Thông tin về cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 21-1-2022

18:50 22/01/2022

Ngày 21-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 21-1-2022 .

Theo đó, căn cứ theo Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 21-1-2022 như sau:

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông