THÔNG BÁO XÉT CẤP GCN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÁNG 12-2017

  16:09 04/12/2017

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN NGÔ QUYỀN

  Ngày 5 tháng 12 năm 2017

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ QSDĐ của bà Phạm Thị Tân Ninh. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ QSDĐ: Số 17/35/201 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà ở, đất ở tại địa chỉ số 17/35/201 Lạch Tray, P. Lạch Tray, trước đây thuộc quyền quản lý và sử dụng của ông Đặng Thành Lập và vợ là Lâm Thị Minh làm nhà ở từ trước 15-10-1993, DT 40m2 (căn cứ theo phiếu ý kiến khu dân cư). Ngày 6-5-1995 vợ chồng ông Lập chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hồng Hà, DT 40m2 để ở cho đến nay. Năm 2000 vợ chồng bà Hà tự bỏ kinh phí xây dựng nhà 2 tầng, DT xây dựng 40m2. Năm 2001 Sở Địa chính đo vẽ DT gia đình bà Hà sử dụng thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ LT.22, DT 40,8m2 (0,8m2 là sai lệch trong khi đo vẽ). Năm 2006 bà Nguyễn Thị Hồng Hà và chồng là ông Phạm Văn Thịnh tặng cho con gái là bà Phạm Thị Tân Ninh (văn bản thỏa thuận bằng giấy viết tay). Nay bà Phạm Thị Tân Ninh xin cấp GCN QSDĐ QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất, DT 40,0m2.

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Nguyễn Đức Phả và vợ là bà Phạm Thị Bình. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 255 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nguyên đất ở, nhà ở của ngôi nhà số 255 (số cũ thửa số 13 khu bãi làm cầu đường phía Bắc) Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, thuộc quyền quản lý và sử dụng của ông Nguyễn Văn Điệp, được UBND TP Hải Phòng cấp GPSD đất tạm thời số 60/Xây dựng ngày 14-4-1993, DT 64m2. Đến ngày 23-12-1993, ông Điệp và vợ là bà Nguyễn Thị Liên có giấy thỏa thuận mua bán đất cho bà Phạm Thị Bình (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). DT chênh lệch 13,3m2 so với giấy tờ mua bán và hồ sơ kỹ thuật thửa đất của UBND phường Máy Chai quản lý là do vợ chồng bà Bình, ông Phả tự lấn đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường Lê Thánh Tông sau ngày 15-10-1993, thửa đất trên không có tranh chấp và phù hợp quy hoạch đất ở.

  Ngày 7 tháng 12 năm 2017

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Nguyễn Văn Thấn và vợ là bà Phạm Thị Luyện. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 32/136 Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nguyên đất ở, nhà ở của ngôi nhà số 32/126 (cũ 61/126 Ngô Quyền, P. Máy Chai) thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông Vũ Đức Chính và vợ là bà Phạm Thị Đạt làm nhà ở từ trước năm 1992, DT 45m2, không có giấy tờ nguồn gốc sử dụng đất và không lấn chiếm (căn cứ phiếu lấy ý kiến khu dân cư). Ngày 27-5-1993, ông Chính và bà Đạt chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Luyện và chồng là ông Nguyễn Văn Thấn quản lý và sử dụng căn nhà và đất ở tại địa chỉ nói trên từ đó đến nay, ranh giới thửa đất không thay đổi, không tranh chấp.

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Lê Đức Giang và vợ là bà Lê Thị Hoa. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 16/66 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà đất tại địa chỉ số 16/66 Lạch Tray (nay số mới là 12, 14/66 Lạch Tray) được UBND Quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất ngày 18-4-2005, số bìa AB121214, số vào sổ HO0142/QSDĐ/NQ, DT 72,20m2. Ngày 20-7-2009, vợ chồng ông Giang lập Giấy chuyển đổi đất với hộ ông Ngô Thừa Đoan và vợ là bà Phạm Thị Loan (giấy viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương) nội dung cụ thể như sau: ông Giang được sử dụng một phần lối riêng của nhà ông Đoan với DT 2,50m2, đổi lại ông Giang nhường lại một phần đất DT 1,40m2 để gia đình ông Đoan sử dụng làm sân. Ông Giang để lại 1,0m2 để mở rộng ngõ đi chung. Tổng DT gia đình ông Giang đang sử dụng là: 72,30m2. Phần DT 2,5m2 tăng thêm có nguồn gốc như sau: trước đây thuộc quyền quản lý và sử dụng của ông Nguyễn Ngọc Lợi và bà Phạm Thị Thu làm nhà ở từ năm 1981 (căn cứ Sổ hộ khẩu), không lấn chiếm, không tranh chấp. Năm 1992, vợ chồng ông Lợi và bà Thu cho con gái là Nguyễn Thị Thu Nguyệt (giấy cho, tặng bị thất lạc). Ngày 5-9-2007 bà Nguyệt và chồng là Hoàng Tiến Hảo chuyển nhượng cho ông Hoàng Minh Sơn (giấy viết tay, có xác nhận của UBND phường). Ngày 18-12-2007 ông Sơn và vợ là Nguyễn Thị Bích Hợp chuyển nhượng cho ông Ngô Thừa Đoan và bà Phạm Thị Loan (giấy viết tay, có xác nhận của UBND phường). Năm 2009, ông Lê Đức Giang được UBND quận Ngô Quyền cấp Giấy phép xây dựng số 303/GPXD ngày 12-8-2009, nhà 3 tầng và hoàn thành trong năm 2009.

  Nay ông Lê Đức Giang có đơn trình bày và cam kết về việc giấy tờ mua bán viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương.

  * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của bà Nguyễn Thị Tuyết Dung và chồng là ông Bùi Đức Luân. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 5/49/63 (cũ 63B/1) Cấm, P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà và đất ở tại địa chỉ số 5/49/63 (cũ 63B/1) Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, nguyên thuộc quyền quản lý của bà Nguyễn Thị Hiên quản lý và sử dụng ổn định từ trước năm 1990 với DT là 55,6m2. Tháng 3-1982 bà Hiên chuyển nhượng cho ông Trần Hữu Quế, giấy chuyển nhượng bị thất lạc. Ngày 7-4-1983 ông Quế chuyển nhượng cho ông Nguyễn Phan Lâm, việc chuyển nhượng do hai bên gia đình tự thỏa thuận bằng giấy viết tay, không có xác nhận của UBND phường. Ngày 23-5-1989 ông Lâm và vợ là bà Lương Thị Phòng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Anh Tuấn, việc chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường. Trong giấy tờ mua bán chỉ ghi phần DT nhà, bếp, xí tắm là 50m2, DT thực tế là 55,6m2, DT biến động tăng là 5,60m2 là do tại thời điểm mua bán không đo vẽ cụ thể mà chỉ kê khai ước lượng; toàn bộ DT 55,60m2 được sử dụng từ trước năm 1990, không lấn chiếm, không tranh chấp, ranh giới vẫn giữ nguyên hiện trạng từ năm 1990 đến nay. Một phần DT 21,0m2 của nhà và đất ở tại địa chỉ số 5/49/63 (cũ 63B/1) Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, nguyên thuộc quyền quản lý của bà Nguyễn Thị Hời quản lý và sử dụng ổn định từ trước năm 1990, không lấn chiếm, không có tranh chấp. Ngày 1-1-1991 bà Hời chuyển nhượng cho bà Đinh Thị Tâm và chồng là Nguyễn Anh Tuấn, việc mua bán do hai bên gia đình tự thỏa thuận bằng giấy viết tay không có xác nhận của UBND phường. Tổng DT vợ chồng ông Tuấn nhận chuyển nhượng là  76,6m2. Năm 1992 vợ chồng ông Tuấn, bà Tâm đầu tư xây dựng lại thành nhà 2 tầng trên toàn bộ DT 76,6m2. Ngày 27-12-2000 ông Tuấn và bà Tâm chuyển nhượng toàn bộ DT là 76,6m2 cho em gái là bà Nguyễn Thị Tuyết Dung và chồng là ông Bùi Đức Luân, việc chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường. Trong giấy mua bán chỉ ghi phần DT là 76m2 là do các hộ đo đạc chưa chính xác.

  Nay bà Nguyễn Thị Tuyết Dung  có đơn trình bày và cam kết về việc giấy tờ mua bán viết tay thất lạc.

  Sau 15 ngày kể từ ngày công khai thông báo này trên báo An ninh Hải Phòng và UBND các phường liên quan, nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại thắc mắc về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai quận Ngô Quyền - Số 19 đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền sẽ làm thủ tục trình UBND quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình tại địa chỉ nói trên.

  Ngày 7 tháng 12 năm 2017

   * VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của ông Ngô Văn Khuê và bà Vũ Thị Kim Chung. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 16/43/313 Đà Nẵng, P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nguyên căn nhà địa chỉ 16/43/313 Đà Nẵng, P. Cầu Tre là của bà Vũ Thị Đông quản lý, sử dụng, giấy tờ gồm có: Giấy phép sử dụng đất tạm thời số 134/QH của UBND TP Hải Phòng cấp cho bà Vũ Thị Đông ngày 19-12-1994, DT 65,25m2 (biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, phiếu thu giấy nộp tiền đất); Giấy phép xây dựng nhà ở mới số 210/VQH ngày 20-9-1995 do Viện Quy hoạch TP Hải Phòng cấp cho bà Vũ Thị Đông; Đơn xin chuyển nhượng QSDĐ của bà Vũ Thị Đông cho bà Vũ Thị Kim Chung ngày 26-5-1999 có xác nhận của chính quyền địa phương. Đến năm 2004, ông Ngô Văn Khuê đã được đăng ký tên trong hồ sơ kỹ thuật địa chính phường Cầu Tre quản lý. Ngày 13-3-2013, ông Khuê (chồng bà Chung) đã chuyển hộ khẩu về căn nhà tại địa chỉ nêu trên. Gia đình ông Khuê, bà Chung đã sử dụng ổn định từ đó đến nay. Hàng năm đóng thuế đầy đủ. Nay vợ chồng ông Khuê, bà Chung có đơn xin cấp GCN QSD đất ở, nhà ở tại địa chỉ trên.

  Sau 30 ngày kể từ ngày công khai thông báo này trên báo An ninh Hải Phòng và UBND các phường liên quan, nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại thắc mắc về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai quận Ngô Quyền - Số 19 đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền sẽ làm thủ tục trình UBND quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình tại địa chỉ nói trên.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN

  Ngày 5 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Trần Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Tuyết Vân. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 33/30 Phố chợ Cột Đèn, P. Dư Hàng, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của bà Nguyễn Thị Hợp quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước những năm 1990. Ngày 25/2/1990 bà Hợp chuyển nhượng cho ông Nguyễn Quang Phó với DT 34m2 (giấy mua bán viết tay). Ngày 17/5/1992 ông Phó chuyển nhượng cho ông Trần Tiến Dũng với DT 38m2 (giấy bán nhà viết tay, 04m2 là do ông Phó mua thêm của bà Đức năm 1991)

  Hiện trạng theo đo vẽ mới DT sử dụng là 45,40m2, DT đủ điều kiện cấp giấy là 41,40m2, tăng DT 3,40m2 so với giấy mua bán năm 1992, sai số là do trong quá trình mua bán trước đây hai bên gia đình chỉ ước lượng, ước khoảng 38m2 chứ không đo vẽ chi tiết như hiện nay. Toàn bộ DT 41,49m2 trên đều có nguồn gốc sử dụng là đất ở từ trước năm 1990 của bà Nguyễn Thị Hợp. Đến nay các mốc giới không thay đổi đều nằm trong khuôn viên của gia đình, xung quanh các hộ đã xây dựng nhà ở, tường bao riêng biệt, gia đình ông Dũng và bà Vân ăn ở ổn định liên tục từ đó đến nay, hằng năm gia đình có nộp thuế nhà đất đầy đủ với chính quyền địa phương lấy ý kiến của tổ dân phố về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đã được bà con hàng xóm, tổ dân phố xác nhận).

  Căn cứ hồ sơ kỹ thuật thửa đất: số thửa 175 tờ bản đồ số 02. Bản đồ địa chính phường năm 2005; Mục đích sử dụng đất là đất ở thổ cư; Tên chủ sử dụng đất là ông: Trần Tiến Dũng; DT sử dụng 45,70m2; DT xin cấp GCNQSDĐ: 41,40m2 (có hồ sơ kỹ thuật thửa đất kèm theo).

  Ghi chú: thửa đất số 175 tờ bản đồ số 02 bản đồ địa chính phường năm 2005; địa chỉ số 33/30 phố Chợ cột đèn (số cũ 36/107), phường Dư Hàng, của ông Trần Tiến Dũng và vợ Nguyễn Thị Tuyết Vân đang sử dụng có diện tich xin được cấp GCNQSDĐ: 41,40m2. Hiện trạng thửa đất từ trước đến nay các mốc giới không thay đổi, không lấn chiếm, không tranh chấp.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Duy Lân và bà Vũ Thị Vĩnh,  ở tại số 16/133 Vũ Chí Thắng, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở do gia đình ông Bùi Văn Hảo quản lý, sử dụng từ năm 1990. Ngày 15/10/2000 ông Hỏa chuyển nhượng cho ông Vũ Duy Lân, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Hiện ông Vũ Duy Lân và vợ là bà Vũ Thị Vĩnh đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp lại GCN QSDĐ với DT 58.2m2.

  Ngày 6 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Dương Văn Bình và bà Đinh Thị Đào. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 2A/99 Phạm Hữu Điều, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở do gia đình ông Phạm Văn Thâu và bà Trần Thị Tuất sử dụng làm nhà ở từ năm 1956. Năm 2002, phường Niệm Nghĩa đo đạc bản đồ địa chính, thửa đất có DT 61,3m2 thuộc thửa đất số 632 tờ bản đồ 09 bản đồ địa chính phường. Năm 2009, bà Tuất có đơn xin bán nhà xây dựng trên một phần DT cho ông Dương Văn Bình, có xác nhận của UBND phường ngày 16/6/2009, DT chuyển nhượng được gia đình kê khai là 18,56m2 (văn bản này hiện còn bản sao, bản chính thất lạc). DT đề nghị cấp GCN: 18,50m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Đặng Thị Hồng Vân. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số nhà 50/262 Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nhà và đất ở của công Nguyễn Văn Thiệu quản lý và sử dụng trước ngày 10-1-1972 (toàn bộ giấy tờ liên quan đến nhà và đất đã bị thất lạc do bị bắn phá năm 1972). Đến ngày10-1-1983 ông Thiệu có cho cháu là Nguyễn Thị Quy toàn bộ thửa đất trên với DT là 360m2 bằng giấy viết tay có sự chứng kiến của tổ trưởng tổ dân phố và Cụm dân cư. Đến ngày 16-7-1983 có ra UBND phường xác nhận việc cho tặng đất trên. (toàn bộ giấy tờ mua bán gốc hiện do hộ số 46/262 Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, Q, Lê Chân quản lý; gia đình chỉ cầm bản photo). Đến ngày 10-1-1993 bà Quy chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Thịnh với DT là 250m2, có xác nhận của UBND phường Trần Nguyên Hãn. (toàn bộ giấy tờ mua bán gốc hiện do hộ số 46/262 Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân quản lý; Gia đình chỉ cầm bản photo).

  Đến ngày 26-7-1996 ông Thịnh bán một phần DT là 58m2 cho ông Nguyễn Thanh Sơn bằng giấy viết tay có xác nhận của Tổ trưởng tổ dân phó và UBND phường Trần Nguyên Hãn. Hiện thửa đất có DT 56,80m2 thuộc thửa số 169 tờ bản đồ 06. Sử dụng để làm nhà ở từ năm 1993 đến ngay ổn định không có tranh chấp.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho bà Lê Thị Thuận (đại diện sử dụng đất). Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số nhà 43/11 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất thể hiện như sau: Thửa đất nguyên là đất ở của ông Trần Văn Cường và bà Nguyễn Thị Lương quản lý và sử dụng làm nhà ở trước năm 1990 với DT 48,00m2 (trên thửa đất mua lại của bà Phạm Thị Lan, giấy tờ mua bán viết tay đã bị thất lạc mất). Ngày 9-1-1997, ông Cường và bà Lương chuyển nhượng cho bà Lê Thị Thuận với DT 48,00m2 (đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường ngày 17-1-1997). Ngày 26-7-2017, bà Thuận vợ ông Hoàng Huy Tuyến (đã chết năm 2015) cùng con trai là Hoàng Huy Tâm có văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ. Bằng văn bản này, những người có tên nêu trên cùng thống nhất để bà Lê Thị Thuận làm người đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ (văn bản thỏa thuận cử người đại diện có chứng nhận của VPCC số 1 TP Hải Phòng theo hợp đồng công chứng số 2394TQT/VBCĐD; Quyển số 02/2017/TP/CC-SCC/HĐGD). Hiện thửa đất có DT sử dụng theo đo vẽ mới là 36,80m2, DT đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ là 36,80m2 thuộc thửa đất số 355, tờ bản đồ số 07 bản đồ địa chính phường năm 2005.

  Ngày 7 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Trần Văn Lâm và bà Phạm Thị Chung, ở tại số 21/43/122 (số cũ 11/122) Đình Đông, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Đặng Quý Nhã (Đặng Văn Nhã) có bằng khoán tạm thời, địa bộ khu Lạch Tray A, số 124-P, số địa chính H-3-262 (trích ở số 322 khu Lạch Tray A) với DT 360m2 do Chi cục Quản lý nhà đất Hải Phòng cấp ngày 9-6-1969 (bản pho to), bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Ngày 26-6-1988 ông Nhã và bà Đỗ Thị Hợi có giấy thỏa thuận mua bán nhà cho ông Nguyễn Mạnh Quang đã được UBND phường Đông Hải xác nhận ngày 28-6-1988 (bản pho to), bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Ngày 24-4-1993 ông Quang có đơn xin bán nhà cho ông Trần Văn Tuấn một phần DT kê khai là 180,0m2 đã được UBND phường Đông Hải xác nhận ngày 24-4-1993 (bản pho to), bản chính gia đình kê khai không lưu giữ. Ngày 4-11-2005, ông Trần Minh Tuấn cùng cùng bà Lê Thị Hòa, ông Lương Công Quảng và bà Lương Thị Thu Trang có đơn xin bán nhà cho bà Đỗ Thị Ót một phần DT là 30,9m2 đã được UBND phường Đông Hải xác nhận ngày 9-11-2005. Ngày 10-9-2008 bà Ót và chồng là Phạm Văn Vĩnh chuyển nhượng cho ông Trần Văn Lâm và vợ là bà Phạm Thị Chung bằng giấy tờ mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. DT xin cấp GCN 31,0m2.

  Ngày 12 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Lê Thị Hà, ở tại số 64/57/259 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980 TBĐ số 01, thửa số 999 có DT 892m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Mai Xuân Rực. Năm 1990, TBĐ số 01, thửa số 1868 có DT 892m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Mai Xuân Rực. Năm 1995, TBĐ số 18, thửa số 148 có DT 8052m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Mai Xuân Rực. Năm 2005, TBĐ số 12, thửa số 134 có DT 41.6m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi bà Nguyễn Thị Hoàng Yến.

  Quá trình sử dụng đất: Đất thổ cư của ông Mai Xuân Rực và bà Vũ Thị Mạn chuyển nhượng 1 phần DT 44.0 cho bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 20/6/2010, bà Yến chuyển nhượng cho bà Lê Thị Hà, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện bà Lê Thị Hà đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 41.2m2.

  Ngày 13 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Trần Thị Ngọc Bích, ở tại số 18/52/97/96 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980 TBĐ số 01, thửa số 1209 có DT 715m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Nguyễn Đình Khoát. Năm 1990, TBĐ số 01, thửa số 64 có DT 715m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Nguyễn Đình Khoát. Năm 1995, TBĐ số 10, thửa số 322 có DT 444m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Nguyễn Đình Sinh. Năm 2005, TBĐ số 13, thửa số 02 có DT 22.4m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi Trần Thị Bích Ngọc.

  Quá trình sử dụng đất: Đất của ông Nguyễn Đình Khoát quản lý, sử dụng ổn định trước năm 1980. Năm 1996, ông Khoát và con là Nguyễn Đình Sinh chuyển nhượng cho ông Lưu Quang Luật và bà Nguyễn Thị Phương (có biên bản làm việc với ông Sinh). Năm 1998, ông Luật chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Ngoan (có biên bản làm việc với ông Luật và bà Phương). Ngày 29-4-2002, bà Ngoan chuyển nhượng cho bà Trần Thị Ngọc Bích, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện bà Trần Thị Ngọc Bích đang quản lý, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 22.4m2.

  Ngày 14 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Quang Huy và bà Cao Thị Hằng. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 21/154/173 (số cũ: 17/90/173) Hàng Kênh, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Đặng Đình Khoa sử dụng đất làm nhà ở trước năm 1974 hồ sơ gốc về quyền sử dụng đất hiện không có. Căn cứ sổ hộ khẩu số 280204588, chủ hộ Đặng Trung Hiếu (là con ông Đặng Đình Khoa) nhập sinh năm 1974 (bản sao công chứng kèm theo). Căn cứ hồ sơ kỹ thuật thửa đất: thửa đất số 549, tờ bản đồ số 06, DT 30,70m2 bản đồ địa chính phường năm 2002. Chủ sử dụng đất ông Đặng Đình Khoa (hồ sơ kỹ thuật thửa đất kèm theo). Ông Khoa chết. Ngày 12-3-2013 bà Nguyễn Thị Hồng cùng các con Đặng Trung Hiếu, vợ Dương Thị Hương, Đặng Hữu Hòa chuyển nhượng nhà đất cho ông Nguyễn Quang Huy và bà Cao Thị Hằng giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay kèm theo). Ngày 30-12-2013 có Biên bản kiểm tra xác minh việc mua bán chuyển nhượng nhà ở, đất ở của ông Nguyễn Quang Huy và bà Cao Thị Hằng do UBND phường Hàng Kênh lập (Biên bản kèm theo). DT xin cấp GCN: 30,1m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Vinh và bà Đào Thị Cúc. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 15/27/107 (số cũ: 11/107) Đình Đông, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên đất ở của ông Vũ Trọng Nghinh có GCN QSH ruộng đất số 852, đại bạ số 845 do UBHC thành phố Hải Phòng cấp ngày 7-6-1956 (bản photocopy). Ngày 24-9-1996 ông Nghinh cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tình chuyển nhượng một phần DT nhà ở đất ở cho ông Lưu Tiến Vinh cùng vợ là bà Lê Thị Thủy, đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường Đông Hải ngày 25-9-1996. DT kê khai 59,6m2. Ngày 27-4-1998 ông Vinh cùng vợ là bà Lê Thị Thủy chuyển nhượng cho ông Nguyễn Việt Cường, đơn xin bán nhà có xác nhận UBND phường Đông Hải ngày 28-4-1998. DT kê khai 59,60m2. Ngày 8-6-2007 ông Cường cùng vợ là bà Võ Thị Quốc Hà chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tân Vinh cùng vợ là bà Đào Thị Cúc, giấy mua bán nhà không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ông Vinh cùng vợ là bà Đào Thị Cúc sử dụng nhà ở, đất ở từ khi nhận chuyển nhượng đến thời điểm hiện nay không có tranh chấp về QSDĐ. DT xin cấp GCN: 55,4m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Đức Báu và bà Nguyễn Thị Hồng Nga. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số nhà 3/1/28/52 (số cũ 7/52) Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: nguyên là đất ở của ông Nguyễn Đức Lợi và bà Đào Thị Thu quản lý và sử dụng từ trước năm 1990 (trên thửa đất mua lại của bà Trần Thị Hòa, giấy tờ mua bán chuyển nhượng đã bị thất lạc mất). Ngày 15-4-1997 ông Lợi và bà Thu chuyển nhượng cho ông Phạm Thanh Lý và bà Phạm Thị Hải Yến với DT 42m2 (đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường). Ngày 20-12-2010 ông Lý và bà Yến chuyển nhượng cho ông Hoàng Đức Báu và bà Nguyễn Thị Hồng Nga với DT 42m2 (giấy bán nhà viết tay). Hiện trạng theo đo vẽ với DT sử dụng là 46,55m2 tăng 4,55m2 so với giấy mua bán năm 1997, toàn bộ DT 46,55m2 trên đều có nguồn gốc sử dụng là đất ở từ trước năm 1990 của ông Nguyễn Đức Lợi và bà Đào Thị Thu. Qua các chủ sử dụng đến nay các mốc giới không thay đổi đều nằm trong khuôn viên của gia đình, xung quanh các hộ đã xây dựng nhà ở, tường bao riêng, gia đình ông Báu bà Nga ăn ở ổn định liên tục từ đó đến nay (có đơn trình bày và cam kết về nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến của tổ dân phố về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đã được bà con hàng xóm, tổ dân phố xác nhận). Hiện thửa đất có DT sử dụng theo đo vẽ mới là 46,55m2, DT đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ là 46,55m2 thuộc thửa đất số 821 tờ bản đồ 06 bản đồ địa chính phường năm 2005.

  Hiện nay ông Hoàng Đức Báu và bà Nguyễn Thị Hồng Nga đang sử dụng đất làm nhà ở ổn định từ ngày 20-12-2010 tại địa chỉ số nhà 3/1/28/52 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, nhà đất hiện không tranh chấp về quyền sử dụng đất, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất.

  Ngày 15 tháng 12 năm 2017

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Văn Phong và bà Trần Thị Ngấn. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 16/66/280 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở do gia đình ông Nguyễn Sỹ Long và bà Ngô Thị Thái sử dụng làm nhà ở từ trước ngày 15-10-1993. Năm 1999, ông Long và bà Thái thỏa thuận chuyển nhượng một phần DT cho ông Nguyễn Phú Tươi, theo thỏa thuận viết tay lập ngày 16-12-1999 và biên bản kiểm tra sử dụng đất và xây dựng công trình 223/BBKT ngày 20-12-1999. Năm 2000, ông Tươi và bà Nguyễn Thị Quý thỏa thuận chuyển nhượng nhà cho ông Đỗ Văn Phong và bà Trần Thị Ngấn, khi chuyển nhượng có lập giấy viết tay ghi ngày 15-4-2000. Gia Đình ông Phong và bà Ngấn sử dụng nhà đất ổn định đến nay có đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ. Hiện thử đất có DT 44,60m2 thuộc thửa số 102 TBĐ 09 bản đồ địa chính phường năm 2002.

  Gia đình ông Đỗ Văn Phong và bà Trần Thị Ngấn đang sử dụng đất ổn định tại địa chỉ 16/66/280 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, nhà đất hiện không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch, đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Văn Ba và bà Trần Thị Nga. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 5/20/66/280 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở do gia đình ông Lê Quang Nam sử dụng làm nhà ở từ trước ngày 15-10-1993. Năm 1995, ông Nam thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất cho ông Lê Văn Ba và bà Trần Thị Nga, giấy tờ liên quan hiện thất lạc. Năm 2002 phường Niệm Nghĩa đo đạc bản đồ địa chính, thửa dất ông Ba sử dụng thể hiện với DT 51,00m2 thộc thửa đất số 55 TBĐ 09 bản đồ địa chính phường. Gia đình ông Ba và bà Nga sử dụng nhà đất ổn định, liên tục, chấp hành nộp thuế đất đầy đủ đến nay có đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ. Hiện thửa đất có DT 48,00m2 thuộc thửa số 56 TBĐ 09 bản đồ địa chính phường năm 2002.

  Gia đình ông Lê Văn Ba và bà Trần Thị Nga đang sử dụng đất ổn định tại địa chỉ 5/20/66/280 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, nhà đất hiện không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch, đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH

  Ngày 11 tháng 12 năm 2017

  * VP tiếp nhận 02 hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Bùi Hồng Huy và vợ là bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, trú tại Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng.

  Nguồn gốc sử dụng đất:

  1. Thửa đất số 17, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ bà Phạm Thị Oanh (Phiếu thu tiền sử dụng đất số 62 ngày 25-1-2002). Ngày 20-3-2009, bà Oanh chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Bùi Hồng Huy theo HĐCN QSDĐ do UBND xã Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  2. Thửa đất số 07, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ bà Đoàn Thị Hải (Phiếu thu tạm thu tiền cấp quyền sử dụng đất số 54 ngày 12-1-2002). Ngày 20-5-2009, bà Hải và chồng là ông Lê Đức Hùng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Bùi Hồng Huy theo HĐCN QSDĐ do UBND xã Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận Dương Kinh - Địa chỉ: Trụ sở UBND quận Dương Kinh, TDP Ninh Hải, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất cho cho các ông bà có tên trên theo quy định.

  Ngày 15 tháng 12 năm 2017

  * VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của bà Trần Thị Rơi trú tại tổ 15, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng; Bà Đồng Thị Tân trú tại tổ 14, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng; Bà Võ Thị Nguyên Dung trú tại 12/24/34 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng.

  Nguồn gốc sử dụng đất:

  1. Thửa đất số 99, TBĐ số 02, DT: 153,0m2, tại Phúc Lộc, Hưng Đạo, Dương Kinh, được UBND huyện Kiến Thụy cấp GCN QSDĐ ngày 19-12-2005 cho ông Trần Văn Thi (là chồng bà Trần Thị Rơi). Trong quá trình lưu giữ GCN bà Rơi đã làm thất lạc. Ngày 8-12-2017, bà Rơi có đơn khai báo việc mất GCN tại UBND phường Hưng Đạo.

  2. Thửa đất số 93, TBĐ số 02, DT: 204,0m2, tổ 6, Hưng Đạo, Dương Kinh, là một phần đất ở sử dụng trước ngày 15-10-1993 của ông Nguyễn Văn Thị  vợ Phạm Thị Le. Ngày 25-9-2001, ông Thị bà Le chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho ông Phạm Văn Thoạn và vợ là Đồng Thị Tân (Có giấy chuyển nhượng viết tay).

  3. Thửa đất số 75, TBĐ số 71, DT: 90,0m2, tổ 6, Hưng Đạo, Dương Kinh, là đất ở được UBND huyện Kiến Thụy giao đất cho ông Vũ Văn Nguyên theo Quyết định số 36/QĐ-UB ngày 29-3-2003. Ngày 15-10-2007, ông Nguyên vợ là bà Đào Thị Oanh chuyển nhượng cho bà Võ Thị Nguyên Dung (Không có giấy tờ mua bán).

  Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến thửa đất trên đến liên hệ tại VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh - Km3, đường Phạm Văn Đồng, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các ông, bà trên theo quy định.

  tin bài cùng chuyên mục:

  TÌM GIẤY TỜ

  TÌM GIẤY TỜ

  16:05 15/12/2017

  TÌM KIẾM TÀU

  TÌM KIẾM TÀU

  16:02 15/12/2017

  TÌM BỊ HẠI

  TÌM BỊ HẠI

  16:01 15/12/2017

  BÁN THANH LÝ XE Ô TÔ

  BÁN THANH LÝ XE Ô TÔ

  08:35 07/12/2017

  Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông