Thu ngân sách Hải quan Hải Phòng tăng 15,5% so với cùng kỳ

14:29 15/08/2022

Nhờ hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực và chống thất thu qua công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2022 do ngành hải quan Hải Phòng thực hiện đạt 45.063,4 tỷ đồng, tăng 15,5 % so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách Hải quan trong 7 tháng đầu năm tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021(ảnh minh họa)

Theo thống kê của Cục Hải quan thành phố, tính đến hết ngày 31-7-2022, Cục Hải quan thu được 45.063,4 tỷ đồng, đạt 70,8% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 67,2% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, tăng 6.072,5 tỷ đồng (tương ứng 15,5%) so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng Khu vực Hải Phòng thu được 38.661 tỷ đồng, đạt 69,1% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 65,7% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, đạt 64,4% chỉ tiêu UBND thành phố giao phấn đấu, tăng 4.633,4 tỷ đồng (tương ứng 13,6%) so với cùng kỳ năm 2021. Trong tháng 7-2022 thu được 5.627,8 tỷ đồng giảm 7% so với cùng kỳ tháng trước.

Cũng theo Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 7 năm 2022 đạt khoảng 10.151 triệu USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt  5.081,44 triệu USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt  32,78 triệu USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 5.069,96 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 2.111,10 triệu USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể: kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, bia rượu, sắt thép, máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, mặt hàng mặt hàng xe máy đạt 0,97 triệu USD tăng 776%; mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy đạt 2,67 triệu USD tăng 22,8%; mặt hàng xăng dầu đạt  92,71 triệu USD tăng 38,8%; mặt hàng bia rượu đạt 4,21 triệu USD tăng 295,2%; mặt hàng sắt thép đạt 300,16 triệu USD tăng 26,8%; mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.879,42 triệu USD tăng 18,9%.

Riêng mặt hàng ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, mỹ phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2021: mặt hàng ô tô đạt  103,49 triệu USD giảm 16%; mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 69,79 triệu USD giảm 29%; mặt hàng mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,62 triệu USD giảm 33,1%.  

Kim ngạch nhập khẩu có thuế các mặt hàng xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, bia rượu, sắt thép, máy móc thiết bị cũng đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể: mặt hàng mặt hàng xe máy đạt 0,97 triệu USD tăng 912,9%; mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy đạt 2,67 triệu USD tăng 23,8%; mặt hàng xăng dầu đạt  80,03 triệu USD tăng 21,8%; mặt hàng bia rượu đạt 4,16 triệu USD tăng 302,8%; mặt hàng sắt thép đạt 252,60 triệu USD tăng 37,3%; mặt hàng máy móc thiết bị đạt 561,34 triệu USD tăng 82,8%.

Riêng các mặt hàng ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, mỹ phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2021: mặt hàng ô tô đạt 101,81 triệu USD giảm 15,3%; mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt  48,26 triệu USD giảm 28,1%; mặt hàng mỹ phẩm đạt  0,61 triệu USD giảm 28,3%. 

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông