Đức Quang, bà Hồ Thị ánh, bà Hồ Thị Ánh Nga, ông Hồ Đức Hiếu có văn bản khai nhận di sản và thỏa thuận phận chia di sản nêu trên cho ông Hồ Đức Báu có chứng nhận của VPCC An Phát ngày 10-5-2011. Ngày 10-5-2011 ông Báu có đơn xin bán nhà cho ông Vũ Trọng Thắng và bà Nguyễn Vân Anh bằng giấy tờ mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 2-6-2011 ông Thắng và bà Nguyễn Vân Anh đã được UBND phường lập và thời gian sử dụng đất. Ngày 27-7-2011 ông Thắng và bà Vân Anh có chuyển nhượng cho ông Đinh Lê Lai và vợ là bà Bùi Thị Dũng bằng giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. DT xin cấp GCN: 28,5m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông (bà): Nguyễn Văn Thi, Phạm Thị Lệ Hà, tại số 5/80 Chợ Đôn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất như sau: Đất ở do gia đình ông Trịnh Văn Lợi quản lý, sử dụng từ năm 1992 đến năm 1999 bị thu hồi một phần DT để xây dựng khu tái định cư QL5. Phần DT còn lại ông Lợi tiếp tục sử dụng đến năm 2001 chuyển nhượng 1 phần DT khoảng 20m2 cho ông (bà): Nguyễn Văn Thi, Phạm Thị Lệ Hà, giấy tờ chuyển nhượng viết tay ngày 28-7-2001 không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Hiện nay ông (bà): Nguyễn Văn Thi, Phạm Thị Lệ Hà đang quản lý sử dụng ổn định, đề nghị cấp lại GCN QSDĐ với DT 20.3m2.

  Ngày 28 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Tống Công Hoan và bà Lê Thị Mùi tại số 86 Vũ Chí Thắng, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất thể hiện như sau: Đất ở do gia đình ông Vũ Đức Trọng và bà Trần Thu Hằng quản lý, sử dụng làm nhà ở từ năm 1992. Năm 2001, ông Trọng và bà Hằng chuyển nhượng cho ông Tống Công Hoan và bà Lê Thị Mùi, Giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường Niệm Nghĩa ngày 11-7-2001 hiện thất lạc.

  Hiện ông Tống Công Hoan và bà Lê Thị Mùi đang quản lý, sử dụng ổn định,  đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 56,5m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Đại Thắng và bà Từ Thúy Tình, tại tổ 15, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở đã được UBND huyện An Hải cấp GCN QSDĐ số W896170, số vào sổ 05754/QSDĐ ngày 7-4-2003 cho hộ bà Nguyễn Thị Mai. Ngày 4-4-2008, hộ bà Mai gồm các thành viên là bà Nguyễn Thị Mai, ông Phạm Thái Hòa, ông Phạm Hoài Nam và bà Phạm Tú Uyên lập hợp đồng số 20/14.NQ/08 HĐUQ ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Lưu quản lý, sử dụng và chuyển nhượng QSDĐ. Ông Lưu chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đại Thắng và bà Từ Thị Thúy Tình theo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số 2942.NQH/2017.HĐCN do VPCC An Phát  chứng thực ngày 15-11-2017.

  Hiện ông Nguyễn Đại Thắng và bà Từ Thị Thúy Tình đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ 88.0m2.

  Sau 30 ngày (và 15 ngày đối với các hộ gia đình ông Nguyễn Bá Đăng, ông Tống Công Hoan, ông Nguyễn Đại Thắng) kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH

  Ngày 11 tháng 12 năm 2017

  * VP tiếp nhận 02 hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Bùi Hồng Huy và vợ là bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, trú tại Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng.

  Nguồn gốc sử dụng đất:

  1. Thửa đất số 17, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ bà Phạm Thị Oanh (Phiếu thu tiền sử dụng đất số 62 ngày 25-1-2002). Ngày 20-3-2009, bà Oanh chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Bùi Hồng Huy theo HĐCN QSDĐ do UBND xã Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  2. Thửa đất số 07, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ bà Đoàn Thị Hải (Phiếu thu tạm thu tiền cấp quyền sử dụng đất số 54 ngày 12-1-2002). Ngày 20-5-2009, bà Hải và chồng là ông Lê Đức Hùng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Bùi Hồng Huy theo HĐCN QSDĐ do UBND xã Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận Dương Kinh - Địa chỉ: Trụ sở UBND quận Dương Kinh, TDP Ninh Hải, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất cho cho các ông bà có tên trên theo quy định.

  Ngày 15 tháng 12 năm 2017

  * VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của bà Trần Thị Rơi trú tại tổ 15, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng; Bà Đồng Thị Tân trú tại tổ 14, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng; Bà Võ Thị Nguyên Dung trú tại 12/24/34 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng.

  Nguồn gốc sử dụng đất:

  1. Thửa đất số 99, TBĐ số 02, DT: 153,0m2, tại Phúc Lộc, Hưng Đạo, Dương Kinh, được UBND huyện Kiến Thụy cấp GCN QSDĐ ngày 19-12-2005 cho ông Trần Văn Thi (là chồng bà Trần Thị Rơi). Trong quá trình lưu giữ GCN bà Rơi đã làm thất lạc. Ngày 8-12-2017, bà Rơi có đơn khai báo việc mất GCN tại UBND phường Hưng Đạo.

  2. Thửa đất số 93, TBĐ số 02, DT: 204,0m2, tổ 6, Hưng Đạo, Dương Kinh, là một phần đất ở sử dụng trước ngày 15-10-1993 của ông Nguyễn Văn Thị  vợ Phạm Thị Le. Ngày 25-9-2001, ông Thị bà Le chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho ông Phạm Văn Thoạn và vợ là Đồng Thị Tân (Có giấy chuyển nhượng viết tay).

  3. Thửa đất số 75, TBĐ số 71, DT: 90,0m2, tổ 6, Hưng Đạo, Dương Kinh, là đất ở được UBND huyện Kiến Thụy giao đất cho ông Vũ Văn Nguyên theo Quyết định số 36/QĐ-UB ngày 29-3-2003. Ngày 15-10-2007, ông Nguyên vợ là bà Đào Thị Oanh chuyển nhượng cho bà Võ Thị Nguyên Dung (Không có giấy tờ mua bán).

  Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến thửa đất trên đến liên hệ tại VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh - Km3, đường Phạm Văn Đồng, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các ông, bà trên theo quy định.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN HẢI AN

  Phường Thành Tô

  * UBND phường Thành Tô nhận hồ sơ đề nghị cấp lại GCN QSDĐ do bị mất trang bổ sung GCN của bà Phạm Thị Thu Hà, ĐKHKTT tại tổ dân phố Bình Kiều I, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Bà Phạm Thị Thu Hà nhận chuyển nhượng QSDĐ của ông Nguyễn Xuân Trường theo hồ sơ đăng ký biến động số 000060.CN.001 ngày 7-9-2017 của Chi nhánh VPĐK đất đai quận Hải An, Thửa đất đã được UBND quận Hải An cấp GCN QSDĐ số CH00927 ngày 8-10-2014, thửa số 10b, tờ bản đồ số 03, DT 57,5m2, địa chỉ tại tổ dân phố số 16 phường Thành Tô, Q. Hải An, mang tên ông Nguyễn Xuân Trường. Trong quá trình sử dụng, bà Hà đã sơ suất làm mất trang bổ sung số 01 đính kèm trang IV của GCN QSDĐ nói trên.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có tổ chức, cá nhân nào đến khai báo về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến QSDĐ và giấy tờ sử dụng thửa đất trên, UBND phường Thành Tô - Tổ dân phố số 16, phường Thành Tô, quận Hải An sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND quận cấp lại GCN QSDĐ cho bà Phạm Thị Thu Hà theo quy định của pháp luật.

  Bình luận của bạn về bài viết...

  Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông