Thu hồi gần 5 tỷ đồng thanh toán không đúng quy định Quỹ ốm đau thai sản

14:07 29/08/2020

Trong tháng 7, BHXH thành phố Hải Phòng đã đẩy mạnh công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH. Cụ thể, đơn vị đã xét duyệt 17.334 hồ sơ, lũy kế 112.138 hồ sơ. Trong đó xét duyệt 373 hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng, lũy kế 2.340 hồ sơ. Xét duyệt 1.442 hồ sơ hưởng chế độ BHXH một lần, lũy kế 9.273 hồ sơ; 99 hồ sơ di chuyển, lũy kế 544 hồ sơ. Xét duyệt 15.428 hồ sơ hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, lũy kế 99.981 hồ sơ.

Cũng trong tháng 7, BHXH thành phố Hải Phòng đã thực hiện hậu kiểm công tác chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại 73 đơn vị sử dụng lao động. Qua công tác hậu kiểm đã chấn chỉnh những tồn tại, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định của Luật BHXH và thu hồi về quỹ ốm đau thai sản 4.995.200 đồng số tiền thanh toán không đúng quy định.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông