Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: Quận Hồng Bàng chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân

18:43 12/11/2021

Qua 5 năm (2016 – 2021) triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ”đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các cấp, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị quận Hồng Bàng đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần làm chuyển biến rõ nét nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quận Hồng Bàng trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững...

Đồng chí Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhìn chung đã đi vào nền nếp, được cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sáng tạo, sát thực tiễn, rõ các nhiệm vụ tập trung cần làm ngay và các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, rõ trách nhiệm thực hiện; tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Đáng lưu ý, trong giai đoạn 2016-2020, cấp ủy các cấp, các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, trong đó tập trung nhấn mạnh, xác định công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức luôn có tầm quan trọng hàng đầu. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể hóa qua thực hiện và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng các tiêu chí thi đua gắn với việc học và làm theo lời Bác.

Việc đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng ”gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân” đã tác động khá tích cực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị; góp phần hiện thực hoá chủ đề hằng năm của quận. Trong đó, chuyển biến rõ nét nhất có thể nhận thấy đó là tinh thần ”gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên và nhân dân Hồng Bàng.

 Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên cao tuổi  

Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn quận Hồng Bàng đã tạo được chuyển biến rõ nét, khẳng định tính đột phá, đóng góp tích cực vào thực hiện chủ đề năm của quận, thành phố và các địa phương. Kết quả là, trong 3 năm liền (2015-2017), quận được thành phố công nhận là đơn vị đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính khối quận, huyện. Năm 2020, Hội đồng nhân dân quận khai trương Hệ thống phần mềm “Kỳ họp không giấy tờ”, là một trong những đơn vị dẫn đầu khu vực phía Bắc thực hiện cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo tốt nhất hiệu quả công việc.

Cùng với đó, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thịđạt nhiều kết quả quan trọng: từ năm 2015-2020, quận đã thực hiện giải phóng mặt bằng 30 dự án, tổng diện tích đất thu hồi là 185,75ha, 2.858 hộ dân, 32 tổ chức, doanh nghiệp, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên 2.200 tỷ đồng; giao đất tái định cư, bảo đảm ổn định cuộc sống cho 2.640 hộ, điển hình là dự án giải phóng mặt bằng khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, dự án “Chỉnh trang sông Tam Bạc”, dự án “Nút giao Nam Cầu Bính”, dự án cầu Hoàng Văn Thụ… Công tác giải phóng mặt bằng của quận Hồng Bàng được thành phố đánh giá là điểm sáng, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư; công tác an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội đạt kết quả toàn diện.An sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, tổng kinh phí trên 71,45 tỷ đồng, bảo đảm mọi đối tượng được chăm lo, thụ hưởng đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội. Huy động các nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 322 nhà cho các đối tượng. Công tác giảm nghèo đạt kết quả đột phá, giảm 353/353 hộ, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo…

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông