Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướngTrần Quốc Tỏ làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh

15:22 20/09/2020

Sáng 18-9, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh về 4 chuyên đề, gồm: công tác tham mưu; công tác khoa học, nghiên cứu chiến lược; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác hồ sơ nghiệp vụ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả 4 chuyên đề trong kế hoạch kiểm tra của đoàn công tác

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 10 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị 09 của Bộ trưởng  Bộ Công an về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới”. Công an tỉnh đã xây dựng, ban hành 6 văn bản mới về quy chế làm việc, chế độ báo cáo, thống kê, công tác trực ban, trực chỉ huy, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin, công tác văn thư theo hướng cụ thể hóa, rõ trách nhiệm, phục vụ kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm ANTT. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh các đơn vị, Công an địa phương về các nội dung liên quan công tác tham mưu CAND như: công tác nắm, đánh giá , dự báo tình hình; công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an cấp trên; việc ban hành, theo dõi, kiểm tra các chương trình, kế hoạch công tác; tham mưu và sơ tổng kết các chuyên đề công tác an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng; ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ công tác tham mưu; công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết lịch sử,…

Từ năm 2015 đến nay, Công an Quảng Ninh đã tổ chức nghiên cứu 4 đề tài khoa học thiết thực, có tính cấp thiết, khả thi cao; phối hợp tổ chức 4 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học; gửi hơn 100 bài viết đăng trên nên các báo, tạp chí khoa học trong và ngoài ngành CAND. Trung bình hàng năm, Công an tỉnh duy trì sơ tổng kết gần 200 chuyên đề công tác an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng và tổ chức hội nghị tổng kết một số vụ án, chuyên án điển hình từ đó làm cơ sở để chủ động tham mưu với Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh có các chủ trương, chính sách lớn trong công tác quản lý nhà nước về ANTT và góp phần bổ sung, hoàn thiện các vấn đề lý luận nghiệp vụ CAND.

Công an tỉnh chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ các yêu cầu, nhiệm vụ Công an. Nổi bật là phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu triển khai 2 dự án gồm: “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác bảo đảm ANTT và an toàn xã hội trên địa bàn TP Hạ Long” và “Xây dựng hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh”. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, triển khai 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực ANTT thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn với công tác dân vận, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an ninh xã hội ở từng địa phương; đưa phong trào sâu rộng đến địa bàn cơ sở, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Củng cố, duy trì 204 mô hình phong trào trong toàn tỉnh với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” gìn giữ ANTT ở cơ sở. Trong năm 2020, xây dựng một số mô hình mang tính chất đặc thù, phù hợp yêu cầu, tình hình mới như Mô hình “Kết nối giữa Cảnh sát khu vực với nhân dân trên mạng xã hội” của TP Móng Cái; mô hình “Phát huy vai trò của thầy mo, thầy cúng trong tuyên truyền, vận động giữ gìn ANTT ở cơ sở” của huyện Bình Liêu và mô hình “Camera an ninh” ở phường Thanh Sơn, TP Uông Bí.…

Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ nghiệp vụ từng bước đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả tham gia và phục vụ các yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về ANTT. Công tác lập, đăng ký hồ sơ đã có nhiều tiến bộ, thủ tục, phương pháp đăng ký hồ sơ được cải tiến, đổi mới sát với tình hình thực tế, tạo điều kiện cho các lực lượng trong hoạt động nghiệp vụ. Hiện cơ quan hồ sơ Công an tỉnh đang quản lý 9 hệ thống phần mềm liên quan đến cập nhật, khai thác số liệu hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, các tài liệu đã được điện tử hóa vào tàng thư cơ sở dữ liệu điện tử, thay thế các hoạt động thủ công. Các tài liệu, thẻ, phiếu được bổ sung kịp thời; công tác sử dụng, khai thác các hệ thống phần mềm đã phục vụ có hiệu quả yêu cầu công tác, nhất là tra cứu phục vụ các hoạt động nghiệp vụ, bảo vệ nội bộ, lý lịch tư pháp được kịp thời, chính xác. Công an tỉnh tiếp tục duy trì các quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan kịp thời phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, bảo vệ nội bộ và yêu cầu chính đáng của các cá nhân, cơ quan tổ chức đúng quy trình, chính xác, khách quan.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được của 4 chuyên đề trên, qua quá trình triển khai Công an tỉnh Quảng Ninh còn một số vướng mắc, bất cập. Đối với công tác tham mưu, thực hiện giải thể, sáp nhập Đội Tham mưu các phòng nghiệp vụ dẫn đến công tác báo cáo, thống kê, tham mưu chuyên đề của một số đơn vị bị phân tán, chất lượng, hiệu quả thấp; công tác báo cáo, thống kê chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy định của nhiều cấp, với các mốc thống kê khác nhau; chế độ, chính sách đối với các bộ phận trong lực lượng Tham mưu. Đối với công tác nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, mang tính chuyên gia chưa nhiều; kinh phí hỗ trợ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, việc triển khai thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an trong khối cơ quan, doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả, nhất là khối doanh nghiệp tự nhân, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Đối với công tác hồ sơ nghiệp vụ, một số hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu đã cũ và lỗi thời nên dữa liệu nhập thường bị lỗi, kho hồ sơ, hệ thống tủ, giá đựng tài liệu ở một số đơn vị địa phương còn thiếu…

Tại buổi làm việc đã có 26 ý kiến phát biểu của của đại diện Công an các đơn vị, địa phương và cục nghiệp vụ liên quan đến 4 chuyên đề. Các ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương đã được đại diện các Cục nghiệp vụ giải đáp, ghi nhận và tập hợp báo cáo để thống nhất công tác chung.  

Kết luận tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Ninh cần thống nhất cao về nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng, vị trí của công tác tham mưu; chú trọng tham mưu đúng, trúng, kịp thời, bám sát vào Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 09/CT-BCA-V11 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới.

Đối với việc thực hiện chủ trương tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã không chỉ đủ về số lượng mà còn phải đảm bảo chất lượng công tác của cán bộ. Đồng thời chú ý công tác tập huấn cho lực lượng Công an xã về các kiến thức cần thiết, kinh nghiệm, trải nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa bàn. Đối với công tác khoa học, nghiên cứu chiến lược, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, Công an các đơn vị, địa phương đăng ký đề tài khoa học và các bài viết trên tạp chí... Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh cần nâng cao nhận thức về công tác hồ sơ nghiệp vụ...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh tăng cường nhận thức về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nội dung phong trào cần bám sát vào Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI ngày 01/12/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04 ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Thông tư số 67 ngày 01/11/2012 của Bộ Công an về “Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”... phải coi công tác dân vận là 1 trong những công tác quan trọng, là nội hàm của công tác Công an. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn, quản lý tốt mối quan hệ giữa Công an bán chuyên trách và Công an chính quy.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban Giám đốc Công an tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền nhận thức về công tác tham mưu, công tác  khoa học, nghiên cứu chiến lược, công tác hồ sơ nghiệp vụ và công tác xây dựng phong trào, nhất là tổ chức biên chế, nhân sự; quan tâm đến cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ, công tác thi đua khen thưởng.

NGUYỄN KHÁNH - HÀ TÂM

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông