Thống nhất danh sách sơ bộ 54 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận Dương Kinh nhiệm kỳ 2021-2026

15:56 19/03/2021

Chiều 18-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Dương Kinh tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai, lập danh sách sơ bộ những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo về tình hình, kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn; thông qua tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên.

Theo đó, trên cơ sở hiệp thương lần nhất, sau khi xem xét kiểm tra hồ sơ và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ra ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận và các đại biểu dự hội nghị thống nhất danh sách sơ bộ 54 người  tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ hai.
Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Trên cơ sở các biên bản, danh sách trích ngang và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, tại hội nghị hiệp thương lần hai, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí 100% danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo dự kiến.

Trong đó, về cơ cấu, thành phần, tỷ lệ nữ là 22 đại biểu; tỷ lệ người ngoài Đảng là 6 đại biểu; tỷ lệ tuổi trẻ là 22 đại biểu; tỷ lệ tái cử là 14 đại biểu.

Sau hội nghị hiệp thương lần hai, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị có người ứng cử chủ động liên hệ và phối hợp các Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương nơi có người của đơn vị mình ứng cử để tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đạt hiệu quả cao.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông